Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Uwarunkowania i perspektywy rozwoju Krosna" - wykład dra Tomasza Solińskiego

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 14 listopada 2019 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład zastępcy prezydenta Krosna dra Tomasza Solińskiego „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju Krosna”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.

02 Dr Tomasz Soliński podzielił swoje wystąpienie na kilka bloków tematycznych. Zajął się analizą procesów społeczno-gospodarczych w mieście w latach 2000-2018. Pokazał też stan gospodarki w Krośnie na tle innych miast (liderów) w Polsce przy pomocy metody benchmarkinu. Przedstawił także wizję rozwoju miasta, główne problemy rozwojowe oraz strategiczne projekty realizowane w Krośnie.

Analizując przemiany społeczno-gospodarcze w mieście w okresie 2000-2018, zwrócił uwagę na zjawiska niekorzystne, m.in. postępujący spadek liczby ludności Krosna, niekorzystną strukturę wiekową mieszkańców (wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym czyli starzenie się społeczeństwa) oraz suburbanizację. Wskazał także zjawiska pozytywne, np. dużą aktywność gospodarczą i przedsiębiorczość mieszkańców zakładających własne firmy czy relatywnie niskie bezrobocie rejestrowane (w stosunku do innych miast w Polsce).

03 Do głównych problemów rozwojowych Krosna zaliczył m.in. niekorzystne prognozy demograficzne, peryferyjne położenie Krosna w stosunku do innych ośrodków w kraju, słabe powiązania komunikacyjne z innymi miastami w Polsce (w tym także z Rzeszowem - stolicą województwa podkarpackiego), zbyt małą liczbę ogólnodostępnych terenów zielonych (przeznaczonych do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych), wysoki poziom tzw. niskiej emisji (zanieczyszczenie powietrza).

Wśród „atutów” miasta wymienił m.in. położenie przygraniczne, działanie lokalnego lotniska wykorzystywanego do celów szkoleniowych, sportowych i lotnictwa prywatnego, bogatą ofertę edukacyjną i wysoki poziom kształcenia w krośnieńskich szkołach, szeroką ofertę instytucji kultury i atrakcyjność turystyczną Krosna.

Dr Tomasz Soliński przypomniał też, że w najnowszej strategii rozwoju miasta, uchwalonej w 2014 r., określono następującą wizję rozwoju Krosna:

Krosno jest miastem inteligentnym, dbającym o jakość życia mieszkańców poprzez rozwój innowacyjnej gospodarki, edukacji, kultury z poszanowaniem środowiska.

04 05 Na koniec swojego wystąpienia dr T. Soliński przedstawił realizowane bądź planowane do realizacji projekty strategiczne. Mówił m.in. o zadaniach służących poprawie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Krosna (zakup terenów byłego lotniska Iwonicz, rozbudowa drogi krajowej nr 28, dalszy rozwój i przebudowa lokalnego lotniska, budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie), a także o działaniach mających na celu rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie nowych inwestorów (inkubator przedsiębiorczości, strefa inwestycyjna). Wymienił też inne projekty: powstanie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprawa jakości powietrza w mieście, powstanie pierwszej w Polsce inteligentnej sieci wodociągowej, wspólne (wraz z mieszkańcami) tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”, rozpowszechnienie e-usług administracji, remont nowej siedziby Biura Wystaw Artystycznych czy powstanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

   

Fotografował: Krzysztof Urbanek

 
Zobacz też galerię fotograficzną wykładu >> (tylko dla zalogowanych użytkowników witryny)
Czytaj relację Joanny Łach z wykładu >> na witrynie Krosnieńskiej Biblioteki Publicznej
 

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar