Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

XII Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Pani Barbara Guzek - prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków otwiera spotkanie uczestników XII Zjazdu w Muzeum Wsi w Odrzykoniu. Fot. M.M. Szafran W niedzielę, 5 września 2021 r., po przedłużonej w wyniku restrykcji pandemicznych sześcioletniej kadencji, odbył się XII Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Spośród 160. zarejestrowanych członków Stowarzyszenia na Zjazd przybyło 45, a stosunkowo niska frekwencja zapewne wynika z trwających jeszcze warunków pandemicznych.

02 Uczestnicy Zjazdu w Sali Muzeum Wsi wysłuchują informacji pana Zdzisława Gila na temat odnowionych lichtarzy i świeczników. Fot. M.M. Szafran Zgodnie z tradycją obrady Zjazdu poprzedziła msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej w Odrzykoniu, celebrowana przez proboszcza ks. Krzysztofa Pietrasza. Po mszy św. uczestnicy Zjazdu zebrali się w Sali Muzeum Wsi, gdzie Zdzisław Gil zaprezentował odnowione zabytkowe lichtarze i świeczniki nieużytkowane obecnie w odrzykońskim kościele.

Podobnie jak podczas poprzednich zjazdów, uczestnicy obecnego XII Zjazdu Stowarzyszenia Odrzykoniaków zaakcentowali swój szacunek dla bohaterskich Odrzykoniaków, którzy zginęli w I i II wojnie światowej, składając wiązanki kwiatów pod: tablicą "Uczestników Wojny Obronnej Września 1939 r.", umieszczoną na murze Muzeum Wsi (ufundowanej przez władze samorządowe Gminy Wojaszówka i Stowarzyszenie Odrzykoniaków w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej) i tablicą poświęconą pamięci ks. płk. Józefa Panasia - kapelana Legionów Polskich, działacza ludowego i politycznego, oraz "Pomnikiem poległych w II wojnie światowej" (wzniesionego w 1989 r. staraniem Stowarzyszenia Odrzykoniaków ze składek społeczeństwa odrzykońskiego) i "Pomnikiem poległych w walce o wolność w latach 1914-1921" (wzniesionym w 1929 r. przez młodzież kształcącą się z Odrzykonia za poparciem ogółu rodaków).

03 Składanie wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci ks. płk. Józefa Panasia - kwiaty składają: Barbara Guzek, Paweł Wojtunik i Piotr Guzek. Fot. S. Wojtunik 04 Składanie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Odrzykoniaków poległych w II wojnie światowej - kwiaty składają: Józef Zięba, Katarzyna Blicharczyk-Marszałek, Andrzej Dziugan, i Elżbieta Groszek. Fot. S. Szafran Obrady Zjazdu odbywały się w Sali Domu Kultury w Odrzykoniu, a otworzyła je pani Barbara Guzek - prezes Stowarzyszenia w ostatnich trzech kadencjach. Otwierając obrady pani Prezes wyjaśniła powody przedłużenia kadencji i zaproponowała na przewodniczącego Zjazdu pana Stanisława Blicharczyka - byłego wójta Gminy Wojaszówka.

W obszernym sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji pani Barbara Guzek przedstawiła wielki zakres działań, wiele projektów podejmowanych i realizowanych przez Zarząd i grono działaczy Stowarzyszenia, przy częstych trudnościach związanych głównie z brakami finansowymi i kadrowymi. Te duże osiągnięcia Stowarzyszenia Odrzykoniaków to zasługa grona bardzo zaangażowanych działaczy, którzy poświęcili wiele czasu i sił w pracy na rzecz społeczności odrzykońskiej. Wśród wielu organizowanych imprez były spotkania i inne imprezy (m.in. Bieg Niepodległości) związane z uroczystościami rocznicowymi (stulecia Odzyskania Niepodległości, 130 rocznicy urodzin ks. płk Józefa Panasia), a także kilkakrotne spotkania z liczną delegacją z Izraela, wśród której była ocalona w czasie wojny przez rodzinę Dudków żydówka - Cypi Reem.

05 Składanie wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych w walce o wolność w latach 1914 - 1921 - kwiaty składają: ks. Krzysztof Pietrasz, Sławomir Stefański i Dorota Guzek. Fot. S. Szafran Ważnym osiągnięciem Stowarzyszenia było wydanie w minionym okresie pięć kolejnych numerów Zeszytów Odrzykońskich (2016, nr 24 - Genowefa Malska, Izabela Kustroń, Olga Gajewska - Gulewska: "Wiersze wybrane"; 2017, nr 25 - Stanisław Blicharczyk: Odrzykoński Słownik Biograficzny - "Z dziejów samorządu wiejskiego Odrzykonia: wójtowie, przewodniczący GRN i sołtysi wsi, gminy, gromady i sołectwa Odrzykoń"; 2018, nr 26 - Ludwik Łach: "Na drodze do Niepodległości. Odrzykoński czyn legionowy"; 2019, nr 27 - Bolesław Typrowicz: "Przetrwać i wrócić. Wspomnienia z łagrów"; 2020, nr 28 - Red. Ludwik Łach - Odrzykoński Słownik Biograficzny - "Osoby związane z Odrzykoniem".

06 Pani prezes Barbara Guzek otwiera obrady XII Zjazdu SO. Fot. M.M. Szafran Bardzo ciekawym wydawnictwem zrealizowanym w 2019 r. przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, była książka pt. "Ks. płk Józef Panaś - kapelan, żołnierz ludowiec i polityk".

07 Prezydium Zjazdu (od prawej): Jan Krygowski - sołtys, Zdzisław Gil, Ludwik Łach - były prezes SO, Stanisław Blicharczyk - przewodniczący Zjazdu, Barbara Guzek - prezes SO, Piotr Guzek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu, Józef Zięba - przewodniczący Rady Gminy w Wojaszówce, Andrzej Dziugan - radny Powiatu Krośnieńskiego, Iwona Stefanik - radna Powiatu Krośnieńskiego. Fot. P. Wojtunik Systematycznie wzbogacało się Muzeum Wsi o nowe eksponaty, a w ostatnim czasie przybyła kolekcja zabytkowych lichtarzy i świeczników.

Zjazd uhonorował zasłużonych dla Stowarzyszenia i społeczności Odrzykonia. Tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia nadano Ludwikowi Łachowi - byłemu prezesowi Stowarzyszenia, pomysłodawcy i redaktorowi Zeszytów Odrzykońskich, autorowi wielu artykułów na temat historii Odrzykonia. Tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia uhonorowano Zdzisława Gila - wieloletniego współpracownika Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia i uczestników Zjazdu podziękowania otrzymały panie: Zofia Koraona, Irena Guzek i Stanisława Urbanek - za długoletnią pracę społeczną "przyczyniającą się do kultywowania historii, tradycji i kultury naszej małej Ojczyzny - Odrzykonia". Dyplomy i symboliczne upominki przekazali zasłużonym działaczkom pani Barbara Guzek - prezes SO i pan Andrzej Dziugan - radny Powiatu Krośnieńskiego.

08 Sala obrad Zjazdu. Fot. P. Wojtunik W wyniku wyborów wyłoniono nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2021-2026.

Zarząd wybrano w następującym składzie:

Katarzyna Blicharczyk-Marszałek - prezes,
Dorota Guzek - I wiceprezes,
Robert Zawisza - II wiceprezes,
Elżbieta Groszek - sekretarz,
Paweł Wojtunik - skarbnik

09 Pani Barbara Guzek wręcza Ludwikowi Łachowi dyplom nadania tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Fot. S. Szafran Członkowie zarządu: Barbara Guzek, Małgorzata Folta, Stanisław Blicharczyk, Andrzej Dziugan, Jan Krygowski, Artur Winiecki.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Małgorzatę Blicharczyk - przewodnicząca,
Jacka Grzybałę - sekretarz,
Stanisławę Urbanek - członkini.

Sąd Koleżeński wybrano w składzie:

Stanisław Szafran - przewodniczący,
Monika Nowak - sekretarz,
Anna Matusz - członek.

Na zakończenie Zjazd przyjął uchwały zatwierdzające przedstawione wnioski przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków, dotyczące kierunków programowych przyszłej działalności Stowarzyszenia w nowej kadencji.

W części artystycznej wystąpiła odrzykońska kapela "Synkole", a dyskusje i rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych.

      

10 Wręczanie Zdzisławowi Gilowi dyplomu nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Fot. S. Szafran 11 Zasłużone działaczki Stowarzyszenia w chwilę po odebraniu podziękowań za rzetelna wieloletnią pracę społeczną (od lewej): Irena Guzek, Stanisława Urbanek i Zofia Korona. Fot. S. Szafran 12 Nowe władze Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Fot. P. Wojtunik 13 Pani Katarzyna Blicharczyk-Marszałek - nawa prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków na kadencję 2021 - 2026. Fot. S. Szafran 14 Podziękowanie pani Barbarze Guzek za pracę w minionych trzech kadencjach składają: Katarzyna Blicharczyk-Marszałek, Robert Zawisza i Andrzej Dziugan. Fot. S. Szafran

     

15 Kapela Odrzykońska "Synkole". Fot. M.M. Szafran 16 Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu. Fot. S. Wojtunik 17 Strona tytułowa książki: "Ks. płk Józef Panaś - kapelan, żołnierz ludowiec i polityk"    

     

18 Strona tytułowa: Zeszytów Odrzykońskich nr 24 19 Strona tytułowa: Zeszytów Odrzykońskich nr 25 20 Strona tytułowa: Zeszytów Odrzykońskich nr 26 21 Strona tytułowa: Zeszytów Odrzykońskich nr 27 22 Strona tytułowa: Zeszytów Odrzykońskich nr 28

    

 
Autorem tego artykułu jest Maria Magdalena Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar