Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Z Poetą pod rękę - po jesiennej Komborni, po Korczynie…

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Zaczynamy! Tradycyjnie już koniec października zbiega się w Korczynie z całodniowymi przesłuchaniami młodych recytatorów, w ramach Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. W tym roku, w Korczynie, miała miejsce piąta edycja tej imprezy, prawdziwego święta poezji, organizowanego - jak i w poprzednich latach - przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Wójta Gminy Korczyna, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie.

02 Jurorzy Konkursu i Pan Wojciech Tomkiewicz, dyr. GOK Na początku września 2019 roku zaproszenia do udziału w Konkursie rozesłaliśmy do niemal stu szkół podstawowych i średnich z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego. Odpowiedziało na nie 14 szkół podstawowych (w Komborni, Długiem, Sieniawie, Lubatówce, Korczynie, Iwoniczu-Zdroju, Ustrobnej, Wojaszówce, Lubatowej, Krościenku Wyżnym oraz Szkoły Podstawowe nr 8, nr 12, nr 14 i nr 15 w Krośnie), które nadesłały 39 zgłoszeń recytatorów występujących w kategorii pierwszej Konkursu. Z sześciu szkół średnich (Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie, Zespołu Szkół w Jedliczu, II oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, LO w Rymanowie, a także Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie) napłynęło w tym roku 21 zgłoszeń. Na Konkurs zgłosiło więc łącznie 60. młodych recytatorów.

03 Zasłuchani Oprócz zwyczajowych celów jakie stawia się wszystkim przeglądom recytatorskim, a zatem - kształtowania wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenia okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocji osiągnięć recytatorskich uczniów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze - organizatorzy korczyńskiego Konkursu za najważniejszy postulat uznali przywrócenie zbiorowej pamięci sylwetki Jana Zycha (1931-1995), wybitnego poety i tłumacza wywodzącego się z Korczyny, oraz przypomnienie jego wartościowej twórczości literackiej, pełnej lirycznych odniesień do naszej małej ojczyzny.

04 Dr Mariusz Kalandyk podsumowuje pierwszą część Konkursu Tak jak w ubiegłych latach, gościny uczestnikom Konkursu udzielił Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie - Dwór Szeptyckich, którego główną salę już przed godziną 9:00 wypełniła młodzież, jej opiekunowie i słuchacze - miłośnicy poezji. Tradycyjnie też sygnałem do rozpoczęcia przesłuchań konkursowych stała się pieśń "Gdziekolwiek", skomponowana do słów wiersza Jana Zycha i wykonywana przez Marka Grechutę. Przesłuchania konkursowe otworzył Pan Wojciech Tomkiewicz, dyrektor 05 Uczestnicy w oczekiwaniu na werdykt GOK w Korczynie, który przywitał i przedstawił kolejno członków trzyosobowego Jury konkursowego: Pana dra Mariusza Kalandyka z Rzeszowa - przewodniczącego Jury, Panią Annę Pelc oraz Pana Jana Kantego Lusznię z Krosna, następnie Panią Dorotę Pec - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie oraz dra Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, inicjatora Konkursu i współautora książki "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci". Na koniec powitani zostali serdecznie wszyscy Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie.

Zaraz też rozpoczęły się przesłuchania konkursowe uczniów szkół podstawowych, prowadzone przez Panią Dorotę Pec. Każdy z uczestników, po swej prezentacji jednego lub dwóch wierszy Poety, otrzymał dyplom uczestnictwa w Konkursie. Tę część niemal dwugodzinnych przesłuchań zamknęły obrady Jury, a w trakcie przerwy - wszystkich biorących udział w imprezie Organizatorzy podjęli herbatą, kawą oraz drożdżówkami. Bezpośrednio po tym Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk przedstawił syntetyczną ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi recytatorami wieloma cennymi uwagami. Jury, doceniając wysoki poziom wykonawczy występujących uczniów szkół podstawowych, postanowiło przyznać w tej kategorii łącznie 6 nagród oraz 3 wyróżnienia.

Otrzymały je:

 • I nagroda - Klaudia Szmyd ze Szkoły Podstawowej w Lubatówce,
 • dwie II nagrody - Natalia Bęben oraz Martyna Janik ze Szkoły Podstawowej w Korczynie,
 • trzy III nagrody - Julia Kobiałka ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie, Karolina Wacławska ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju oraz Natalia Gajda ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Krośnie.

Wśród trzech wyróżnionych przez jurorów recytatorów znaleźli się:

 • Dawid Rajchel z MZS nr 4 Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie, Agata Kowalska oraz Karolina Miśkowiec - obie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym
 • Nagrodę specjalną - niedawno wydaną "Antologię. Krosno i okolice" - wręczył Aleksandrze Pietrzkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Korczynie fundator wyróżnienia - Pan Jan Kanty Lusznia.

06 Laureaci Konkursu w kategorii szkół podstawowych Wszystkim nagrodzonym stosowne dyplomy laureatów oraz upominki książkowe wręczali Jurorzy: dr Mariusz Kalandyk, Anna PelcJan Kanty Lusznia oraz Organizatorzy: Katarzyna Urbanek - zastępca Wójta, Dorota Pec, Wojciech Tomkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz.

07 Przesłuchania recytatorów kategorii szkół średnich Po krótkiej przerwie, o godz. 12:00, rozpoczęła się druga część zmagań konkursowych. Przysłuchiwał im się Gość szczególny Konkursu - Pan Stanisław Zych - brat Poety oraz Państwo StanisławaZdzisław Łopatkiewiczowie. W tej części Konkursu udział wzięło 21. uczniów sześciu krośnieńskich szkół średnich. Recytacje przedstawione przez nich stanowiły z jednej strony prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy, z drugiej zaś - twardy orzech do zgryzienia dla konkursowego Jury, bowiem na werdykt czekaliśmy dosyć długo. Poprzedziło go wystąpienie Przewodniczącego, który na gorąco podzielił się ze słuchaczami refleksjami z tej części przesłuchań konkursowych. Dr Mariusz Kalandyk, jak i wcześniej, skupił się na tych elementach uczniowskich prezentacji, które świadczyć mogą o dobrym opanowaniu artystycznego warsztatu recytatora, wskazał również te z nich, które stwarzają występującym największe trudności, wymagając z racji tego szczególnej uwagi i staranności. Werdyktem Jury najwyżej ocenionych zostało dziewięciu uczestników Konkursu, a o wysokim poziomie ich prezentacji świadczy niecodzienny rozkład przyznanych miejsc i nagród. I tak:

 • trzy I nagrody otrzymały: Patrycja Chrobak z II LO w Krośnie, Julia Paradysz oraz Aleksandra Szczyrba - obie z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie,
 • dwie II nagrody otrzymali: Katarzyna Dubis z II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie oraz Jakub Lidwin z Zespołu Szkół w Jedliczu,
 • dwie III nagrody otrzymały: Julia Łękawska z II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie oraz Justyna Jakiel z LO w Rymanowie,
 • dwoma wyróżnieniami nagrodzono: Aleksandrę Długosz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie oraz Oskara Drozda z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.

08 Zasłuchani 09 Zasłuchani Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe wszystkim wyróżnionym i tym razem wręczali przedstawiciele Organizatorów Konkursu oraz członkowie Jury, ponadto Pan Stanisław Zych, brat Poety. Tradycyjnie też wręczone zostały prywatne nagrody specjalne: Pan Jan Kanty Lusznia nagrodził Julię Paradysz z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie ufundowanym przez siebie egzemplarzem "Antologii. Krosno i okolice", zaś dr Tadeusz Łopatkiewicz - prywatną nagrodą w postaci tomiku Jana Zycha "Wybór wierszy" (1975) wyróżnił Wiktorię Bogacz z II LO w Krośnie.

Skromne upominki przygotowane przez Pijalnię Czekolady Mirosława Pelczara w Korczynie stały się również formą podziękowania Organizatorów dla członków Jury. Indywidualne dyplomy z podziękowaniami otrzymali też wszyscy nauczyciele-opiekunowie recytatorów.

10 Podsumowanie dr Mariusza Kalandyka 11 Nagrodę odbiera Julia Paradysz V Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha za nami. Jubileuszową edycję przygotowywaliśmy bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych, uskrzydleni szerokim odzewem ze strony młodych recytatorów. Niełatwo jest formułować na gorąco dotyczące Konkursu opinie i refleksje, wydaje się jednak, iż impreza ta spełnia stawiane przed nią cele i pokładane nadzieje. Twórczość Jana Zycha okazała się bowiem kapitalnym tworzywem dla młodych recytatorów, gdyż w poezji jego młodzi ludzie odnajdują z powodzeniem zrozumiałe dla siebie wątki i podzielane wrażenia. Świadczą o tym emocje wkładane w poszczególne prezentacje indywidualne, świadczy serce i nakład pracy jaki przygotowaniom do przesłuchań został poświęcony. Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk nie pierwszy już raz nazwał relacjonowaną imprezę "świętem poezji Jana Zycha, świętem Jana Zycha", podnosząc wysoki poziom wielu prezentacji uczniowskich i dobre jej przygotowanie. 12 Nagrodę specjalną z rąk dr Tadeusza łopatkiewicza odbiera Wiktoria Bogacz 13 Jan Kanty Lusznia wręcza nagrodę specjalną Julii Paradysz Słowa te świetnie oddają intencje Organizatorów Konkursu recytatorskiego, stanowiąc przy tym wysoką ocenę starań tych wszystkich, którym przygotowanie przesłuchań konkursowych zawdzięczamy.

Przeprowadzenie V Konkursu to także mały jubileusz imprezy, organizowanej cyklicznie od roku 2015. Zaproponowana wtedy formuła tych przesłuchań okazała się nad wyraz funkcjonalna i trwała, bowiem nie uległa żadnej modyfikacji do dziś. Zmieniały się składy Jury konkursowego, niezmienne pozostało jednak miejsce przeprowadzania Konkursu, wprost związane z biografią Jana Zycha, ponadto instytucjonalni organizatorzy imprezy. Niezwykle cieszy również wysoka frekwencja młodych recytatorów, biorących co roku udział w tym święcie poezji. W ciągu pięciu lat wystąpiło w korczyńskim dworze 14 Laureaci Konkursu w kategorii szkół średnich łącznie 316 osób!

 

Dziękujemy serdecznie Recytatorom! Dziękujemy Nauczycielom-Opiekunom!

Czytajcie wiersze Jana Zycha! Do spotkania za rok!

 

ZSP nr 2 w Krośnie
 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Komentarze  

 
Bożena Gunia
+1 # V Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - szkoły podstawoweBożena Gunia 2019-10-24 10:18
Szanowny Panie Tadeuszu, po raz kolejny jestem pod wrażeniem konkursu poezji Jana Zycha. Brawo za pomysł jego organizacji, chociaż to już powoli tradycja, za świetne przygotowanie oraz zaproszenie profesjonalnego jury. Niezwykle cenne wskazówki P. Przewodnicząceg o na pewno zaprocentują w tym, ale także w innych konkursach recytatorskich.
Serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz uczniów, którzy po raz pierwszy, jednak myślę nie ostatni, brali udział w tym konkursie. Ukłony dla Pana, Jury i Organizatorów.
Bożena Gunia
 
 
Tadeusz Łopatkiewicz
# RE: V Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - szkoły podstawoweTadeusz Łopatkiewicz 2019-10-24 10:21
Szanowna Pani Bożeno :-)
Dziękuję za miłe słowa, których nie omieszkam przekazać Jurorom i pozostałym organizatorom. To bardzo budujące, kiedy coś, w czego organizację wkłada się trochę serca, znajdzie uznanie u biorących udział. Ale pozycję Konkursu poezji Jana Zycha budują przede wszystkim zdolni recytatorzy, ich opiekunowie oraz dobra poezja. Szkoda tylko, że nie potrafimy trafić z tą ofertą do publiczności, bo zwykle jest czego w prezentacjach konkursowych posłuchać, a mimo to - recytatorzy mówią nieomal sami do siebie. Może w przyszłości się uda.
Liczę na Pani udział w przyszłorocznym Konkursie i już dziś zapraszam uprzejmie do Korczyny. Ma Pani świetnie przygotowaną gromadkę :-)
Trzeba ich pokazywać!
Serdecznie Pani dziękuję i miło pozdrawiam :-)
 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar