Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Marian Ziobro (1932-1998)

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 4.50 na 5)

Wanda Belcik

Marian Ziobro (1932-1998) dziennikarz, regionalista

Marian_ZiobroUrodził się 3 maja 1932 r. w Korczynie, w rodzinie robotniczej. Tu ukończył szkołę podstawową, a następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Po maturze, (1951 r.) studiował dziennikarstwo w Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał magisterium. Pracę zawodową rozpoczął w redakcji "Nowin Rzeszowskich". Od jesieni 1955 r. objął stanowisko kierownika Oddziału Redakcji w Krośnie. Jako dziennikarz interesował się problematyką społeczno-gospodarczą i kulturalną Podkarpacia, a szczególnie przemysłu naftowego. Na przełomie lat 1971/1972 pełnił równocześnie obowiązki redaktora naczelnego tygodnika "Podkarpacie". Po przeszło 27-letniej pracy zawodowej na skutek złego stanu zdrowia przeszedł na wcześniejszą emeryturę, publikując jeszcze jakiś czas w prasie regionalnej i centralnej.

Ziobro Marian Red. Marian Ziobro - kierownik krośnieńskiego oddziału »Nowin Rzeszowskich« - karykatura Stanisława Kochanka. Zob. T. Łopatkiewicz, Karykatury z teki Stanisława Kochanka. »Podkarpacie« 1970-1973, Krosno 2011, s. 39 Uczestniczył w życiu krośnieńskiego środowiska. Był członkiem-założycielem Towarzystwa Miłośników Muzyki i Folkloru w Krośnie i członkiem komitetu redakcyjnego ilustrowanej monografii Ziemia krośnieńska. Należał do Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Muzycznej w Krośnie i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. W końcu lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krośnie. Działał w Komisji Oświaty i Kultury.

Wiele czasu poświęcał badaniom przeszłości Krosna i okolicy, co owocowało licznymi publikacjami prasowymi i książkowymi. Opracował m.in. monografie zakładów: Urządzeń Naftowych "Naftomet", budownictwa naftowego "Naftomontaż" i Oddziału Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krośnie. Był współautorem albumu Krosno i okolice oraz autorem broszury Jasło w 40-leciu PRL. W obszarze jego zainteresowań znalazła się również działalność wydawnicza polskich ugrupowań niepodległościowych na Rzeszowszczyźnie w okresie II wojny światowej. Wyniki swoich dociekań opublikował w 16 numerze "Rocznika Dziejów Ruchu Ludowego" pt. Rzeszowska prasa SL Roch w latach 1939-1944.

Był wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi, branżowymi i regionalnymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami: "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego", "Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego". Zmarł 4 grudnia 1998 r. w Krośnie i pochowany został na miejscowym cmentarzu komunalnym.

 
Publikacje:
Dorobek i perspektywy rozwoju ziemi krośnieńskiej, [w:] Ziemia krośnieńska, Kraków 1964, s. 5-14
Dukla i okolice, Kraków 1967
Dukla i okolice, Rzeszów 1982
Państwowa Komunikacja Samochodowa na Podkarpaciu, red. M. Ziobro, Krosno 1985
Jasło w 40-leciu PRL, Jasło 1985
Krosno i okolice, Rzeszów 1986
25 lat budownictwa naftowego "Naftomontaż" w Krośnie: rys monograficzny, Krosno 1988
 

 
Źródła do biografii:
Materiały SMZK
Pożegnaliśmy red. Ziobro [nekrolog], "Nowiny ", 1998, nr 240, s. 2
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 101-102
 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 2. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 4. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 5. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar