Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bibliografia SMZK za lata 2006-2010

Email Drukuj PDF
(5 głosów, średnia ocena: 4.20 na 5)


rekopis2010

 • Belcik Wanda, Spotkanie członków SMZK, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2010, nr 75, s. 10-11
  [Podsumowanie działalności organizacji w r. 2009 i ogólny plan działań na r. 2010]
 • Kosiek Andrzej, Garść refleksji po wykładzie o Profesorze, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2010, nr 78, s. 9-11
  [Relacja ze spotkania z krakowskim adwokatem Kazimierzem Grochmalem, który zaprezentował osobę i dzieło życia swego ojca prof. dr. Stanisława Grochmala, wybitnego specjalisty w zakresie neurologii i rehabilitacji ruchowej i przekazał do zbiorów I LO cenną dokumentację archiwalną]
 • Kosiek Andrzej, Spotkanie krośnian w gminie Korczyna, "Nasz Głos", 2010, nr 29, s. 8-9
  [Obszerna relacja z dorocznego Spotkania "Na rodzinnej ziemi" (25 IX 2010) z udziałem  licznej grupy 106. członków i sympatyków organizacji]
 • Kosiek Andrzej, Z działalności Stowarzyszenia, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2010, nr 82, s. 11-12
  [O dwóch przedsięwzięciach organizacji podjętych  latem i jesienią br.]
 • Pomprowicz Stanisław, Pożegnanie śp. Ireny Okólskiej, "Nasz Głos", 2010, nr 30, s. 7
  [Mowa pogrzebowa wygłoszona 18 października 2010 r. nad mogiłą ś.p. Zmarłej, która przez wiele lat była członkiem ZG SMZK]
 • Pomprowicz Stanisław, Wspomnienie o śp. Irenie Okólskiej (1922-2010), "Ziarno Gorczycy. Pismo wspólnoty parafialnej przy bazylice kolegiackiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie", 2010, nr 8-12 (80-84), s. 17-18
  [Charakterystyka postawy życiowej, pracy zawodowej i działalności społecznej]
 • Tulik Jan, Poeta jest wolny. Ma swoje terytorium, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2010, nr 75, s. 30-31
  [Relacja ze spotkania z Janem Lusznią, poetą, autorem tekstów piosenek i działaczem społeczno-kulturalnym, członkiem ZG SMZK]
 • Tulik Jan, Szczęśliwe Jedlicze - ma swego piewcę, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2010, nr 75, s. 28-30
  [Relacja z prezentacji książki Z. Łopatkiewicza "O Jedliczu i około Jedlicza"]
 • Tulik Jan, Szczęśliwe Jedlicze ma swego piewcę, "Nasz Powiat", 2010, nr 1, s. 15
  [Promocja książki Zdzisława Łopatkiewicza "O Jedliczu i około Jedlicza" w KBP w Krośnie, impreza zorganizowana przez SMZK]

 

2009

 • Belcik Wanda, Krośnianie na Lubelszczyźnie, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2009, nr 68, s. 21-22
  [O trzydniowej (22-24 V 2009) wycieczce szlakiem miast i miasteczek Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego oraz spotkaniu z członkami Oddziału SMZK w Lublinie]
 • Belcik Wanda, Noworoczne spotkanie regionalistów polskich, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2009, nr 64, s. 8-10
  [Wręczenie SMZK dyplomu jubileuszowego przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego]
 • Gil Zdzisław, Kolejny raz na rodzinnej ziemi, "Nasz Głos", 2009, nr 39, s.9
  ["Spotkanie na rodzinnej ziemi" i wycieczka członków SMZK Miejsce Piastowe-Rogi-Targowiska]
 • Gołębiowska Anna, Spotkanie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, "Prządki", 2010, nr 9, s. 4
  [Prelekcja o prof. Stanisławie Grochmalu dla członków Stowarzyszenia w Krośnie]
 • Kosiek Andrzej, Dzień w Przemyskiem, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2009, nr 69, s. 20-22
  [Relacja z wycieczki (20 VI 2009) członków i sympatyków organizacji do Krasiczyna, Bolestraszyc i Kalwarii Pacławskiej]
 • Krzanowski Adam, Bogacz Henryk, Mika Wacław, Harcmistrz Irena Farska. Pedagog - wychowawca - harcerka (1939-2009), Krosno 2009

 

2008

 • Belcik Wanda, "50 lat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej" - wystawa, portal Gazeta.pl
 • Skwara Jakub, Początki Krosna w świetle badań archeologicznych, portal 7dni.info
 • Terlecki Marian, Informacja Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej 50 lat SMZK, docplayer.pl
 • Belcik Wanda, Rozpoczął się rok jubileuszowy…, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2008, nr 52, s. 9-11
  [Podsumowanie dorobku w okresie półwiecza i program obchodów jubileuszu zaprezentowany (10 I 2008) na tradycyjnym spotkaniu noworocznym członków]
 • Belcik Wanda, 50 lat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - wystawa, "Nasz Powiat", 2008, nr 5, s. 4
  [Jubileuszowa ekspozycja w Saloniku Artystycznym KBP]
 • Bryła Anna, Wyróżnienie krośnieńskich regionalistów, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2008, nr 59, s. 25
  [Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej" dla M. Terleckiego, prezesa ZG i Zbigniewa Więcka, sekretarza ZG oraz dyplom jubileuszowy dla Stowarzyszeniu]
 • Gil Zdzisław, Podróż sentymentalna, "Nasz Głos", 2008, nr 21, s. 21
  [Wycieczka na trasie Krosno - Jasło - Trzcinica - Biecz zorganizowana przez SMZK w Krośnie]
 • Kamiński Krzysztof, Regionaliści w książce, "Przystań. Pismo parafii oo. Kapucynów w Krośnie", 2008, nr 1 (42), s. 15
  [Prezentacja książki W. Belcik "Regionaliści krośnieńscy", którą wydało SMZK]
 • [Kosiek Andrzej] A. K., Obchody złotego jubileuszu, "Przystań. Pismo parafii oo. Kapucynów w Krośnie", 2008, nr 9 (50), s. 16-17
 • [Kosiek Andrzej] A. K., 50 lat służą Krosnu i regionowi, "Ziarno Gorczycy. Pismo wspólnoty parafialnej przy bazylice kolegiackiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie", 2008, nr 10-11 (58-59), s. 19-21
 • [Marszałek Edward] EdM, 50 lat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Wielki jubileusz fetowano w Krościenku, „Dębina. Pismo Stowarzyszenia Kulturalnego Krościenko Wyżne”, 2008, nr 10 (115), s. 2-3
  [Obszerna, wzbogacona fotografiami, informacja o jubileuszowym spotkaniu członków Stowarzyszenia (27 IX 2008), które czcząc pamięć swego założyciela dr. med. Antoniego Lorensa zorganizowało je w miejscowości, z której się wywodził]
 • Terlecki Marian, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 50 lat działalności, "Informator . Inspiracje - Programy - Dokumentacja", 2008 nr 3, s. 70-73
 • Turek Wacław, Być normalnym człowiekiem, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2008, nr 52, s. 11-13
  [O Zdzisławie Gilu (ur. 1948) b. Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, działaczu Stowarzyszenia, jego dokonaniach i zainteresowaniach]
 • Turek Wacław, Życie wśród książek, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2008, nr 53, s. 18-21
  [Sylwetka i dokonania Mariana Terleckiego (ur. 1936), bibliotekarza, historyka, regionalisty, działacza społecznego, od 1999 prezesa ZG]
 • Zuzak Wioletta, Promują miasto już od pół wieku!, "Super Nowości", 2008, nr 196, s. 9
  [Uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona 50-leciu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie połączona z wręczeniem odznaczeń]

 

2007

 • Belcik Wanda, Na progu Nowego Roku, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2007, nr 42, s. 7-8
  [Spotkanie noworoczne członków połączone ze spojrzeniem na działalność Stowarzyszenia w r. 2006 w oparciu o podsumowanie Prezesa ZG]
 • Belcik Wanda, O Wincentym Polu rocznicowo, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2007, nr 47, s. 9-10
  [O zorganizowanej przez SMZK (12 VI 2007) sesji popularnonaukowej "Wincenty Pol. Życie - twórczość - związki z regionem"]
 • Belcik Wanda, Promocja informatora "Regionaliści krośnieńscy", "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2007, nr 51, s. 31
  [Nota o spotkaniu (10 XII 2007) i prezentacji książki wydanej przez SMZK z biogramami 50. osób, które wyróżniają się dorobkiem piśmienniczym o ziemi krośnieńskiej]
 • Belcik Wanda, Wspomnienia z Białorusi, "Nasz Głos", 2007, nr 44, s. 20
  [Dot. prelekcji Tadeusza Łopatkiewicza dla SMZK w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie]
 • [Kidawa Franek] Gil Zdzisław, Krośnianie w Dukli i okolicach, "Nasz Głos", 2007, nr 39, s. 10
  [Spotkanie członków SMZK "Na rodzinnej ziemi" w Muzeum Historycznym w Dukli]
 • Pomprowicz Stanisław, Czcząc pamięć gen. Władysława Andersa, "Nasz Głos", 2007, nr 46, s. 11
  [Prelekcja Stanisława Pomprowicza "Władysław Anders - Meandry życia i sukcesu" zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie]
 • (ST) Steliga Jadwiga, Rozmowy o regionalistach, "Dziennik Polski", 2007, nr 295, s. 13
  [Promocja książki "Regionaliści krośnieńscy" w KBP w Krośnie]
 • (ST) Steliga Jadwiga, Wspomnienia z Grodzieńszczyzny, "Dziennik Polski", 2007, nr 260, s. 20
  [Prelekcja T. Łopatkiewicza dla członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w KBP w Krośnie]
 • wz Zuzak Wioletta, Wspomnienia z Białorusi, "Super Nowości", 2007, nr 216, s. 10
  [Dotyczy prelekcji dr T. Łopatkiewicza dla członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w KBP w Krośnie]

 

2006

 • ak, Promocja książki "Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego", portal Krosno24.pl
 • Belcik Wanda, Średniowieczne kościoły..., "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2006, nr 35, s. 32
  [Prelekcja Piotra Łopatkiewicza w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej dla członków SMZK]
 • Belcik Wanda, O towarzystwach w czasach niewoli, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2006, nr 34, s. 12-13
  [Towarzystwa kulturalne w Krośnie w XIX i XX w., prelekcja Ewy Bereś]
 • (wb) Belcik Wanda, Prelekcja o kościołach, "Nowe Podkarpacie", 2006, nr 22, s. 2
  [Prelekcja Piotra Łopatkiewicza "Średniowieczne kościoły drewniane w okolicach Krosna w świetle najnowszych badań naukowych"]
 • (ewg) Gorczyca Ewa, Mają prawie 550 lat, "Nowiny", 2006, nr 105, s. 7
  [Prelekcja Piotra Łopatkiewicza "Średniowieczne kościoły drewniane w okolicach Krosna w świetle najnowszych badań naukowych"]
 • Kosiek Andrzej, Dzień na Słowacji, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2006, nr 38, s. 9-12
 • (jł) Łach Joanna, Pamięci Tenety, "Nowe Podkarpacie", 2006, nr 48, s. 2
  [Wieczór poświęcony pamięci Zdzisława Tenety w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej]
 • (ST) Steliga Jadwiga, Pamięci Tenety, "Dziennik Polski", 2006, nr 275, s. III
  [Wieczór poświęcony pamięci Zdzisława Tenety w KBP w Krośnie]
 • Stojak Monika, Wspominali Zdzisława Tenetę, "Nasz Głos", 2006, nr 48, s. 19
  [Wieczór poświęcony pamięci Zdzisława Tenety w KBP w Krośnie]
 • [Terlecki Marian] M. T., Mamy gdzie wracać, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2006, nr 39, s. 10-11
  [Doroczne spotkanie członków organizacji z Krakowa, Lublina, Warszawy i Krosna, które odbyło się 30 IX 2006 r. w Muzeum Przemyślu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce]
 • Turek Wacław, Zbigniew Więcek, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2006, nr 40, s. 26-28
  [Sylwetka krośnianina (ur. 1938) czynnego od lat w mieście i regionie na różnych polach działalności, który przede wszystkim znany jest jako kolekcjoner i antykwariusz, a także jako miłośnik regionu i autor popularnych wydawnictw albumowych z widokówkami]
 • (wz) Zuzak Wioletta, Wieczór wspomnień w bibliotece, "Super Nowości", 2006, nr 212, s. 8
  [Prezentacja zdjęć z wycieczki na Litwę zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej]


Ostatnia edycja: wtorek, 09 października 2018 09:28  
Autorem tego artykułu jest Bibliografię redagują Wanda Belcik, Andrzej Kosiek i Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 2. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 3. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 4. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 5. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 6. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 7. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 8. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 9. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 10. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 11. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 12. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 13. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 14. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 15. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 16. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar