Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Wołyń - refleksje z podróży po Kresach" - referat mgr inż. arch. Piotra Korpantego

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

7 maja 2019 r., w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, odbyło się ósme w bieżącym sezonie dwuczęściowe spotkanie Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

2 Dr inż. Stanisław Szafran - prezes Oddziału Krakowskiego SMZK składa sprawozdanie z działalności w 2018 r. Fot. M.M. Szafran W pierwszej części spotkania dr inż. Stanisław Szafran - prezes Oddziału Krakowskiego SMZK złożył sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału w roku 2018. Projekt sprawozdania został rozesłany do członków Oddziału. Sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz członków Oddziału. Zebrani przyjęli przedłożone sprawozdanie bez zastrzeżeń.

1 Płk Stanisław Dąbrowa Kostka W części informacyjnej spotkania prezes Oddziału poinformował, że 27 marca 2019 r. zmarł płk Stanisław Dąbrowa Kostka - ostatni z uczestników brawurowej akcji rozbicia więzienia w Jaśle przeprowadzonej przez Kedyw Podokręgu AK Rzeszów Obwód Jasło, pod kryptonimem "Pensjonat". W 1987 r. płk Stanisław Dąbrowa Kostka przedstawiał na spotkaniu Oddziału Krakowskiego SMZK działalność ruchu oporu na Ziemi Krośnieńskiej oraz przygotowanie i przebieg w/w akcji uwolnienia więźniów z jasielskiego więzienia.

     

3 Mgr inż. arch. Piotr Korpanty prezentuje referat. Fot. M.M. Szafran W drugiej części spotkania mgr inż. arch. Piotr Korpanty - podróżnik i znawca południowo-wschodnich Kresów, przedstawił referat pt.: "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach".
Referent przedstawił bogate kompendium wiedzy o Kresach Wschodnich, udokumentowanej fotograficzne, a zdobytej przede wszystkim podczas swoich licznych podróży na obrzeża dawnej Rzeczypospolitej. Kresy obejmujące swoimi granicami strefy kilku regionów, krain i obszarów etnicznych, przyciągają jak magnes ludzi rozmiłowanych w historii tych ziem, pięknie krajobrazów i różnorodności zabytków. Każde bezpośrednie czy pośrednie wejście w ich sferę wzbudza zawsze nostalgiczne refleksje, a często silne wzruszenia.

4 Uczestnicy spotkania. Fot. S. Szafran Prelegent swoją retrospekcyjną podróż po Wołyniu rozpoczął w miasteczku Bełz, a następnie odwiedził: Krystynopol, Sokal, Poryck, Włodzimierz Wołyński, Bielin, Maciejową, Mołczanów, Kobryń, Czartorysk, Kuzniecowsk, Kostiuchnówkę, Kowel, Łuck, Równe i inne miejscowości. 5 Uczestnicy spotkania. Fot. M.M. Szafran We wszystkich pokazywał ciekawe zabytki architektury, kultury i sztuki (kościoły, cerkwie, klasztory, zbory, pałace, zamki, umocnienia obronne oraz pomniki, miejsca pamięci i cmentarze), a także zabytki natury. Każda miejscowość ma swoją historię, często wywołującą w słuchaczach obrazy "Dzikich Pól" i walki prowadzone na tych terenach, barwnie malowane w Trylogii przez Sienkiewicza, czy też w "Mohorcie" i "Pieśni o ziemi naszej" przedstawianych przez Wincentego Pola. Szczególną uwagę zwrócił prelegent na przerażającą zbrodnię dokonaną na Polakach przez OUN-B i UPA 11 lipca 1943 r., czyli w "Krwawą niedzielę" w kościele w Porycku. Referent wspominając ten przypadek "zbrodniczej rzezi wołyńskiej" pokazał kilka makabrycznych dokumentów z tamtego czasu. Ponadto pokazane zostały miejsca historycznych bitew, a tym Legionów Polskich w latach 1915-1916 (walki pod Kostiuchówką).

Referat pana mgra inż. arch. Piotra Korpantego ożywił zainteresowanie uczestników spotkania do studiowania historii Rzeczypospolitej oraz zachęcił do odwiedzania opisanych regionów.

 

6 Uczestnicy spotkania. Fot. M.M. Szafran   7 Uczestnicy spotkania. Fot. M.M. Szafran

 

8 Mgr inż. arch. Piotr Korpanty. Fot. M.M. Szafran Mgr inż. arch. Piotr Korpanty urodził się w Mielcu. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, następnie pracował w Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Służby Zdrowia - był głównym projektantem szpitali w Miechowie, Suchej Beskidzkiej i Bielsku-Białej. Od 1989 r. pracuje w Ośrodku Historii Techniki Akademii Górniczo-Hutniczej. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczął peregrynacje po Kresach południowo-wschodnich, a później z pasją poznawał historię i zabytki tych obszarów dawnej Rzeczypospolitej. Wielokrotnie zwiedzał te tereny i dokumentował fotograficznie eksplorowane zabytki. Wyniki swoich studiów wielokrotnie referował na wielu spotkaniach i wykładach.


 
Autorem tego artykułu jest Maria Magdalena Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar