Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bibliografia SMZK za lata 1994-2005

Email Drukuj PDF
(4 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

  rekopis2005

  • Belcik Wanda, Dawnych Kresów czar, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2005, nr 25, s. 12-15
  • Belcik Wanda, Zjazd regionalistów w Krośnie, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2005, nr 27, s. 9-10
   [Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej]
  • (BH), Promują małą ojczyznę, "Dziennik Polski", 2005, nr 231, s. C
   [Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej]
  • Gil Zdzisław, Krośnianie na kresach, "Nasz Głos", 2005, nr 30, s. 12-13
   [Informacja o wycieczce na Kresy Wschodnie zorganizowanej przez SMZK]
  • [Kidawa Franciszek] Gil Zdzisław, Opłatek u regionalistów, "Nasz Głos", 2005, nr 2A, s. 4
   [Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie]
  • (Kam) Kamiński Krzysztof, Krosno sprzed wieku, "Nasz Głos", 2005, nr 20A, s. 5
   [Promocja albumu "Krosno na starych pocztówkach i dokumentach", wydanego przez SMZK]
  • (Kam) Kamiński Krzysztof, Miłośnicy także przyrody, "Nasz Głos", 2005, nr 10A, s. 3
   [Spotkanie członków SMZK z Janem Stachyrakiem, dyr. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie]
  • (KaM) Kamiński Krzysztof, Śladami Żydów z Podkarpacia, "Nasz Głos", 2005, nr 7 A, s. 5
   [Odczyt Elżbiety Rączy nt eksterminacji Żydów w Muzeum Podkarpackim w Krośnie]
  • Kamiński Krzysztof, Czy będzie ulica Humieckiego?, "Przystań. Pismo parafii oo. Kapucynów w Krośnie", 2005, nr 10 (18), s. 14
   [O inicjatywie Stowarzyszenia, aby d. burmistrz patronował ulicy w Krośnie]
  • Kamiński Krzysztof, Kronika na pocztówkach, "Przystań. Pismo parafii oo. Kapucynów w Krośnie", 2005, nr 6 (14), s. 20
   [Promocja albumu Z. Więcka "Krosno na starych pocztówkach i dokumentach", który wydało SMZK z Oficyną Wydawniczą "Apla"]

  • Kamiński Krzysztof, Miłośnicy "małej ojczyzny", "Super Nowości", 2005, nr 195, s. 7
   [Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej]
  • [Kamiński Krzysztof] K. K., Promują Krosno, "Przystań. Pismo parafii oo. Kapucynów w Krośnie", 2005, nr 9 (17), s. 11
   [Podsumowanie 3. lat działalności (2002-05) na Walnym Zebraniu]
  • Tulik Jan, Krośnieńskie pocztówki wydane, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2005, nr 24, s. 27-28
   [O zorganizowanej przez SMZK, KBP i KOW "Apla" prezentacji, promocji i zawartości albumu Krosno na starych pocztówkach i dokumentach (t. 1) autorstwa Zbigniewa Więcka, sekretarza ZG SMZK]
  • Turek Wacław, Dla Krosna i regionu, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2005, nr 31, s. 18-20
   [Treść artykułu to zwięzłe "curriculum vitae" historyka i regionalisty, m.in. długoletniego działacza SMZK, którym jest krośnianin Andrzej Kosiek (ur. 1944)]
  • Turek Wacław, Piewca ziemi krośnieńskiej, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2005, nr 20, s. 14-15
   [Szkic o rodowitym krośnianinie Adamie Filepowiczu (1901-89), długoletnim członku i aktywnym działaczu organizacji, niestrudzonym popularyzatorze przeszłości regionu w środowisku młodzieży szkolnej, Honorowym Obywatelu Miasta Krosna]
  • Turek Wacław, Wiele nauczyła mnie Konopnicka, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2005, nr 29, s. 20-22
   [Przyczynek do biografii polonisty Zdzisława Łopatkiewicza (ur. 1931; Borysław), który 33 lata owocnie kierował Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu, będąc równocześnie aktywnym i cenionym działaczem władz krośnieńskiej korporacji]

   

  2004

  • Belcik Wanda, W zgodzie z tradycją, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2004, nr 16, s. 14
   [Spotkanie przedstawicieli oddziałów SMZK w Rymanowie Zdroju]
  • Drozdowiczowa Maria, Michał Drozdowicz (1908-1979). Wspomnienie po 25. latach, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2004, nr 17, s. 14-15
   [Charakterystyka pracy zawodowej, działalności społecznej oraz związków z regionem wybitnego jedliczanina, organizatora Warszawskiego Koła SMZK (1974) skreślona przez jego żonę, w l. 1998-2004 kronikarza Warszawskiego Oddziału]
  • [Kidawa Franciszek] Gil Zdzisław, O cerkwiach i ikonostasach, "Nasz Głos", 2004, nr 50, s. I, IV
   [Odczyt na temat cerkwi w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie]
  • Gil Zdzisław, To już 45 lat, "Nowe Podkarpacie", 2004, nr 1, s. 10
   [Relacja z uroczystości jubileuszowych Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie]
  • (Kam), Regionaliści w Rymanowie, "Nasz Głos", 2004, nr 39, s. 6
   [Spotkanie przedstawicieli oddziałów SMZK w Rymanowie Zdroju]
  • Kamiński Krzysztof, Nieznane Krosno, "Nasz Głos", 2004, nr 12, s. 8
   [Odczyt Tadeusza Łopatkiewicza na temat XIX-wiecznej ikonografii Krosna]
  • Raus Andrzej, Terlecki Marian, Najbliższa Ojczyzna, "Nowiny", 2004, nr 30, s. III
   [Rozmowa nt. działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej z okazji odznaczenia Mariana Terleckiego, prezesa Stowarzyszenia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski]

   


  2003

  • (ad), Krośnianie we Lwowie, "Super Nowości", 2003, nr 112, s. 15
   [Informacja o wycieczce do Lwowa, zorganizowanej przez SMZK]
  • Belcik Wanda, Jubileuszowa wystawa, "Naz Głos", 2003, nr 26, s. 5
   [Wystawa dorobku SMZK w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej]
  • Belcik Wanda, Rok Łukasiewicza w SMZK, "Nasz Głos", 2003, nr 36, s. 3
   [Obchody Roku Łukasiewicza w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej]
  • Gil Zdzisław, Podróż sentymentalna, "Nowe Podkarpacie", 2003, nr 25, s. 16
   [Informacja o wycieczce do Lwowa, zorganizowanej przez SMZK]
  • Hućko Bogdan, IV tom dziejów Krosna. Ubogaca miasto, „Dziennik Polski Podkarpacki”, dodatek do „Dziennik Polski”, R. 59, 2003, nr 17 (17810) z 21 stycznia, s. 3
   [Prezentacja IV tomu Studiów krośnieńskich]
  • Kubicka Dorota, Kamiński Krzysztof, Jubileuszowe spotkanie, "Nasz Głos", 2003, nr 24, s. 5
   [Podsumowanie działalności SMZK za okres 45 lat]
  • Terlecki Marian, Bilans 45 lat, "Nasz Głos", 2003, nr 23, s. 3
   [Podsumowanie działalności SMZK za okres 45 lat]
  • Terlecki Marian, Miłośnicy Krosna i regionu, "Croscena. Krośnieńska Scena Kultury", 2003, nr 5, s. 6-10
   [Podsumowanie działalności SMZK za okres 45 lat]

  2002

   • (ar), Na rodzinnej ziemi, "Nowiny", 2002, nr 195, s.13
    [Spotkanie przedstawicieli oddziałów SMZK]
   • Kosiek Andrzej, "Dziennik wspomnień" Antoniego Strahla, "Kurier Krośnieński", 2002, nr 4/129, s. 3
    [Sylwetka Antoniego Strahla, ur. w Krośnie członka Oddziału SMZK we Wrocławiu, ukazana przez pryzmat jego wspomnień z okresu II wojny światowej]
   • Kosiek Andrzej, Studia - tom czwarty, "Kurier Krośnieński", 2002, nr 14/139, s. 4
    [artykuł dotyczy zabiegów o kolejny tom wydawnictwa Krosno. Studia… i zawiera omówienie jego zawartości]
    • (ST), Marian Terlecki znów na czele, "Dziennik Polski", 2002, nr 228, s. III
     [Walne zebranie SMZK]


   2001

   • Kosiek Andrzej, Człowiek wielkiego serca, „Kurier Krośnieński”, 2001, nr 6/119, s. 3a
    [Sylwetka prof. dr hab. med. Stanisława Józefa Grochmala (1911-1995), członka Oddziału SMZK w Krakowie]


   2000

   • (ar) Raus Andrzej, Mecenat kulturalny Mniszchów, "Nowiny", 2000, nr 53, s. 23
    [Odczyt poświęcony wspieraniu kultury i sztuki przez ród Mniszchów w Muzeum Podkarpackim w Krośnie]   1999

   • Kosiek Andrzej, Bilans społecznego dorobku, "Kurier Krośnieński", 1999, nr 10/99, s. 2-3
    [Autor omawia i podsumowuje 3. lata naszej działalności (1996-99), podaje nazwiska Honorowych Członków, osób zmarłych i nowo wybranych do Prezydium ZG]

   1998

   • Kosiek Andrzej, Jubileusz, "Kurier Krośnieński", 1998, nr 9/86, s. 3
    [Dot. przygotowań do obchodów 40-lecia SMZK i przebiegu uroczystego spotkania rocznicowego]

     

    1997

    • Kosiek Andrzej, Krośnianie we Wrocławiu, "Kurier Krośnieński", 1997, nr 10/74, s. 3
     [Autor podaje jak doszło do powstania wrocławskiego Oddziału SMZK oraz składa dokładną relację z tego bardzo udanego spotkania rodaków, z udziałem władz miejskich Krosna i Wrocławia]

     

    1996

    • Kosiek Andrzej, Miłośnicy "małej ojczyzny", "Kurier Krośnieński", 1996, nr 10/62, s. 3
     [Tekst w związku z Walnym Zebraniem (21 IX 1996); Autor omawia krótko dotychczasową historię Stowarzyszenia, zwłaszcza jego działalność w 3. ostatnich latach, wymienia szereg nazwisk (najaktywniejsi w działalności, nowi Członkowie Honorowi, zmarli)]
    • Łopatkiewicz Zdzisław, Władysław Dubis, jego życie i działalność, Jedlicze 1996
     [Tekst poświęcony sylwetce Władysława Dubisa]

    1995


    • Kosiek Andrzej, Z dziejów Krosna, "Kurier Krośnieński", 1995, nr 7/47, s. 3
     [Starania SMZK o wydanie Krosno. Studia… (t. III) oraz krótkie omówienie zawartych w tomie artykułów]

     

    1994

    • Kosiek Andrzej, Nestor, "Kurier Krośnieński" 1994, nr 5/34, s. 3
     [Tekst poświęcony sylwetce Stanisława Kochanka]
    • Łopatkiewicz Zdzisław, Władysław Dubis, jego życie i działalność, [w:] 50 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, Jedlicze 1994, s. 117-132
     [Tekst poświęcony sylwetce Władysława Dubisa]


    Ostatnia edycja: piątek, 12 stycznia 2018 16:47  
    Autorem tego artykułu jest Bibliografię redagują Wanda Belcik, Andrzej Kosiek i Tadeusz Łopatkiewicz

    Zobacz inne artykuły tego autora >>

    Lista artykułów

    Nowości

    1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
    2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
    3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
    4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
    5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
    6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
    7. Biogram Profesora Artura Bębna
    8. Plan pracy SMZK w roku 2020
    9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
    10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
    11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
    12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
    13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
    14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
    15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
    16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
    17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
    18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
    19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
    20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
    21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
    22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
    23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
    24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
    25. Archiwum newsletterów
    26. Archiwum Aktualności SMZK
    Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

    Pogoda

    Mapa burzowa

    Mapa burzowa Polski
    kliknij mapę

    Prognoza na najbliższe 10 dni >>

    Uwaga

    Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
    - zawartości witryny,
    - zauważonych braków
    - pomysłów itp.,
    nadsyłać do mnie za pośrednictwem
    menu KONTAKT lub na adres
    tadeusz@smzk.org

    Dziękuję! :-) Administrator witryny

    
    sideBar