Drukuj
(4 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Wybrane stronice z poszczególnych artykułów:

Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Franciszka Leśniaka, t. 5, Krosno 2010, ss. 608, il., mapy, indeksy, ISBN 978-83-910572-1-6 

cena 25 zł

zamowienieSpis treści
 • Od redakcji - 5
 • Anna Muzyczuk, Zaopatrzenie w wodę średniowiecznego Krosna w świetle odkryć archeologicznych - 7
 • Franciszek Leśniak, Elita intelektualna miasta. Pisarze miejscy i nauczyciele w Krośnie (do 1630 r.) - 21
 • Wiesław Syrek, Rys historyczno-terytorialny Powiatu Krośnieńskiego - 63
 • Andrzej Kosiek, Krosno i okolice przed powstaniem styczniowym w świetle "Dziennika" Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej - 89
 • Marian Hubert Terlecki, Udział mieszkańców Krosna i regionu w powstaniu styczniowym - 115
 • Zdzisław Łopatkiewicz, Wojciech Komorowski - właściciel Żarnowca i powstaniec styczniowy - 151
 • Stanisław Pomprowicz, Modest Humiecki (1842-1899) - życie i twórczość - 177
 • Zdzisław Łopatkiewicz, Kasper Wojnar - księgarz, działacz niepodległościowy, legionista - 187
 • Andrzej Laskowski, Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie - 253
 • Anna Lubaś, Adam Krzanowski, Z historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie (1866-1976) - 313
 • Zdzisław Gil, "Ars longa - vita brevis" Pracownia artystyczno-rzeźbiarska Andrzeja Lenika w Krośnie, w latach 1887-1929 - 351
 • Tadeusz Łopatkiewicz, Śladami zapomnianej wycieczki. Studenci krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Krośnieńskiem A.D. 1890 - 383
 • Jerzy Zieliński, Krośnieńska pocztówka artystyczna - 433
 • Joanna Iwaniec, Józef Bliziński w Galicji - 465
 • Joanna Iwaniec, Franciszek Waligórski - zapomniany poeta z Krosna - 477
 • Artur Bęben, Stanisław Szafran, Początki i pierwsze trzydzieści lat oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 487
 • Franciszek Leśniak, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2005, ss. 422, il. 253; ISBN 83-87312-92-4 - 555
 • Indeks geograficzny - 559
 • Indeks osobowy - 569
 • Spis ilustracji - 593
 • Wsparcie finansowe - 605