August Mazurkiewicz (1889-1968)

wtorek, 16 czerwca 2009 17:10 Wanda Belcik
Drukuj
(3 głosów, średnia ocena: 4.33 na 5)

Wanda Belcik

August Mazurkiewicz (1889-1968) nauczyciel, historyk i badacz regionu, organizator muzealnictwa w Krośnie

August_MazurkiewiczUrodził się 1 września 1889 r. w Krośnie, tu skończył szkołę powszechną i realną w 1907 r. Egzamin dojrzałości złożył w Gimnazjum Klasycznym im. króla Jana Sobieskiego w Krakowie w 1908 r.. W tym samym roku podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcając się historii i geografii. Dalszą edukację w l. 1909/1911 kontynuował w Wiedniu. W czasie I wojny światowej służył w rodzącym się wojsku polskim, ale ranny wkrótce opuścił szeregi wojska i po dłuższym leczeniu szpitalnym poświęcił się pracy nauczycielskiej. W l. 1919-1933 pracował jako nauczyciel historii w Seminarium Nauczycielskim w Krośnie, a potem przez rok w Szkole Powszechnej w Krościenku Niżnym.

Był erudytą, potrafił łączyć różne dziedziny wiedzy o regionie i Polsce. Bardziej pochłaniały go badania, dociekania i poszukiwania nowej wiedzy o regionie niż dydaktyka szkolna. W 1934 r. zaczął studiować archeologię w Krakowie pracując jednocześnie jako tłumacz (znał język włoski, niemiecki i francuski.) W czasie drugiej wojny światowej mieszkał w Krośnie i pracował w jednej z fabryk jako telefonista. Jesienią 1944 r. jako urzędnik starostwa powiatowego w Krośnie objął pieczę nad zabytkami, od 1947 r. jako konserwator zabytków i kierownik Oddziału Muzeów i Ochrony Zabytków w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Przyczynił się do rejestracji i ochrony zabytkowych obiektów, m.in. w Dukli, Iwli, Krościenku, Wiśniowej i Krośnie (kościół św. Wojciecha). Ratował także księgozbiory podworskie.

A. Mazurkiewicz był jednym z założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej oraz Koła Miłośników Astronomii, współtworzył Muzeum Regionalne w Krośnie. Był organizatorem ruchu krajoznawczego i inicjatorem wielu innych działań społeczno-oświatowych i kulturalnych w regionie. Jako znawca i wielkiej miary miłośnik przeszłości i zabytków Krosna popularyzował wiedzę na ten temat poprzez liczne prelekcje, krajoznawstwo i publikacje. W uznaniu zasług jakie położył w upowszechnianiu kultury i ochronie zabytków Rada Państwa przyznała mu Srebrny Krzyż Zasługi (1956), a Zarząd Główny PTTK Złotą Odznakę (1964).
August Mazurkiewicz zmarł 18 czerwca 1968 r. w Krośnie i pochowany został na miejscowym cmentarzu komunalnym.

 
Publikacje:
Historia Krosna i okolicy, I-III, "Echo Krośnieńskie" 1955
Wiadomości historyczne [o Krośnie], [w:] Ilustrowana monografia powiatu krośnieńskiego oraz przewodnik turystyczny po Krośnie nad Wisłokiem i okolicy, [współautor] Rzeszów 1957, s. 31-60
Wiadomości historyczne, [w:] Wczoraj i dziś Krosna i Ziemi Krośnieńskiej. Księga pamiątkowa b. Szkoły Realnej, b. Gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, Krosno 1967, s. 7-19
Krosno: układ urbanistyczny. Dokumentacja naukowa do projektu przestrzennego uporządkowania i regulacji miasta, opr. J. Jamroz, T. Żychiewicz w oparciu o źródła bibliograficzne, wizję lokalną, kwerendę ikonograficzną oraz relacje A. Mazurkiewicza, maszynopis 1953
Krosno - pałac biskupi. Dokumentacja historyczna, opr. B. Fischinger, kwerendę archiwalną przeprowadził A. Mazurkiewicz, Kraków 1959, maszynopis
 

 
Źródła do biografii:
Kronika: zmarli, "Studia Historyczne", (1969), r. 12, z. 3, s. 457-458
Ross Juliusz, Wspomnienie o profesorze Auguście Mazurkiewiczu, "Rzeszowska Teka Konserwatorska", Rzeszów 1974, s. 186-190
Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i działaczy ZNP miasta Krosna, Krosno 1999, s. 102-104
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 65-66
 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>