Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Uwarunkowania i perspektywy rozwoju Krosna" - wykład dra Tomasza Solińskiego

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 14 listopada 2019 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład zastępcy prezydenta Krosna dra Tomasza Solińskiego „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju Krosna”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.

02 Dr Tomasz Soliński podzielił swoje wystąpienie na kilka bloków tematycznych. Zajął się analizą procesów społeczno-gospodarczych w mieście w latach 2000-2018. Pokazał też stan gospodarki w Krośnie na tle innych miast (liderów) w Polsce przy pomocy metody benchmarkinu. Przedstawił także wizję rozwoju miasta, główne problemy rozwojowe oraz strategiczne projekty realizowane w Krośnie.

Analizując przemiany społeczno-gospodarcze w mieście w okresie 2000-2018, zwrócił uwagę na zjawiska niekorzystne, m.in. postępujący spadek liczby ludności Krosna, niekorzystną strukturę wiekową mieszkańców (wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym czyli starzenie się społeczeństwa) oraz suburbanizację. Wskazał także zjawiska pozytywne, np. dużą aktywność gospodarczą i przedsiębiorczość mieszkańców zakładających własne firmy czy relatywnie niskie bezrobocie rejestrowane (w stosunku do innych miast w Polsce).

03 Do głównych problemów rozwojowych Krosna zaliczył m.in. niekorzystne prognozy demograficzne, peryferyjne położenie Krosna w stosunku do innych ośrodków w kraju, słabe powiązania komunikacyjne z innymi miastami w Polsce (w tym także z Rzeszowem - stolicą województwa podkarpackiego), zbyt małą liczbę ogólnodostępnych terenów zielonych (przeznaczonych do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych), wysoki poziom tzw. niskiej emisji (zanieczyszczenie powietrza).

Wśród „atutów” miasta wymienił m.in. położenie przygraniczne, działanie lokalnego lotniska wykorzystywanego do celów szkoleniowych, sportowych i lotnictwa prywatnego, bogatą ofertę edukacyjną i wysoki poziom kształcenia w krośnieńskich szkołach, szeroką ofertę instytucji kultury i atrakcyjność turystyczną Krosna.

Dr Tomasz Soliński przypomniał też, że w najnowszej strategii rozwoju miasta, uchwalonej w 2014 r., określono następującą wizję rozwoju Krosna:

Krosno jest miastem inteligentnym, dbającym o jakość życia mieszkańców poprzez rozwój innowacyjnej gospodarki, edukacji, kultury z poszanowaniem środowiska.

04 05 Na koniec swojego wystąpienia dr T. Soliński przedstawił realizowane bądź planowane do realizacji projekty strategiczne. Mówił m.in. o zadaniach służących poprawie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Krosna (zakup terenów byłego lotniska Iwonicz, rozbudowa drogi krajowej nr 28, dalszy rozwój i przebudowa lokalnego lotniska, budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie), a także o działaniach mających na celu rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie nowych inwestorów (inkubator przedsiębiorczości, strefa inwestycyjna). Wymienił też inne projekty: powstanie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprawa jakości powietrza w mieście, powstanie pierwszej w Polsce inteligentnej sieci wodociągowej, wspólne (wraz z mieszkańcami) tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”, rozpowszechnienie e-usług administracji, remont nowej siedziby Biura Wystaw Artystycznych czy powstanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

   

Fotografował: Krzysztof Urbanek

 
Zobacz też galerię fotograficzną wykładu >> (tylko dla zalogowanych użytkowników witryny)
Czytaj relację Joanny Łach z wykładu >> na witrynie Krosnieńskiej Biblioteki Publicznej
 

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar