O Krośnie i okolicach w przewodnikach Mieczysława Orłowicza

wtorek, 26 kwietnia 2016 12:30 Wanda Belcik
Drukuj
(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

 

01 W dniu 25 kwietnia 2016 r. wysłuchaliśmy prelekcji Mariana H. Terleckiego o Mieczysławie Orłowiczu, doktorze praw, krajoznawcy, autorze przewodników turystycznych i jego związkach z Krosnem i okolicami, a przede wszystkim o sposobie opisu miejscowości regionu krośnieńskiego w publikacjach Orłowicza.

Prezes Wanda Belcik, która powitała zebranych zaznaczyła, że w 2016 r. przypada 135 rocznica jego urodzin.

Na wstępie prelegent przedstawił szczegółowo życiorys autora "Przewodnika po Galicyi", wskazując na proces kształtowania się jego zainteresowań turystycznych. M. Orłowicz, urodzony 17 grudnia 1881 r. w Komarnie pow. Rudki, dzieciństwo spędził w Pruchniku k. Jarosławia, a edukację kontynuował w gimnazjach w Jarosławiu, Samborze i Chyrowie. W związku z pracą ojca, który był notariuszem, rodzina Orłowiczów często zmieniała miejsca zamieszkania, przebywając w latach (1895-1904) także w Rymanowie.

02 Początki zainteresowań turystycznych Orłowicza przypadają na lata dziewięćdziesiąte XIX w. (mieszkanie w Dębicy, pierwsza wyprawa do Lwowa w 1894 r., wakacyjne wyjazdy do Rymanowa w l. 1895-1904). Wówczas to studiował przewodniki i mapy austriackie, a w Rymanowie odbywał piesze wędrówki po okolicy, robił notatki, przyglądał się miejscowym obyczajom i tradycjom. Z Rymanowa jeździł do Rudawki Rymanowskiej, do Krosna i na zamek odrzykoński. Potem także do Krynicy, w Beskid Sądecki i Tatry. Studia prawnicze, które rozpoczął we Lwowie a kontynuował od 1901 r. w Wiedniu, umożliwiły mu współpracę z klubem czeskich turystów, z którym organizował wycieczki, uczył się planowania tras. W tym okresie zwiedził m.in. Paryż, w l. 1904-1905 był organizatorem kursów turystycznych dla ponad 500 uczestników i kierownikiem wycieczek w Zakopanem. W 1906 r. z jego inicjatywy powstał we Lwowie Akademicki Klub Turystyczny, który miał jako główne cele: poznawczy (zwiedzanie zagranicznych skarbów sztuki i kultury) i integracyjny. O udanej realizacji powyższych świadczyły spotkania członków klubu podczas kolejnych jubileuszy.

03 W latach 1914-1916 znalazł się w Pradze, wśród rzesz ewakuowanych z Galicji i tu zorganizował dla nich ponad 200 wycieczek po Pradze i okolicy. W latach międzywojennych pracował w Wydziale Turystyki Ministerstwa Komunikacji. Rozwinął w tym okresie wszechstronną działalność teoretyczno-programową i pisarską (opracował m.in. statuty Towarzystwa Tatrzańskiego, działał w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, reprezentował Polskę na międzynarodowych konferencjach turystycznych, był w komitecie redakcyjnym czasopisma "Turysta", pisał i wydawał przewodniki, które utworzyły serię cennych monografii regionalnych - w sumie 102 pozycje.

Wojnę i okupację przeżył w Warszawie. Po wojnie pracował w Komitecie ds. Turystyki.

04 W drugiej części prelekcji M. Terlecki przedstawił, posługując się cytatami z "Ilustrowanego przewodnika po Galicyi", miejscowości odwiedzane i opisane przez Orłowicza, a to: Krosno, Odrzykoń, Potok, Iwonicz-Zdrój, Duklę, Rymanów. Tę część prelekcji zilustrował kartami pocztowymi z początku XX w. pochodzącymi ze zbiorów własnych oraz kolekcji Zbigniewa Więcka.

Podsumowując dorobek M. Orłowicza, wspomniał o przyznanych mu odznaczeniach m. in. (Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Polonia Restituta, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej) oraz o ulicach nazwanych jego imieniem w Warszawie, Jarosławiu i Przemyślu. Przypomniał także o Sudeckim Szlaku i przełęczy w Bieszczadach - między Smrekiem a Hnatowym Berdem, nazwanych jego imieniem.

Prelekcja odbyła się w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki, a wysłuchali jej członkowie i sympatycy Stowarzyszenia oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie.

 

 
Zobacz galerię fotograficzną wykładu>> (dostępna dla zalogowanych użytkowników witryny)
 

 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>