Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie z działalności w roku 2019

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w roku 2019

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia realizował zadania wynikające ze statutu, a także przyjęte w planie działalności w roku 2019. Były to wykłady, spotkania, wycieczki i prezentacje książek o tematyce związanej z Krosnem i powiatem krośnieńskim. Zarząd utrzymywał kontakty z Oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu, a także współpracował z instytucjami kultury w Krośnie oraz włączał się do organizacji imprez kulturalnych w mieście.

    

I. Upowszechnianie tematyki regionalnej

W roku 2019, przy dobrej frekwencji, wygłoszone zostały następujące wykłady:

Członkowie Stowarzyszenia, jak co roku, wygłaszali również prelekcje w siedzibie Oddziału krakowskiego SMZK. W roku 2019 przedstawiono tam trzy tematy:

W dniach 6-7 września 2019 roku SMZK współorganizowało - wraz z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii - Oddziałem im. Jana Winiarskiego w Krośnie, Wójtem Gminy Korczyna, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korczynie oraz Szkołą Podstawową w Korczynie dwudniowe, uroczyste obchody 120. rocznicy urodzin Jana Winiarskiego (1899-1991), miłośnika i popularyzatora astronomii, nauczyciela, harcerza, organizatora tajnego nauczania, założyciela i wieloletniego prezesa krośnieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Na program dwudniowej imprezy złożyły się wykłady:

 •  Jan Winiarski z Korczyny - sylwetka wybitnego popularyzatora astronomii - mgr inż. Roman Klara
 • 50. rocznica lądowania człowieka na Księżycu - mgr Mariusz Świętnicki
 • 100-lecie powstania PTMA - mgr Wacław Moskal

oraz pokazy:

 • pokaz filmu o Janie Winiarskim - "Per aspera ad astra" - autorstwa Piotra Magnowskiego i Pawła Filipowicza
 • pokaz diaporamy "Jan Winiarski - człowiek z pasją" - Gabrieli Urbanek-Kłopot
 • pokaz przeźroczy o tematyce astronomicznej autorstwa Mariusza Świętnickiego

Powyższym towarzyszyły teleskopowe obserwacje nocnego nieba, realizowane dla uczestników imprezy przez członków krośnieńskiego Oddziału PTMA. 7 września 2019 delegacja organizatorów obchodów złożyła kwiaty na grobie Jana Winiarskiego (cmentarz w Korczynie).

23 października, w dworze Szeptyckich w Korczynie, przeprowadziliśmy przesłuchania V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteka Publiczną w Korczynie. Tym razem, w związku z tzw. reformą szkolnictwa, zmianie uległa nieco formuła imprezy, którą od tego roku adresować będziemy do dwóch kategorii uczniów: klas 7. i 8. szkół podstawowych, a w drugiej kategorii - do recytatorów ze szkół średnich. Na początku września zaproszenia do udziału w Konkursie rozesłaliśmy do niemal stu szkół z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego. Odpowiedziało na nie 20 placówek, zgłaszając łącznie 60. recytatorów. Komisji konkursowej przewodniczył dr Mariusz Kalandyk z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, a członkami jury byli: mgr Anna Pelc - polonistka z Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie i mgr Jan Lusznia - członek Zarządu Głównego. Laureaci obu kategorii (łącznie 17 osób) otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie i wójta gminy Korczyna. Ponadto, Jan Kanty Lusznia oraz Tadeusz Łopatkiewicz wręczyli wybranym przez siebie recytatorom własne nagrody indywidualne. Relacje z przebiegu Konkursu opublikowane zostały na witrynach internetowych SMZK, GOK w Korczynie, UG w Korczynie oraz w lokalnym miesięczniku "Prządki". Prócz członków jury - nad organizacją Konkursu pracowali Roman Klara, Henryk Bogacz, Krzysztof Urbanek i Tadeusz Łopatkiewicz.

18 grudnia 2019, w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej, miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego. Tradycyjnie już, własną nagrodę specjalną - dla laureata, którego tekst literacki odnosi się do przeszłości Krosna - ufundowało nasze Stowarzyszenie a wręczyła Wanda Belcik. Tym razem nagroda książkowa trafiła do rąk Angeliki Źrebiec, z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie, za wiersz "Krośnieńskie uliczki".

W roku 2019 zorganizowaliśmy tradycyjne spotkania integracyjne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, a to: Spotkanie noworoczne46. Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019".

Spotkanie Noworoczne odbyło się 8 lutego 2019 w stołówce bursy międzyszkolnej - Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20a. Udział wzięło w nim 75 osób - członków i sympatyków Stowarzyszenia, w tym Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna, Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta, Bronisław Baran oraz Tomasz Soliński - Zastępcy Prezydenta Miasta, a także Bogusława Bęben - Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i Teresa Basamania - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie. Na program Spotkania Noworocznego złożyły się: informacja o działalności Zarządu Głównego w roku 2018 i planach na rok następny - przedstawiona przez Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa SMZK, uroczysta kolacja, życzenia i wspólna zabawa. Oprawę muzyczną przygotował Robert Czelny, a całe spotkanie przygotowali: Stanisław Lorens, Henryk Bogacz, Jan Stachyrak, Jan Kielar, Krzysztof Urbanek i Tadeusz Łopatkiewicz.

Tegoroczne spotkanie przedstawicieli Oddziałów oraz miejscowych członków i sympatyków Stowarzyszenia 46. Spotkanie "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" odbyło się 21 września 2019 roku. Wzięło w nim udział 81. uczestników, w tym siedmioosobowa delegacja Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej z Panem dr. inż. Stanisławem Szafranem - Prezesem Oddziału i Panem prof. dr. hab. Czesławem Rybickim - Wiceprezesem, oraz trzyosobowa delegacja Oddziału lubelskiego SMZK - z Panem dr. Józefem Kaczorem - Prezesem Oddziału. Całodniowy program spotkania koncentrował się w gminie Rymanów, gdzie zwiedziliśmy kolejno: kościół parafialny św. Wawrzyńca, zabytkową synagogę i Hutę Szkła Artystycznego SABINA. Po tym nastąpiło spotkanie z władzami samorządowymi Rymanowa w nowoczesnym budynku Urzędu Gminy, gdzie honory gospodarzy pełnili: Grzegorz Wołczański - Zastępca Burmistrza, Krzysztof Buczek - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Rymanów oraz Agnieszka Niemczyk - Inspektor ds. Promocji i Uzdrowiska w Urzędzie Gminy w Rymanowie. W obszernej sali narad czekał na krośnian skromny poczęstunek, ponadto kawa i herbata. Godzinne spotkanie otworzył Tadeusz Łopatkiewicz - Prezes Zarządu Głównego SMZK, który podzielił się z zebranymi kilkoma refleksjami odnoszącymi się do jakże długiej już tradycji Spotkań "Na rodzinnej ziemi", wskazując na istotną rolę tych jesiennych imprez integracyjnych w życiu całego Stowarzyszenia. Z kolei głos zabrał Grzegorz Wołczański - Zastępca Burmistrza, który w krótkich słowach odpowiedział na powitanie, życząc uczestnikom Spotkania miłych wrażeń zebranych w trakcie całodniowego pobytu w mieście i jego okolicach. O walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych regionu rymanowskiego mówił z kolei obszernie Krzysztof Buczek, ilustrując swój wykład wideoprezentacją szczególnie atrakcyjnych miejsc i kwestii. Po tej części spotkania głos zabrał Ryszard Krukar - Wiceprezes Stowarzyszenia "Spotkanie - Rymanów", który nie tylko przedstawił kilkunastoletnią działalność Stowarzyszenia, ale też omówił podejmowane przez członków inicjatywy społeczno-kulturalne. Głos zabrał również dr inż. Stanisław Szafran - Prezes Oddziału krakowskiego SMZK, który podzielił się z zebranymi swymi refleksjami odnośnie Rymanowa i okolic. Na koniec tego punktu programu Prezes Tadeusz Łopatkiewicz wręczył samorządowcom rymanowskim tomy Studiów krośnieńskich, wydawanych przez SMZK, Prezesi Oddziałów zostali natomiast uhonorowani przez Burmistrza Wołczańskiego interesującymi, pięknie ilustrowanymi wydawnictwami promocyjnymi Gminy.

Po części oficjalnej, uczestnicy Spotkania udali się na wzgórze Przymiarki 626 m n.p.m., gdzie przy świetnej widoczności podziwiali panoramę Beskidu Niskiego i Pogórza. Następnie zjechaliśmy w dolinę Bałucianki, aby zwiedzić miejscową cerkiew drewnianą pw. Zaśnięcia Matki Boskiej. Czekał tu już na nas Zdzisław Gil - członek ZG SMZK w Krośnie, zaangażowany w niedawne prace konserwatorskie tego zabytku. Uczestnicy Spotkania zostali zaznajomieni szczegółowo z historią obiektu, ponadto wysłuchali prelekcji na temat artystycznego - malarsko-rzeźbiarskiego - wyposażenia cerkwi. Dla zainteresowanych tematem dostępna też była wystawa fotografii cerkiewnych autorstwa Zdzisława Gila. Kolejno przyszła pora na spacer po parku uzdrowiskowym Rymanowa-Zdroju. po czym nastąpił wyjazd do Klimkówki, gdzie w dworze Ostoia oczekiwał na nas obiad i spotkanie integracyjne. Konsumpcję umilała nam Kapela "Rymanowianie", która w pięcioosobowym składzie dała piękny koncert melodii pogórzańskich. Na koniec Spotkania, za pomoc w organizacji imprezy Prezes ZG SMZK dziękował Barbarze Pawlak i Elżbiecie Leśniak oraz Henrykowi Bogaczowi, Stanisławowi Lorensowi, Markowi Jędrzejczykowi, Zbigniewowi Więckowi i Zdzisławowi Gilowi.

W roku 2019 Stowarzyszenie zorganizowało cztery wycieczki krajoznawczych. Pierwsza z imprez wyjazdowych to "Kulig z biesiadą grillową przy muzyce" w Siedlisku "Janczar" w Pstrągowej k. Strzyżowa, dokąd pojechaliśmy 19 stycznia 2019. Inicjatorem oraz kierownikiem wycieczki był Jan Stachyrak, kulig odbył się w pięknej scenerii zimowej, a wzięło w nim udział 31. uczestników.

Kolejna wycieczka autokarowa zorganizowana została 27 kwietnia. Jej inicjatorem był Tadeusz Łopatkiewicz, który zaproponował jednodniowy wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie i zwiedzenie wystaw: WYSPIAŃSKI.NIEZNANY oraz KRAKÓW 1900 - w Kamienicy Szołayskich. Na obie wystawy Prezes ZG SMZK wystarał się o zniżkowe bilety w cenie 1 zł. W całodniowym wyjeździe wzięło udział 47 uczestników, na których już przed Gmachem Głównym MNK oczekiwała delegacja członków Oddziału krakowskiego SMZK. Po dwóch punktach programu, w czasie wolnym, krośnianie zwiedzili we własnym zakresie wystawę WAJDA, czynną w Gmachu Głównym MNK, ponadto ekspozycję Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dom Józefa Mehoffera, a także Dom Jana Matejki.

Druga wycieczka autokarowa miała miejsce 25 maja 2019. Udaliśmy się do Biecza i okolic, gdzie zwiedziliśmy miejscową kolegiatę pw. Bożego Ciała, Muzeum Ziemi Bieckiej (w tym wystawę czasową "Karpackie pejzaże" - pastele autorstwa Zdzisława Gila), następnie kościół klasztorny Franciszkanów reformatów, a na koniec - XVI-wieczny kościół drewniany pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej, w roku 2003 wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wycieczce wzięło udział 50 uczestników a jej kierownikami byli Zdzisław Gil oraz Andrzej Prugar.

Ostatni z jednodniowych wyjazdów krajoznawczych odbył się 29 czerwca 2019 - do Niebylca i okolic. Jego pomysłodawcą był Roman Klara - sekretarz ZG SMZK, który wraz z Krzysztofem Urbankiem pełnił też obowiązki kierownika wycieczki. W wyjeździe wzięło udział 40 członków i sympatyków Stowarzyszenia. Na program imprezy złożyło się zwiedzanie późnogotyckich kościołów drewnianych w Lutczy i Domaradzu, zagrody in situ oraz grobu Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej, d. synagogi - obecnie Biblioteki w Niebylcu oraz tężni solankowej w Sołonce. Sprawne przeprowadzenie wycieczki zawdzięczamy Romanowi Klarze, Krzysztofowi Urbankowi, Mieczysławowi Fejklowi, Henrykowi Bogaczowi, Janowi Kielarowi oraz Stanisławowi Lorensowi.

Nowoczesną formą popularyzacji regionu i jego historii oraz bieżących działań naszej organizacji jest własna witryna internetowa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (www.smzk.org), od lutego 2009 administrowana i rozwijana przez Tadeusza Łopatkiewicza. W lutym 2019 roku witryna obchodziła skromny jubileusz dziesięciolecia. W jedenastym roku funkcjonowania została ona wzbogacona tekstami Joanny Łach, Tadeusza Łopatkiewicza, Mariana Maindy, Anny Pelc, Stanisława Szafrana, Marii Magdaleny Szafran i Albina Wojnara, filmami wideo, nagraniami audycji radiowych oraz kolejnymi 16. galeriami fotograficznymi z imprez Stowarzyszenia, autorstwa Tadeusza Łopatkiewicza, Krzysztofa Urbanka i Romana Klary, których łączna ilość sięgnęła już 165, a łączna liczba udostępnianych fotografii sięgnęła 11 780. Witryna uzyskała też ostatnio kolejną nową rubrykę dla relacji z działalności Oddziału wrocławskiego SMZK. Tak jak w poprzednich latach, do zarejestrowanych użytkowników witryny, członków i sympatyków Stowarzyszenia wysłano drogą mailową 12 kolejnych numerów newslettera "Wiadomości SMZK" (nr 128-139), odbieranych obecnie przez 370 adresatów. Osobny newsletter - "Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Głównego SMZK" - wysłano dziewięciokrotnie do członków Zarządu Głównego SMZK XVII kadencji. Każda z imprez SMZK dokumentowana była fotograficznie, a z wykonanych w roku sprawozdawczym 1153. fotografii utworzono galerie, zamieszczane na witrynie. Tu także publikowane były na bieżąco ilustrowane relacje pisemne z organizowanych imprez, ich zapowiedzi i programy, zaproszenia, informacje, aktualizowana bibliografia SMZK, publikowane biogramy szczególnie zasłużonych zmarłych członków Stowarzyszenia itd. 20 września 2019 witryna zanotowała 250. tysięczne odwiedziny, a na koniec roku jest ich niemal 265 tys.

Oprócz witryny internetowej Tadeusz Łopatkiewicz aktualizował i rozwijał profil Stowarzyszenia na Facebooku (założony w maju 2010), poprzez zamieszczanie ogłoszeń o przygotowywanych imprezach, linków do relacji ogłaszanych na witrynie SMZK oraz publikowanie galerii fotograficznych. W grudniu 2019 profil SMZK na Facebooku miał 710 tzw. polubień i obserwowany był przez 730 internautów z Krosna, regionu i całej Polski, a także zagranicy.

W październiku 2019 - na wniosek Prezesa Tadeusza Łopatkiewicza - ZG SMZK podjął decyzję o kontynuacji zarzuconego w ostatnich latach "Spaceru pamięci", w trakcie którego na grobach powstańców listopadowych i styczniowych oraz zmarłych członków Stowarzyszenia zostały zapalone znicze, ozdobione kartką (projektu wnioskodawcy) ze znakiem graficznym i tekstem "Pamiętamy. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej". W tym roku, na Starym Cmentarzu wyróżniono w ten sposób groby powstańców: Franciszka Bernarda, Feliksa Machinki, Roberta Dembowskiego, Jana Grabowskiego, Walerego Kozłowskiego, Jana Waina i Dionizego Mazurkiewicza. Na Cmentarzu komunalnym zaś, znicze zapaliliśmy na grobach powstańców: Wojciecha Biernata, Józefa Ligenzy oraz Stefana Adolfa Nizińskiego i 26. grobach zmarłych członków SMZK: Józefa Bielańskiego, Jana Buczyńskiego, Bronisława Burka, Władysława Chajeca, Stanisława Chrzanowskiego, Józefa Cisowskiego, Jana Czajkowskiego, Ireny Farskiej, Kazimierza Górawskiego, Stanisława Kochanka, Franciszka Krausa, Jana Krzanowskiego, Józefa Kuczy, Józefa Kusiby, Antoniego Lorensa, Adolfa Marczaka, Augusta Mazurkiewicza, Władysława Niepokoja, Ireny Okólskiej, Janiny Petryńskiej, Juliusza Rossa, Zygmunta Rygla, Stanisława Steligi, Józefa Szmyda, Teresy Sznajder i Mariana Stanisława Ziobry. Na cmentarzu w Jedliczu znicze w imieniu SMZK zapalił Zdzisław Łopatkiewicz (groby: Bronisławy Betlej, Władysława Dubisa, Stefana Musiała i Fryderyka Węgrzyna). W "Spacerze pamięci" udział wzięli członkowie ZG SMZK: Wanda Belcik, Jan Kielar, Roman Klara, Stanisław Lorens, Elżbieta Leśniak, Tadeusz Łopatkiewicz, Aldona Merska-Sroka, Barbara Pawlak, Marian H. Terlecki i Maciej Zborowski.

   

II. Wydawnictwa

Bardzo istotnym zadaniem statutowym Stowarzyszenia jest popularyzacja wyników badań prowadzonych nad przeszłością ziemi krośnieńskiej, poprzez ich publikację w odrębnych wydawnictwach książkowych lub też jako artykuły w kolejnych tomach serii wydawniczej "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". We wrześniu 2018 roku ukazał się VIII tom tej serii, a na początku grudnia 2019 Zarząd Główny SMZK zdecydował o podjęciu przygotowań i otwarciu teki redakcyjnej tomu kolejnego, którego redaktorami - jak i poprzednio - będą prof. dr hab. Franciszek Leśniak i dr Tadeusz Łopatkiewicz.

Prezentacja i sprzedaż książek Stowarzyszenia prowadzona była na większości dużych imprez stowarzyszeniowych, a także w czasie ostatnich Dni Krosna - 9 czerwca 2019, na krośnieńskim rynku. Przy organizacji stoiska SMZK współpracowali: Elżbieta Leśniak, Barbara Pawlak i Wanda Belcik oraz Marek Jędrzejczyk, Henryk Bogacz, Jan Kielar i Tadeusz Łopatkiewicz. Zdzisław Gil oraz Jan Stachyrak zaprezentowali na stoisku w mini wystawach swą twórczość artystyczną - malarską oraz rzeźbiarską.

Wydawnictwa SMZK nabyć można również online, poprzez własną witrynę internetową, oraz w Antykwariacie Zbigniewa Oprządka, a także Punkcie Informacji Turystycznej przy Rynku 5 w Krośnie oraz w CWOP przy ul. Grodzkiej 10. Dystrybucję książek oraz obsługę zamówień internetowych prowadziły Lidia Terlecka i Wanda Belcik.

         

III. Współdziałanie

Zarząd Główny współpracował z władzami samorządowymi Krosna, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami w Krośnie i powiecie krośnieńskim. Uczestniczyliśmy w takich wydarzeniach jak: Dni Krosna, XX Krośnieński Konkurs Literacki - zorganizowany przez Krośnieńską Bibliotekę, IX Krośnieński Dzień Wolontariatu, XXVIII Forum Organizacji Pozarządowych, IV Sejmik Senioralny, Inauguracja roku akademickiego w Krośnieńskim Uniwersytecie Trzeciego wieku, Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze oraz Jubileusz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Krośnie.

Przez cały rok współpracowaliśmy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną, gdzie odbywały się nasze wykłady i spotkania. Współdziałali z nami także: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, Wójt Gminy Korczyna, Gminna Biblioteka Publiczna w Korczynie, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Krośnie, Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Towarzystwo Karpackie w Warszawie.

Utrzymywaliśmy stałe kontakty z Oddziałami zamiejscowymi Stowarzyszenia - w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Członkowie SMZK brali udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic miasta, sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Krosna, a także w ankiecie badającej ocenę różnych aspektów życia w Krośnie oraz określenie potrzeb jego mieszkańców. Głosowaliśmy także nad projektami zgłoszonymi w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

5 kwietnia 2019 roku na oficjalnej stronie internetowej Miasta Krosna pojawił się - wśród 33 innych - graficzny link do naszej witryny stowarzyszeniowej, zaprojektowany przez Tadeusza Łopatkiewicza. Link ten umożliwia odwiedzającym witrynę Krosna internautom bezpośrednie przejście na stronę www.smzk.org

W maju 2019 zgłosiliśmy wniosek aby doroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - przyznać Janowi Belcikowi. Wniosek uzyskał pełną akceptację Kapituły Nagrody.

10 września 2019 Tadeusz Łopatkiewicz udzielił wywiadu firmie IBERiS, która na zleceniu Urzędu Marszałkowskiego prowadzi badania nad kierunkami nowej strategii rozwoju do roku 2030.

W grudniu 2019, na zaproszenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Tadeusz Łopatkiewicz brał udział w projekcie badającym studium przypadku Centrum Dziedzictwa Szkła w kontekście innowacyjnego podejścia do dziedzictwa.

    

IV. Sprawy organizacyjne

W roku sprawozdawczym Zarząd Główny SMZK odbył 9 posiedzeń. Podczas zebrań omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia, dyskutowano kwestie dotyczące organizacji wykładów, spotkań i wycieczek. Odrębna dyskusja dotyczyła zmian w Statucie Stowarzyszenia. Wszystkie zebrania były protokołowane przez Romana Klarę - sekretarza ZG lub wyjątkowo - Mieczysława Fejkla - członka ZG.

W roku 2019 do organizacji przyjęto 7 nowych członków, ale ogólna liczba należących do Stowarzyszenia wzrosła nieznacznie, ponieważ cztery osoby (Jolanta Matys, Irena Biś, Stanisław Mendelowski i Adam Łazowski) ubyły z naszych szeregów. Organizacja w Krośnie liczy 245 członków, z czego aktywność wykazuje nie więcej niż 25% zrzeszonych. Z każdym rokiem rośnie grupa sympatyków Stowarzyszenia i z tej właśnie grupy rekrutuje się najwięcej nowych członków SMZK. Składki członkowskie w roku 2019 zapłaciło jedynie 89. członków.

Obsługę finansowo-księgową SMZK prowadził w roku sprawozdawczym Stanisław Lorens - skarbnik ZG wraz z Biurem Rachunkowym MERITUM Niny Zimy w Krośnie.

   

V. Inne sprawy

W sierpniu 2019 Tadeusz Łopatkiewicz dokonał bieżących aktualizacji rekordu Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w internetowych bazach NGO (www.ngo.pl).

Henryk Bogacz zaprojektował i wydrukował nowy wzór deklaracji członkowskiej SMZK z odnośnym zapisem RODO. 50 egz. takiej deklaracji przekazano do Oddziału krakowskiego SMZK, a 20 egz. - Oddziału lubelskiego.

 

 

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Komentarze  

 
Roman Kahul
+1 # PodziękowanieRoman Kahul 2020-02-06 11:20
Z serca za wszystko dziękuję Tadeuszowi i całemu zarządowi SMZK oraz Oddziałowi krakowskiemu.
Roman Kahul
 
 
Tadeusz Łopatkiewicz
# RE: PodziękowanieTadeusz Łopatkiewicz 2020-02-06 11:24
A cały Zarząd Główny dziękuje za dobre słowo :-)
 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar