Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Monografia o pedagogice Uniwersytetu Rzeszowskiego

Email Drukuj PDF
(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

 

01Środowisko ludzi twórczych, związanych z edukacją szkolną miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego może mieć satysfakcję, iż staraniem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazało się opracowanie pt. Akademicka pedagogika w Rzeszowie 1969-2018, Jubileusz pięćdziesięciolecia, pod redakcją Andrzeja Meissnera, Ryszarda Pęczkowskiego, Marty Wrońskiej.

Opracowanie jest pokłosiem prac badawczych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, celem uczczenia pięćdziesięciolecia studiów pedagogicznych w Rzeszowie. Czytając opracowanie, znacząca liczba krośnieńskich nauczycieli i pedagogów może mieć powód do wyrażenie swych myśli i wspomnień z okresu swoich studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie w Uniwersytecie Rzeszowskim.

02Prof. Kazimierz Szmyd we Wstępie do opracowanie napisał: W roku 2019 miała miejsce 50.rocznica powstania Katedry Pedagogiki w strukturach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Powstała na bazie Zakładu Psychologii istniejącego od 1965 r. i Międzywydziałowego Zakładu Praktyk Pedagogicznych powołanego 1 X 1966r. Rok 1969 jest zatem momentem narodzin pierwszego na tym terenie ośrodka badawczego nauk o wychowaniu oraz akademickiego kształcenia pedagogów.[…] Podjęta w tamtych czasach inicjatywa była odważna, ale jednocześnie trudna do urzeczywistnienia, nie gwarantowała powodzenia. Przedsięwzięciu temu towarzyszyło kilka ważnych przesłanek i okoliczności tamtego czasu. Wiązały się one nade wszystko z potrzebami oświatowymi, z ówczesna kondycją szkolnictwa, wychowania, opieki, a także ogólnie pojętej kultury pedagogicznej. również coraz bardziej odczuwalny stawał się deficyt kadr dla potrzeb szkół podstawowych i średnich oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Idea ta spotkała się także ze wsparciem ówczesnych władz politycznych, oświatowych i administracyjnych, które wykazał ambicje stworzenia w Rzeszowie ośrodka akademickiego.

Czynnikiem, który odegrał istotną rolę przy podejmowaniu decyzji o powołaniu ośrodka studiów pedagogicznych w Rzeszowie, były tradycje oświatowe tego regionu w dziedzinie kształcenia nauczycieli. Ponadto sprzyjającą okolicznością był fakt, że na tym terenie działała znaczna grupa pedagogów i przedstawicieli pokrewnych dziedzin nauki wywodzących się z takich ośrodków uniwersyteckich, jak Lwów, Kraków, Poznań, Warszawa.[…] Autorami poszczególnych tekstów są pracownicy Wydziału pedagogicznego, wśród , których są absolwenci tego kierunku […]".

W opracowaniu niniejszej monografii mają swój udział nauczyciele akademiccy, związani z miastem Krosno. Adam Krzanowski, opisał funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krośnie 1973-1992 oraz opracował biogramy nauczycieli akademickich takich jak: Gałda Anna, Kamieniecki Roman, Lesiak Tadeusz, Rząsa Adam, Pstrąg Dorota.

Andrzej Meissner, który jest głównym inspiratorem monografii, przedstawił Tradycje kształcenia pedagogicznego w Rzeszowie. Ponadto opracował biogramy pedagogów, jak: Baran Jadwiga, Chełpa Michalina, Dybiec Julian, Gawlina Bernard, Biernacki Eugeniusz, Grzywna Józef, Juszczyk Danuta Mieczysława, Kalamarz Ryszard, Kazior Władysław, Kida Jan, Kołek Edward, Masłowski Władysław, Orlof Eugeniusz, Słania Marian, Szacfajer Zdzisława, Szymkat Janina, Tatkowski Andrzej, Wytyczak Leon.

Kazimierz Szmyd (wspólnie z Jerzym Potocznym), opracowali Działalność naukową Instytutu Pedagogiki 1981-2001. K. Szmyd opisał pracę naukową pedagogów, jak: Dzięgiel Kazimierz, Horbowski Adam, Majorek Czesław, Rakoczy Grzegorz, Szmyd Jan, Tomala Jerzy, Tyrała Paweł.

Dr hab. Natalia Walter prof. UAM w recenzji napisała: "Monografia wieloautorska opracowana przez Andrzeja Meissnera, Ryszarda Pęczkowskiego i Martę Wrońską to, z jednej strony, niezwykły zapis wspomnień, odwołań, dowodów ludzkiej pamięci, z drugiej - świadectwo pracy kilku pokoleń dydaktyków i naukowców, którzy stworzyli i nadal tworzą pedagogikę w Rzeszowie. (…) Autorzy ukazali rolę wspomnień w konstruowaniu tożsamości naukowej, a także konieczność jej nieustannego redefiniowania w odniesieniu do przeszłych dokonań. Przynależność akademicka i identyfikacja podtrzymywane są przez pamięć i świadomość tego, co wydarzyło się za sprawą poprzednich pokoleń. Dlatego monografia ta ma znaczenie nie tylko w kontekście historycznym, ale przede wszystkim tożsamościowym, niezbędnym w budowaniu oraz doskonalszego świata akademickiego. Ponadto autorzy umiejętnie pokazali, że nie ustają w rozwoju naukowym i dydaktycznym i potrafią kreować nowoczesną przestrzeń akademicką".

Krosno, 25 luty 2022 r.                                                                                                                                                                Adam Krzanowski

 

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar