Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie z Nowym Rokiem 2019 w tle

Email Drukuj PDF
(4 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

     

W piątek 8 lutego 2019 roku odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Tak jak ostatnio, zorganizowaliśmy je w stołówce internatu Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 20. Tegoroczne spotkanie zgromadziło 75 osób, które zajęły miejsca przy ładnie przybranych stołach, ustawionych w podkowę.

01 Spotkanie otworzył Tadeusz Łopatkiewicz - prezes ZG SMZK, który powitał zaproszonych gości, a wśród nich: Piotra Przytockiego - Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniewa Kubita - Przewodniczącego Rady Miasta Krosna, Bronisław Barana oraz Tomasza Solińskiego - Wiceprezydentów Miasta Krosna, Jana Zycha - Wójta Gminy Korczyna, Bogusławę Bęben - Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, Teresę Basamanię - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (gospodarza obiektu) oraz Józefa Kaczora - Prezesa Oddziału lubelskiego SMZK.

02 Następnie - w krótkim wystąpieniu Tadeusz Łopatkiewicz przedstawił syntetyczne sprawozdanie z efektów prac stowarzyszeniowych w roku 2018, wśród których wspomniał o 10. zorganizowanych wykładach popularno-naukowych i naukowych, których autorami byli w większości członkowie SMZK, dwóch konferencjach (Międzynarodowej konferencji naukowej - Robert Wojciech Portius de Lanxeth - krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator oraz Konferencji naukowej Mieszkańcy Krosna i regionu w walce o niepodległość (1914-1918), których Stowarzyszenie było współorganizatorem, a także trzech wystawach (Firmy Królewskiego Wolnego Miasta Krosna 03 1873-1945 - ze zbiorów Zbigniewa Więcka, wystawie fotograficznej Zdzisława Gila Kadry z przeszłości SMZK oraz Legiony Polskie 1914-1918 - wystawie ze zbiorów kart pocztowych Mariana H. Terleckiego i Janusza Kubita). Ponadto wymienił kolejne tematy, na których koncentrowały się wysiłki Stowarzyszenia: pracach redakcyjnych i przygotowaniu do druku VIII tomu Studiów krośnieńskich, organizacji IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha oraz dwóch spotkań integracyjnych - Spotkania Noworocznego oraz 45. Spotkania przedstawicieli Oddziałów SMZK "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018". Kontynuując swe sprawozdanie prezes wspomniał również cztery 04 odbyte wycieczki krajoznawcze (kulig w Pstrągowej, wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę WYSPIAŃSKI oraz do Galerii Malarstwa w Sukiennicach, wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" w Rymanowie, połączoną ze zwiedzaniem Zakładu Uzdatniania Wody "Wisłok" w Sieniawie oraz wyprawę do Magurskiego Parku Narodowego oraz czerech cerkwi drewnianych z Łemkowszczyzny Środkowej).

05 Najpoważniejszym jednak przedsięwzięciem w roku ubiegłym była organizacja obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności SMZK (22 września), na który złożyły się: Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta Krosna w auli PWSZ, prezentacja i promocja VIII tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", wernisaż wystawy "Publikacje książkowe autorstwa członków SMZK", na której pokazaliśmy 123 książki 20. autorów oraz wieczorny koncert uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.

06 Kończąc tę część wypowiedzi prezes przypomniał też świętowany w październiku 2018 Jubileusz 45-lecia Oddziału krakowskiego SMZK, w którym wzięła udział liczna delegacja regionalistów z Krosna, całoroczną aktualizację witryny internetowej Stowarzyszenia oraz jego profilu na Facebooku, wspomniał o aktywności społeczno-kulturalnej wielu członków SMZK poza własną organizacją (wydawane książki, spotkania autorskie, wygłaszane wykłady, prelekcje, udziały w plenerach malarskich i rzeźbiarskich, wystawy urządzane ze zbiorów własnych) oraz wymienił instytucje oraz organizacje, z którymi SMZK współpracuje na bieżąco (władze samorządowe Krosna i gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Krośnieńska Biblioteka Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka w Korczynie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Od-dział w Krośnie, a także oddziały terenowe SMZK - w Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie).

07 Tradycyjnie już w trakcie Spotkania Noworocznego nastąpiła publiczna prezentacja planu działalności Stowarzyszenia. Zagadnienia te prezes przedstawił hasłowo, ograniczając się do wymienia w ramach działalności statutowej planowanych: sześciu wykładów popularnonaukowych (jeden z nich z nowego cyklu "Poznajmy się"), pięciu wycieczek krajoznawczych (kulig w Pstrągowej, Muzeum Narodowe w Krakowie, okolice Lutczy i Niebylca, Biecza i Binarowej, oraz szlakiem winnic na Pogórzu) oraz dwóch spotkań integracyjnych - w tym 46. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019". W roku bieżącym zorganizujemy też kiermasz wydawnictw SMZK podczas Dni Krosna, obchody 120. rocznicy urodzin Jana Winiarskiego - pasjonata astronomii amatorskiej, V Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha, połączony z warsztatami recytatorskimi, powrócimy też do zwyczaju zapalania zniczy na grobach powstańców listopadowych i styczniowych oraz członków SMZK - bezpośrednio przed świętem zmarłych. Nadal rozwijać zamierzamy witrynę internetową SMZK oraz profil Stowarzyszenia na Facebooku, drogą elektroniczną rozsyłać chcemy kolejne numery newslettera "Wiadomości SMZK", dokumentować fotograficznie imprezy SMZK, pełnić dyżury w CWOP w Krośnie, przy ul. Grodzkiej 10, ponadto zajmować się sprzedażą i obsługą zamówień na wydawnictwa własne.

08 Ważne miejsce w naszej aktywności zajmować będzie współpraca z władzami samorządowymi Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku, a także współpraca z Oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Następnie głos zabrał Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna, który wysoko ocenił przedstawiony dorobek Stowarzyszenia, jego rolę kulturotwórczą i popularyzatorską w środowisku, odniósł się też do naszego zeszłorocznego jubileuszu, w tym wydanego siłami Stowarzyszenia - VIII tomu Studiów krośnieńskich. Na koniec Prezydent złożył wszystkim członkom i sympatykom SMZK życzenia noworoczne, do których dołączył się również prezes ZG, który przedstawił też długą listę tych osób i instytucji, które nadesłały życzenia świąteczne i noworoczne na adres naszej organizacji.

Po tej oficjalnej części spotkania przyszedł czas na życzenia przy kieliszku szampana, następnie - świetnie przyrządzoną i podaną kolację oraz tańce przy muzyce serwowanej przez Roberta Czelnego. Czas do godziny 22:00 wypełniły nam wszystkim rozmowy, wspomnienia i tańce, a wszystko to w ciepłej, rodzinnej wręcz atmosferze bliskich sobie ludzi. Miło też było bezpośrednim organizatorom Spotkania słuchać na gorąco formułowanych wysokich ocen tej imprezy oraz podziękowań od tych wszystkich, którzy brali w niej udział. Zatem - do spotkania za rok!

Fotografował: Krzysztof Urbanek

 
Zobacz fotograficzną galerię Spotkania >> (tylko dla zalogowanych)
 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar