Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2018 roku

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

     

     

SPRAWOZDANIE

Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2018 roku

     

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie, stosownie do § 39 ust. b Statutu SMZK, przedkłada sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2018.

W roku sprawozdawczym działalność Oddziału była prowadzona zgodnie z sezonowymi planami pracy, przyjmowanymi zwyczajowo na sezon od października do czerwca roku następnego. W roku 2018 działalność Oddziału była ustalona planami sezonowymi na lata 2017/2018 (od stycznia do czerwca 2018 ) i 2018/2019 (od października do grudnia 2018). Zwyczajowo w okresie od lipca do września trwa przerwa w organizowaniu spotkań członków Oddziału.

Rok 2018 był drugim rokiem XV kadencji działalności Oddziału SMZK w Krakowie, a był ważnym w historii Stowarzyszenia, gdyż wyznaczył dwa jubileusze - 60-lecia działalności SMZK i 45-lecia działalności Oddziału SMZK w Krakowie.

    

Stan organizacyjny

W minionym roku Oddział liczył 26 czynnych członków, ale w organizowanych spotkaniach uczestniczyło liczne grono sympatyków, lub osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Zarząd Oddziału Krakowskiego SMZK działał w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 9 maja 2017 r.

- Stanisław Szafran - prezes,
- Czesław Rybicki - wiceprezes,
- Janusz Wojtyczek - wiceprezes,
- Jolanta Ulman - sekretarz,
- Albin Wojnar - skarbnik,
- Roman Kahul - członek,
- Włodzimierz Kołtowski - członek,
- Szymon Krasicki - członek,
- Marek Kołacz - członek,
- Jan Machnik - członek,
- Maria Magdalena Szafran - członkini,
- Elżbieta Zuzak-Kędracka - członkini.

W styczniu 2018 roku zmarła członkini Zarządu Pani Elżbieta Zuzak-Kędracka.

Komisja Rewizyjna Oddziału Krakowskiego SMZK działała w składzie:

- Lucyna Kołodziej - przewodnicząca,
- Andrzej Kuźniarski - zastępca przewodniczącej,
- Maria Panaś - sekretarz.

W 2018 r. z naszych szeregów odeszło na zawsze 3 osoby:

- mgr inż. Elżbieta Zuzak-Kędracka (zm. 18.01.2018 r.),
- dr hab. inż. Jerzy Jaskólski - profesor PK (zm. 21.06.2018 r.),
- prof. Stanisław Jakubczyk (zm. 22.11.2018 r.).

    

Zakres działalności

Zakres działalności Oddziału był warunkowany ramami statutowymi SMZK oraz możliwościami materialnymi i lokalowymi oraz zainteresowaniem członków.

Oddział prowadził działalność zgodnie z usankcjonowanym tradycją, jak wyżej wspomniano, sezonowym planem pracy, wypracowanym i przyjętym przez ogół członków. Tematyka spotkań dotyczyła w większości zagadnień związanych z Ziemią Krośnieńską, ale często włączane były tematy z zakresu różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki.

Spotkania odbywały się w sali wykładowej Katedry Inżynierii Naftowej AGH Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, w pawilonie A-0, przy Al. Mickiewicza 30. Zarząd Oddziału składa podziękowanie Władzom Wydziału i Uczelni za uprzejmość nieodpłatnego korzystania z wymienionego obiektu dydaktycznego na spotkania członków Oddziału Krakowskiego SMZK.

W minionym roku odbyło się łącznie 9 spotkań, z których każde wzbudzało duże zainteresowanie członków:

 • 9 stycznia 2018 - Tradycyjny "Opłatek",
 • 6 lutego 2018 - mgr Adam Krzanowski - "Krośnieński lekarz i społecznik dr Władysław Glazar (1907-1985)",
 • 6 marca 2018 - mgr inż. arch. Stanisław Niemczyk - "Architektura obiektów sakralnych",
 • 10 kwietnia 2018 - prof. Szymon Krasicki - "Sport to zdrowie?",
 • 8 maja 2018 - Wieczór wspomnień o śp. prof. Arturze Bębnie - w pierwszą rocznicę śmierci,
 • 5 czerwca 2018 - mgr Jolanta Urbanik - "Prezentacja Gminy Jedlicze",
 • 2 października 2018 - "Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i 45-lecia Oddziału Krakowskiego SMZK",
 • 6 listopada 2018 - płk. rez. mgr inż. Marek Kołacz - "Bohaterowie czasu i niepodległości - żołnierze dwóch ojczyzn",
 • 4 grudnia 2018 - dr Tomasz Wiatr - "Rodzina Wiatrów - sztuka i medycyna".

Dwa spotkania miały szczególnie uroczysty charakter i zgromadziły liczne grono osób:

 • Wieczór wspomnień o śp. prof. Arturze Bębnie - w pierwszą rocznicę śmierci (8 maja 2018 r.),
 • Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i 45-lecia Oddziału Krakowskiego SMZK (2 października 2018 r.).

Nie sposób nie wspomnieć o tradycyjnym "Spotkaniu opłatkowym", na którym zebrało się liczne grono zarówno członków oraz sympatyków Stowarzyszenia i jak zawsze było przyjęte z wielkim zadowoleniem uczestników.

Obszerne informacje o spotkaniu poświęconym wspomnieniu byłego prezesa Oddziału prof. Artura Bębna, zostały zamieszczone w periodyku AGH "Vivat Akademia"(nr 18, czerwiec 2018, s. 60-63) oraz na witrynie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (7 czerwca 2018 r.). Równie obszernie i wyczerpująco została przedstawiona na witrynie internetowej SMZK informacja o spotkaniach jubileuszowych Stowarzyszenia (3 października 2018 r.). Na uwagę zasługuje przytoczenie prezentacji dr S. Szafrana przedstawiającej syntetyczną historię Oddziału na tle powstania i rozwoju Stowarzyszenia.

Każde spotkanie jest dokumentowane listą obecności i licznymi fotografiami. Informacja o wszystkich spotkaniach podawana jest na witrynie internetowej SMZK. W artykułach informacyjnych o spotkaniach podawana jest synteza treści referatu, a także informacja o autorze referatu lub prelekcji. Ten sposób podawania informacji o działalności Oddziału tworzy nowoczesną formę kroniki Stowarzyszenia.

    

Współpraca z Zarządem Głównym SMZK

Zarząd Oddziału starał się prowadzić bieżącą współpracę z Zarządem Głównym SMZK. Opierała się ona głównie na bezpośrednich kontaktach członków Zarządu Oddziału z prezesem SMZK lub innymi członkami Zarządu Głównego.

W minionym roku za najważniejsze wydarzenia należy uznać:

 • tradycyjne spotkanie "Na Rodzinnej Ziemi" połączone z obchodami Jubileuszu 60-lecia SMZK oraz
 • spotkanie w Krakowie związane z wyakcentowaniem Jubileuszu 45-lecia Oddziału Krakowskiego SMZK.

Zarówno w uroczystościach Jubileuszu 60-lecia SMZK jak i w spotkaniu "Na Rodzinnej Ziemi" brało udział grono przedstawicieli Oddziału Krakowskiego SMZK: Roman Kahul, Marek Kołacz, Marta Kołtowska, Włodzimierz Kołtowski, Henryka Rybicka, Czesław Rybicki, Maria Szafran, Maria Magdalena Szafran, Stanisław Szafran, Albin Wojnar, Krystyna Wojtyczek, Janusz Wojtyczek.

Jubileuszowi 45-lecia Oddziału SMZK w Krakowie poświęcone zostało spotkanie w dniu 2 października 2018 r. Skromny Jubileusz Oddziału zaszczyciła dostojna delegacja Zarządu Głównego SMZK w składzie: Wanda Belcik, Henryk Bogacz, Jan Kielar, Roman Klara, Stanisław Lorens, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz i Urszula Perec. Z wdzięcznością przyjęliśmy wspaniałe dary od Zarządu Głównego, wśród których darem niezwykłym był tort jubileuszowy.

Ogromnym wysiłkiem Zarządu Głównego SMZK było wydanie VIII tomu serii wydawniczej Stowarzyszenia "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". W treści tego tomu zamieszczony został artykuł Stanisława Szafrana pt. "Profesor Artur Bęben - uczony, nauczyciel, wychowawca, piewca tradycji górniczych i miłośnik Ziemi Krośnieńskiej".

Członkowie Oddziału biorą również udział w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny (wycieczki, kuligi, zwiedzanie wystaw itd.).

   

Podsumowanie

Oddział Krakowski SMZK nie posiada własnego lokalu na spotkania Zarządu lub innych organów Stowarzyszenia. Dlatego wszelkie ustalenia dotyczące działalności Oddziału podejmowane są w konsultacjach telefonicznych i mailowych, a ostateczne decyzje zapadają podczas comiesięcznych spotkań.

Obsługę finansową Oddziału prowadzi skarbnik - Pan Albin Wojnar, a sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawione jest w oddzielnym dokumencie.

Zarząd Oddziału SMZK w Krakowie przedkładając niniejsze sprawozdanie z działalności w roku 2018 uprzejmie dziękuje wszystkim członkom naszego Oddziału za aktywność, oraz wspieranie dobrymi myślami i swoim uczestnictwem w spotkaniach przyjęte programy działania.

Szczególnie serdecznie dziękujemy Panu dr Tadeuszowi Łopatkiewiczowi - prezesowi SMZK za ogromny trud kierowania Stowarzyszeniem, redagowania witryny internetowej, a w szczególności za redagowanie i doprowadzenie do wydania VIII tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Dziękujemy Zarządowi Głównemu i licznemu gronu przyjaciół z Krosna i Regionu Krośnieńskiego, za okazywane nam wyrazy przyjaźni oraz wspieranie nas w naszych działaniach w minionym 2018 roku.

Prezes Oddziału Krakowskiego SMZK
Dr inż. Stanisław Szafran


 
Autorem tego artykułu jest Stanisław Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar