Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Tom ósmy Studiów krośnieńskich - finał prac redakcyjnych

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 Krosno 8 obwoluta

 

 

 

 

 

 

Wybrane stronice z poszczególnych artykułów:

W środę 22 sierpnia 2018 nastąpiło przekazanie do druku najnowszego, ósmego tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". Kiedy w październiku 2017 roku Tadeusz Łopatkiewicz - prezes ZG SMZK zgłosił propozycję uczczenia jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia kolejnym tomem Studiów, nie brakowało wątpiących - czy w tak krótkim czasie uda się wszystko sfinalizować? Mimo tych obaw, Zarząd Główny SMZK podjął decyzję o pilnym przystąpieniu do prac organizacyjnych. Należało bowiem zebrać zespół autorów, przygotować teksty do publikacji, poddać je niezbędnym pracom redakcyjnym i składowi typograficznemu, aby w 10 miesięcy później można było wziąć do ręki pachnący farbą drukarską tom. Z racji napiętego programu autorzy tekstów mieli na prace gabinetowe jedynie 6-7 miesięcy, tak aby do końca kwietnia 2018 dostarczyć artykuły sekretarzowi redakcji. Na szczęście kilku z autorów wywiązało się ze swego zadania przed terminem, zatem prace redakcyjne można było rozpocząć już w marcu br.

Chociaż pierwotnie zespół autorski był liczniejszy, ostatecznie udało się zgromadzić teksty 13. autorów, które złożyły się na zawartość jubileuszowego tomu Studiów i wypełniły cztery główne rozdziały książki:

Na Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Artykuły i rozprawy

 • Tomasz Leszczyński, Pierzeja zachodnia krośnieńskiego rynku w świetle badań archeologicznych
 • Franciszek Leśniak, Wsie miejskie Krosna do połowy XVII wieku. Krościenko Niżne, Suchodół, Głowienka, Szczepańcowa
 • Piotr Łopatkiewicz, Z dziejów architektonicznego założenia jezuickiego w Krośnie
 • Daniel Krzysztof Nowak, Krosno oraz Białobrzegi, Krościenko Niżne, Polanka, Suchodół i Turaszówka z lat 1785-1789 w świetle Metryki Józefińskiej
 • Tomasz Machowski, Powstanie, funkcjonowanie i rozbudowa kolei w Krośnie w okresie autonomii galicyjskiej
 • Zdzisław Łopatkiewicz, O listach Marii Konopnickiej w kontekście rękopisów odnalezionych
 • Janusz Kubit, "Listopad 1918 na Podkarpaciu". Wyprawa Grupy podpułkownika Józefa Swobody z Krosna na odsiecz Lwowa
 • Stanisław Fryc, Z dziejów lotniska w Krośnie w latach 1915-1939

Biografie

 • Stanisław Szafran, Profesor Artur Bęben - uczony, nauczyciel, wychowawca, piewca tradycji górniczych i miłośnik ziemi rodzinnej
 • Leszek Kalikst Krupski, Józef Szmyd (1907-1963), miłośnik regionalnej twórczości ludowej w muzyce, pieśni i tańcu w Krośnieńskiem, zaangażowany w życie kraju żołnierz i wzorowy wychowawca młodego pokolenia

Recenzje

 • Kazimierz Wojewoda, "Przeciw amnezji". O książkach wspomnieniowych Kazimierza Buczka

W zespole autorskim znalazły się zarówno nazwiska znane z wcześniejszych tomów, jak też autorzy debiutujący w Studiach krośnieńskich. Z racji jubileuszowego charakteru ósmego tomu zdecydowaliśmy się włączyć doń dwa teksty archiwalne, traktujące o przeszłości naszej organizacji, a sporządzone wiele lat temu przez autorów dziś nieżyjących. Sprawozdawczy tekst zasłużonego prezesa Stowarzyszenia - Franciszka Krausa przygotował do druku Tadeusz Łopatkiewicz, zaś następny, poświęcony sylwetce i dokonaniom Józefa Szmyda, o którym dwadzieścia lat temu pisał Leszek Kalikst Krupski, przygotował redakcyjnie Andrzej Kosiek.

Za nami kilkumiesięczny etap żmudnych prac redakcyjnych, uzgadniania z autorami niezbędnych uzupełnień i poprawek, a także pełnej redakcji technicznej i językowej nadesłanych tekstów, nad czym intensywnie pracowali prof. dr hab. Franciszek Leśniak - redaktor naukowy tomu oraz dr Tadeusz Łopatkiewicz - sekretarz redakcji. Nie wszyscy autorzy, którzy zapowiedzieli uprzednio swój udział, wywiązali się z zobowiązań, ostatecznie więc na zawartość ósmego tomu Studiów krośnieńskich złożyło się 13 artykułów, o objętości 26,6 arkusza wydawniczego (ponad milion znaków), ilustrowanych łącznie 177 ilustracjami. Będzie to więc 12 artykułów naukowych oraz recenzja trzech książek ważnych dla historii Krosna i regionu. Istotnym elementem przygotowania do druku najnowszego tomu Studiów było zredagowanie dwóch indeksów - geograficznego oraz osobowego, które ułatwią korzystanie z książki. Tom ten, jak i poprzedni, jest w całości recenzowany przez prof. dr. hab. Zdzisława Nogę z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, stanie się więc tzw. wydawnictwem punktowanym, w którym publikacja przynosi autorowi punkty zaliczane do corocznej oceny parametrycznej pracownika instytucji naukowej. Status wydawnictwa punktowanego podnosi znacznie rangę Studiów krośnieńskich, przede wszystkim w środowisku naukowym. Już w trakcie prac redakcyjnych prof. dr hab. Franciszek Leśniak - redaktor naukowy tomów od czwartego do najnowszego - zaproponował, aby współredaktorstwo tomu powierzyć dr. Tadeuszowi Łopatkiewiczowi, do czego przychylił się także ZG SMZK. Bez zmian pozostał natomiast skład Komitetu redakcyjnego, który tworzą: Wanda Belcik, Franciszek Leśniak - przewodniczący, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz oraz Marian H. Terlecki.

Jubileuszowy charakter wydawnictwa podkreśla okolicznościowa dedykacja, zamieszczona na stronie przedtytułowej:

W roku Jubileuszu 60-lecia działalności
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
tom ten dedykujemy tym wszystkim
społecznikom i regionalistom,
których zbiorowy wysiłek i ofiarny trud
złożyły się na dziesięciolecia twórczej pracy
naszej organizacji
Krosno 1958-2018

Realizację wydawniczą książki, tak jak i poprzednio,  przyjęło na siebie krośnieńskie Wydawnictwo RUTHENUS Rafała Barskiego. Skład typograficzny książki wykonała Katarzyna Chochołek, zaś obwolutę zaprojektowała Ewa Cisowska. Ukazanie się ósmego tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" przewidziane jest na drugą połowę września 2018 roku. Uroczysta promocja i prezentacja książki stanowić jeden z punktów programu uroczystości Jubileuszu 60-lecia działalności SMZK, które zaplanowane są na sobotę 22 września 2018 roku. Już dziś zapraszamy w tym dniu zainteresowanych czytelników, tym bardziej że w spotkaniu tradycyjnie udział wezmą redaktorzy naukowi tomu oraz autorzy opublikowanych tekstów.


 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar