Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Józef Kucza (1907-1977)

Email Drukuj PDF
(4 głosów, średnia ocena: 3.75 na 5)

Adam Krzanowski


Józef Kucza (1907-1977) - nauczyciel, żołnierz AK, wychowawca, działacz związkowy

Jozef_KuczaUrodził się 13 listopada 1907 r. we wsi Wrocanka k. Krosna, pochodził z rodziny chłopskiej, chociaż ojciec był nafciarzem.

W 1928 r. ukończył gimnazjum w Sanoku. Po maturze podjął studia historyczne na Wydziale Filozoficznym UJ, które ukończył w 1934 r. Jako magister historii podjął pracę zawodową w drukarni OO. Michalitów w Krakowie. Po krótkim pobycie w Krakowie, podjął pracę jako pracownik umysłowy w Zakładzie Graficznym w Miejscu Piastowym k. Krosna, którą kontynuował do sierpnia 1939 r. Po 1944 r. został powołany na kierownika Bursy Gimnazjalnej, pracując równocześnie jako nauczyciel historii w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Od 1950-1974 r. pełnił funkcję dyrektora LO w Krośnie.

Kucza Jozef Józef Kucza - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie - karykatura Stanisława Kochanka. Zob. T. Łopatkiewicz, Karykatury z teki Stanisława Kochanka. »Podkarpacie« 1970-1973, Krosno 2011, s. 46 Pod koniec sierpnia 1939 r., w wyniku ogłoszonej mobilizacji, został powołany do 2 Pułku Strzelców Podhalańskich. Po krótkich zmaganiach z Niemcami dostał się do niewoli niemieckiej, z której szczęśliwie udało mu się uciec i powrócić do Wrocanki. Tutaj rozpoczął działalność w ruchu oporu. W latach 1940-1945 był członkiem ZWZ-AK ps. "Góra", a także współorganizatorem i wykładowca w Tajnej Szkole Podchorążych w Miejscu Piastowym. Działał na Podkarpaciu w TON ps. "Wiąz" W latach pięćdziesiątych czynnie włączył się do walki z analfabetyzmem i obok T. Foltaka był czołową postacią walce o oświatę. Pełnił funkcję sekretarza Komitetu Powiatowego do Walki z Analfabetyzmem. W latach 60-tych był radnym WRN w Rzeszowie, PRN i miasta oraz członkiem Komisji Oświaty Miejskiej Rady Narodowej w Krośnie. Szczególnie dbał o poziom pracy szkół i inwestycje oświatowe, doprowadził do budowy Domu Nauczyciela oraz sali gimnastycznej przy LO w Krośnie. Wszechstronnie podchodził do kwestii poziomu pracy nauczycieli ich wykształcenia i polepszania bytu socjalnego. Ponadto troszczył się o nowe inwestycje dla oświaty, poprzez budownictwo nowych szkół i rozbudowę istniejącej bazy oświatowej. Z Jego inicjatywy odbyła się w LO w Krośnie Ogólnopolska Inauguracja Roku Kopernikowskiego, połączona z odsłonięciem pomnika patrona szkoły. Był działaczem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz współtwórcą Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, pełniąc funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego zarządu (1957-58). Od początku pracy zawodowej należał do ZNP, w latach 1963-1972 był prezesem Zarządu Powiatowego ZNP w Krośnie. W latach 70-tych był przez jedną kadencję społecznym I sekretarzem KM PZPR w Krośnie. W Księdze Pamiątkowej b. Szkoły Realnej, b. Gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, Krosno 1967, napisał artykuły pt.: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie w okresie 20 lat PRL; Wczasy i obozy wędrowne młodzieży; Tragedia w Tatrach; Gdy zbliżało się wyzwolenie Krosna…; w "Wiadomościach Naftowych", 1973, zamieścił artykuł Krosno w hołdzie wielkiemu Polakowi.
Odznaczenia: Krzyż Partyzancki, KKOO, ZKZ, Złotą Odznakę ZNP, Zasłużony dla województwa rzeszowskiego i inne.

Zmarł 8 września 1977 i pochowany został na cmentarzu komunalnym w Krośnie.

 
Źródła i opracowania:
A. Krzanowski, E. Gardygała, Józef Kucza - Jego Życie i działalność (1907-1977), Krosno wrzesień 2000
A. Krzanowski, Józef Kucza - jego życie i działalność (1907-1977), "ERGO" 2000, nr 3
Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej, Kraków 1995
Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i działaczy Związku nauczycielstwa Polskiego Miasta Krosna, pod red. St. Rusnarczyka, Krosno 1999
Księga Jubileuszowa w stulecie I liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie dawnej Szkoły realnej, dawnego Gimnazjum 1900-2000, Krosno 2000
Ł. Grzywacz-Świtalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971
Z. Łopatkiewicz, Trzydzieści pięć lat Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3, pod red. S. Cynarskiego, Rzeszów 1995
A. Kosiek, Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej w latach 1958-1973, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 4, pod red. F. Leśniaka, Krosno 2002.
 

 

Komentarze  

 
Zbigniew Braja
+1 # RE: Józef Kucza (1907-1977)Zbigniew Braja 2012-05-02 14:08
Osoba Józefa Kuczy jest mi szczególnie bliska z dwóch ważnych powodów . Po pierwsze pochodzi z Wrocanki gdzie spędziłem dzieciństwo i wczesną młodość , a po drugie walczył w kampanii wrześniowej w tym samym pułku ( 2 pułk Strzelców Podhalańskich) co mój ojciec [cenzura]nryk.
 
 
Tadeusz Łopatkiewicz
# RE: Józef Kucza (1907-1977)Tadeusz Łopatkiewicz 2012-05-03 19:53
Mamy to szczęście - Panie Zbigniewie - że historii mogliśmy uczyć się od jej świadków uczestniczących . Nam żaden IPN nie musi wmawiać "jak było", a raczej - jak nie było. Życiorys dyr. Kuczy również zadaje kłam dzisiejszej propagandzie, w myśl której kto był w AK kończył po wojnie na Syberii. Widać nie każdy! Kto tylko zrozumiał, co za plecami Polaków stało się w Jałcie, kto umiał wyciągnąć z tego wnioski, miał program pozytywny na przyszłość - nie miał natomiast powodów aby przeciągać partyzantkę w nieskończoność i być sobie samemu sterem, żeglarzem i okrętem - ten na Syberię nie trafił, bo trafić nie mógł. I więcej znaleźlibyśmy nawet życiorysów potwierdzającyc h tę regułę, niż takich, co skończyli jak "Cieśla", "Ogień", czy "Żubryd". Niestety - wahadło propagandy jest dziś po drugiej stronie i tacy właśnie rozbitkowie historii kreowani są na bohaterów. Smutne to wszystko!
 
 
Zbigniew Braja
+1 # RE: Józef Kucza (1907-1977)Zbigniew Braja 2012-05-13 10:18
W pełni podzielam Pana opinię , pisanie historii na polityczny "obstalunek" przyniesie nam Polakom kiepskie plony. Pocieszające jest to , ze młode pokolenie historyków wolne od politycznych uprzedzeń zastąpi agitatorów i nada nauce historii sprawdzoną przez wieki rangę i treść. . Do wcześniejszego mojego wpisu dodam, że z Panem Dyrektorem Józefem Kuczą spotkałem się osobiście tylko raz. Miałem wtedy kilkanaście lat . Spotkanie było zupełnie przypadkowe: po wyjściu z kościoła we Wrocance po mszy św. , w której uczestniczyłem wraz z moim ojcem ś.p. [cenzura]nrykie m . Pamiętam, że dyr. Kucza przywitał się z moim ojcem i ze mną, kilka minut rozmawiali z sobą. Później tato opowiadał mi z kim to mieliśmy okazję rozmawiać.
 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 2. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 4. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 5. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar