Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego SMZK

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 1. Prezes Oddziału SMZK w Krakowie dr inż. Stanisław Szafran składa sprawozdanie z działalności w minionej kadencji. Fot. M. M. Szafran 02 2. Uczestnicy zebrania wysłuchują sprawozdania Zarządu z minionej kadencji. Na pierwszym planie: Krystyna Wojtyczek, oraz (od lewej) Maria Czechowska-Liszka, Marta Kołtowska, Włodzimierz Kołtowski i Maria Panaś. Fot. M. M. Szafran 8 listopada 2022 r., w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Zebranie kończyło wydłużoną o 30 miesięcy XV kadencję pracy władz Oddziału wyznaczoną latami 2017-2020. Wydłużenie XV kadencji było spowodowane wprowadzonymi przez władze państwowe restrykcjami sanitarnymi, wynikającymi z zaistniałej pandemii SARS-CoV-2. Restrykcje te uniemożliwiły odbycie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w statutowo przewidzianym terminie, tj. w 2020 roku. Bezczynność formalna Oddziału nie przecięła kontaktów członków, którzy po uzyskaniu zgody Władz Akademii Górniczo-Hutniczej na odbywanie zgromadzeń, wznowili swoje spotkania już w październiku br.

Zebranie otworzył dr inż. Stanisław Szafran - prezes ustępujących władz Oddziału, proponując przyjęcie stosownej procedury przeprowadzenia obrad, a po akceptacji zebranych złożył sprawozdanie z działalności Oddziału w minionym czasie. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w XV kadencji lat 2017-2020 zostało podane do wiadomości członków jeszcze w czerwcu 2020 r. i zamieszczone na stronie internetowej SMZK. W sprawozdaniu prezes zwrócił uwagę na to, że mimo narastających problemów działalności organizacji pozarządowych, Oddział Krakowski SMZK realizował konsekwentnie przyjęte programy działania, zderzając się często z niesprzyjającymi okolicznościami zmieniającej się rzeczywistości. Główną dziedziną działalności Oddziału Krakowskiego SMZK były comiesięczne spotkania członków z referatami, prelekcjami i odczytami na tematy dotyczące historii i współczesnego rozwoju Ziemi Krośnieńskiej, a także spotkania z wybitnymi twórcami - artystami, poetami i władzami gmin. Szczególnie dobrze były przyjmowane "Spotkania Opłatkowe", które zawsze mocno integrowały członków SMZK i sympatyków Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie. Szczególnie podniosły ton miały spotkania związane z obchodami Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i 45-lecia Oddziału Krakowskiego SMZK. Przypominały one o dorobku Stowarzyszenia i ludziach, którzy go tworzyli, a później wypełniali treścią jego programy. Przez całą kadencję był utrzymywany aktywny kontakt i bliska współpraca z Zarządem Głównym, a doraźne z instytucjami i organizacjami z terenu krośnieńskiego lub pracującymi na rzecz Ziemi Krośnieńskiej.

03 3. Skarbnik Oddziału mgr inż. Albin Wojnar składa sprawozdanie finansowe. Fot. M. M. Szafran W czasie minionej kadencji zmarło grono aktywnych członków Stowarzyszenia z Oddziału Krakowskiego:

 • mgr inż. Elżbieta Zuzak-Kędracka (zm. 18.01.2018 r.),
 • dr hab. inż. Jerzy Jaskólski - (zm. 21.06.2018 r.),
 • prof. Stanisław Jakubczyk (zm. 22.11.2018 r.),
 • dr inż. Andrzej Myśko (zm. 28.03.2019 r.),
 • dr inż. Janusz Wojtyczek (zm. 29.01.2020 r.).
 • mgr Kazimierz Grochmal (zm. 16.08.2021 r. ),
 • mgr inż. Andrzej Kuźniarski (zm. 1.02.2022 r. ).

04 4. Sekretarz KRO pani dr Maria Panaś przedstawia ocenę działalności Oddziału w minionej kadencji. Fot. M. M. Szafran 05 5. Panie Alicja Orzechowska, Karolina Janeczko i Dorota Janeczko na chwilę przed rozpoczęciem spotkania. Fot. M. M. Szafran Zebrani uczcili pamięć zmarłych chwilą ciszy.

W zakończeniu swojego wystąpienia prezes podziękował ustępującym członkom Władz Oddziału oraz wszystkim członkom Oddziału Krakowskiego SMZK, za zainteresowanie Ziemią Krośnieńską i aktywność w pracy na jej rzecz.

W dalszej części zebrania mgr inż. Albin Wojnar - skarbnik Oddziału złożył sprawozdanie finansowe, wskazując na skromne wpływy a zarazem wydatki Oddziału SMZK w Krakowie. Stwierdził również, że w obecnych warunkach pozyskanie jakichkolwiek środków finansowych z zewnątrz jest niezwykle trudne, a wręcz niemożliwe. Szczupłość środków bardzo ogranicza zarówno działalność merytoryczną, jak i organizacyjną Oddziału.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz ocenę działalności Oddziału przedstawiła w imieniu KRO pani dr Maria Panaś. Komisja Rewizyjna z uznaniem odniosła się do pracy Zarządu w mijającej kadencji stwierdzając: "….po zapoznaniu się z dokumentami Oddziału Krakowskiego SMZK dotyczącymi działalności merytorycznej oraz finansowej KRO bardzo pozytywnie ocenia działalność Zarządu. Jednocześnie podsumowując całokształt działalności naszego Zarządu, Komisja Rewizyjna składa wyrazy uznania i podziękowania całemu Zarządowi".

W posumowaniu oceny pracy Oddziału w minionej kadencji Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części zebrania odbyły się wybory nowych władz Oddziału Krakowskiego SMZK na XVI kadencję działalności SMZK w Krakowie. W wyniku procedury wyborczej wybrano Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału.

Zarząd Oddziału Krakowskiego SMZK wybrano w składzie:

 • Stanisław Szafran - prezes Oddziału (ponownie),
 • Czesław Rybicki - wiceprezes Oddziału ds. ogólnych,
 • Albin Wojnar - wiceprezes Oddziału ds. finansowych,
 • Maria Magdalena Szafran - sekretarz,
 • Dorota Janeczko - członkini Zarządu,
 • Roman Kahul - członek Zarządu,
 • Marek Kołacz - członek Zarządu,
 • Włodzimierz Kołtowski - członek Zarządu,
 • Bogdan Pawłowski - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna Oddziału została wybrana w składzie:

 • Lucyna Kołodziej - przewodnicząca,
 • Maria Panaś - zastępczyni przewodniczącej,
 • Alicja Orzechowska - sekretarz.

06 6. Zebrani wysłuchują referatu dr inż. S. Szafrana; (od prawej widoczni: Marek Kołacz, Bogdan Pawłowski, Krystyna Wojtyczek, Włodzimierz Kołtowski, Marta Kołtowska, Maria Czechowska-Liszka, Dorota Janeczko, Karolina Janeczko i Czesław Rybicki). Fot. M. M. Szafran W podsumowaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przyjęta została uchwała wyznaczająca działalność Oddziału Krakowskiego SMZK w nowej kadencji. W treści uchwały Walne Zebranie z szacunkiem odniosło się do władz Oddziału i Zarządu Głównego minionej kadencji oraz wszystkich członków składając podziękowania za aktywny udział w prowadzonej działalności. Równocześnie złożyło wyrazy wdzięczności władzom, instytucjom i osobom prywatnym, wspierającym działalność Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie.

Uznając pozytywne doświadczenia z pracy w minionym czasie, wyrażona została wola kontynuowania działalności Oddziału Krakowskiego, zmierzającej do realizacji idei wyznaczonych Statutem SMZK. Z troską o przyszłą działalność Stowarzyszenia, zebranie skierowało swoją uwagę na potrzebę zainteresowania swoją pracą "młodszych roczników" oraz wprowadzania do programów swojej pracy nowych, atrakcyjnych idei i metod.

Zabranie wyraziło przeświadczenie, że obchodzony w przyszłym roku Jubileusz 50-lecia Oddziału Krakowskiego SMZK, będzie sprzyjał wprowadzaniu nowych treści do działalności Stowarzyszenia.

W drugiej części zebrania dr inż. Stanisław Szafran wygłosił referat nt.: "Ignacy Łukasiewicz - prekursor przemysłu naftowego". Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem zebranych przedstawianymi treściami.

 

Zob też - Członkowie władz Oddziału SMZK w Krakowie

 
Autorem tego artykułu jest Maria Magdalena Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar