Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie Noworoczne na progu 2020 roku

Email Drukuj PDF
(5 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

     

W piątek 10 stycznia 2020 roku odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Tak jak w ostatnich latach, zorganizowaliśmy je w stołówce internatu Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 20. Tegoroczne spotkanie zgromadziło 65 osób, które zajęły miejsca przy ładnie przybranych stołach, ustawionych w podkowę.

01 Prezes Tadeusz Łopatkiewicz otwiera Spotkanie Noworoczne SMZK 02 Delegacja Oddziału krakowskiego SMZK z dr. iż, Stanisławem Szafranem Spotkanie otworzył Tadeusz Łopatkiewicz - prezes ZG SMZK, który powitał zebranych, w tym zaproszonych gości, a wśród nich: Piotra Przytockiego - Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniewa Kubita - Przewodniczącego Rady Miasta Krosna, Bronisława Barana oraz Tomasza Solińskiego - Wiceprezydentów Miasta Krosna, Jana Zycha - Wójta Gminy Korczyna, Teresę Basamanię - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (gospodarza obiektu) oraz Stanisława Szafrana - Prezesa Oddziału krakowskiego SMZK.

Następnie, w krótkim wystąpieniu, Tadeusz Łopatkiewicz przedstawił syntetyczne sprawozdanie z efektów prac stowarzyszeniowych w roku 2019, wśród których wspomniał o 10. zorganizowanych wykładach popularnonaukowych i  03 Uczestnicy Spotkania 04 Uczestnicy Spotkania naukowych, których autorami byli w większości członkowie SMZK, dwudniowych obchodach 120. rocznicy urodzin Jana Winiarskiego (1899-1991), miłośnika i popularyzatora astronomii, nauczyciela, harcerza, organizatora tajnego nauczania, założyciela i wieloletniego prezesa krośnieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ponadto wymienił kolejne imprezy, na których koncentrowały się wysiłki Stowarzyszenia: organizacji V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha oraz dwóch spotkań integracyjnych - Spotkania Noworocznego oraz 46. Spotkania przedstawicieli Oddziałów SMZK "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019". Kontynuując swe sprawozdanie Prezes wspomniał również cztery odbyte wycieczki krajoznawcze (kulig w Pstrągowej, wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę WYSPIAŃSKI. NIEZNANY oraz KRAKÓW 1900, całodniową wycieczkę Biecza i Binarowej oraz kolejną - do Niebylca i  06 Uczestnicy Spotkania 05 Uczestnicy Spotkania okolic).

W roku 2019 Stowarzyszenie wzięło także udział w czerwcowych Dniach Krosna, organizując stoisko z wydawnictwami własnymi, wzbogacone o dwie wystawy: Zdzisława Gila oraz Jana Stachyraka, którzy zaprezentowali na stoisku swą twórczość artystyczną - malarską oraz rzeźbiarską. Wraz z Krośnieńską Biblioteką Publiczną współorganizowaliśmy też XX Krośnieński Konkurs Literacki, fundując jedną z nagród.

Prezes Łopatkiewicz wspomniał również o reaktywacji niegdysiejszej tradycji odbywania przed 1 listopada gromadnych Spacerów Pamięci po Starym Cmentarzu i cmentarzu komunalnym w Krośnie. W trakcie nich zapaliliśmy znicze na 40. grobach powstańców styczniowych oraz zmarłych członków SMZK. Kilka zdań poświęcone zostało również funkcjonującej od 11 lat witrynie internetowej Stowarzyszenia, która w roku 2019 doczekała się łącznie 265 tys. wejść, ponad 780 artykułów, 165 galerii fotograficznych (11 780 fotografii) oraz 139 newsletterów "Wiadomości SMZK" rozsyłanych do 400 odbiorców. Równolegle z witryną aktualizowana była też na bieżąco strona SMZK na Facebooku.

Kończąc swe syntetyczne sprawozdanie Prezes wspomniał również o aktywności społeczno-kulturalnej wielu członków SMZK realizowanej poza Stowarzyszeniem - wydawanych książkach, spotkaniach autorskich, wygłaszanych wykładach, prelekcjach, udziale w plenerach malarskich i rzeźbiarskich, konferencjach naukowych, czy wystawach urządzanych ze zbiorów własnych.

07 Wystąpienie Pana Piotra Przytockiego - Prezydenta Miasta 07a Życzenia skłąda Pan Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta Skala działalności Stowarzyszenia byłaby znacznie skromniejsza, gdyby nie dobra współpraca z władzami samorządowymi Krosna i gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką w Korczynie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Polskim Towarzystwem Numizmatycznym Oddziałem w Krośnie, a także oddziałami terenowymi SMZK - w Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie.

Tradycyjnie już w trakcie Spotkania Noworocznego nastąpiła też publiczna prezentacja planu działalności Stowarzyszenia na rok następny. Zagadnienia te Prezes przedstawił hasłowo, ograniczając się do wymienia w ramach działalności statutowej zaplanowanych: ośmiu wykładów popularnonaukowych (jeden z nich z cyklu "Poznajmy się"), pięciu jednodniowych wycieczek krajoznawczych oraz dwóch spotkań integracyjnych - w tym 47. Spotkania "Na rodzinnej ziemi". W roku bieżącym zorganizujemy też kiermasz wydawnictw SMZK podczas Dni Krosna, a wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową - dwudniową konferencję naukową "Intelektualiści i artyści z Krosna - intelektualiści, artyści i podróżnicy o Krośnie".

08 Życzenia noworoczne 08a Składanie życzeń W jesieni przeprowadzony zostanie przez nas VI Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha, skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego. Odbędziemy także kolejny Spacer Pamięci, połączony z zapaleniem zniczy na grobach powstańców listopadowych i styczniowych oraz członków SMZK - bezpośrednio przed świętem zmarłych. Nadal rozwijać zamierzamy witrynę internetową SMZK oraz profil Stowarzyszenia na Facebooku, drogą elektroniczną rozsyłać chcemy kolejne numery newslettera "Wiadomości SMZK", dokumentować fotograficznie imprezy SMZK, pełnić dyżury w CWOP w Krośnie, przy ul. Grodzkiej 10, ponadto zajmować się sprzedażą i obsługą zamówień na wydawnictwa własne.

09 Tańce... 09a Rozmowy... Ważne miejsce w naszej aktywności zajmować będzie współpraca z władzami samorządowymi Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku, a także współpraca z Oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Na koniec Prezes zachęcił zebranych do zapoznania się ze szczegółowymi tekstami oficjalnego Sprawozdania z działalności SMZK w roku 2019 i Planu pracy w roku 2020, które w najbliższych dniach opublikowane zostaną na własnej witrynie internetowej.

10 Humory dopisywały... Następnie głos zabrał Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna, który wysoko ocenił przedstawiony dorobek Stowarzyszenia oraz jego rolę kulturotwórczą i popularyzatorską w środowisku. Kończąc swą wypowiedź - Prezydent złożył wszystkim członkom i sympatykom SMZK życzenia noworoczne, do których dołączył się również Pan Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta oraz Pan Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Krosna, a także Prezes SMZK, który przedstawił ponadto długą listę tych osób i instytucji, które nadesłały życzenia świąteczne i noworoczne na adres naszej organizacji.

Po tej oficjalnej części spotkania przyszedł czas na indywidualne życzenia przy kieliszku szampana, następnie - świetnie przyrządzoną i podaną kolację oraz tańce przy muzyce serwowanej przez Pana Witolda Koronę. Czas do godziny 22:00 wypełniły wszystkim rozmowy i wspomnienia oraz tańce, a wszystko to w ciepłej, rodzinnej wręcz atmosferze bliskich sobie ludzi. Miło też było bezpośrednim organizatorom Spotkania słuchać na gorąco formułowanych wysokich ocen tej imprezy oraz podziękowań od tych wszystkich, którzy brali w niej udział. Zatem - do spotkania za rok!

 

Fotografował: Krzysztof Urbanek

 
Zobacz fotograficzną galerię Spotkania >> (tylko dla zalogowanych)
 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar