Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Juliusz Ross (1920-1976)

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
(5 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

Wanda Belcik

Juliusz Ross (1920-1976) historyk sztuki, publicysta, popularyzator wiedzy o zabytkach sztuki regionu

Juluiusz_RossUrodził się 30 grudnia 1920 r. w Radziechowie [d. powiat tarnopolski], gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum. Maturę zdał we Lwowie w 1939 r. Miał już wówczas za sobą kilka publikacji o charakterze krajoznawczym. W czasie wojny pracował m.in. jako robotnik drzewny, sprzedawca nasion, kasjer. Po wysiedleniu, w 1944 r. zamieszkał w Rymanowie, gdzie uczestniczył w akcji zabezpieczania dzieł sztuki, a po przejściu frontu był pomocnikiem konserwatora zabytków sztuki w Krośnie. W l. 1945-1949 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie jako pracownik naukowy UJ (1949-1961) aktywnie działał na rzecz integracji środowisk naukowych Polski, Węgier i Czechosłowacji, jeżdżąc tam w ramach stypendiów. W 1961 r. podjął wykłady na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a cztery lata później uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych (1965).

Ross Juliusz Dr Juliusz Ross - historyk sztuki - karykatura Stanisława Kochanka. Zob. T. Łopatkiewicz, Karykatury z teki Stanisława Kochanka. »Podkarpacie« 1970-1973, Krosno 2011, s. 161 Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na terenach Polski południowo-wschodniej, dawnych kresach Rzeczypospolitej oraz pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim. Szereg artykułów dotyczyło związków artystycznych Polski z południowymi sąsiadami oraz sztuki miast ze wspomnianych regionów: Narola, Krosna, Lubaczowa, Rymanowa Zdroju, Krynicy Zdroju i Nowego Sącza. Był pionierem badań nad XIX architekturą uzdrowisk karpackich. Jego zasługą jest obrona unikalnej ,drewnianej architektury centrum iwonickiego zdroju przed niewłaściwym zagospodarowaniem.

Z Krosnem łączyły go nie tylko zainteresowania badawcze, ale także więzy rodzinne. Mimo pobytu w Krakowie zjawiał się tu kilka razy w roku. Angażował się w sprawy miasta i regionu. Uczestniczył w tworzeniu krośnieńskiego Muzeum Regionalnego, wygłaszał prelekcje, uczestniczył w zjazdach, sesjach, sympozjach.

W spuściźnie naukowej J. Rossa, która liczy ponad 60 publikacji, spora część dotyczy zabytków sztuki Krosna. W r. 1957 i 1965 przeprowadził wstępną inwentaryzację zabytków miasta Krosna, która później została zamieszczona w Katalogu zabytków sztuki: województwo krośnieńskie, t. 1 Krosno, Dukla i okolice, Warszawawa 1977 .W uznaniu zasług Miejska Rada Narodowa w Krośnie nadała mu w lipcu 1976 r. tytuł Honorowego Obywatela.
Zmarł w Krośnie 30 września 1976 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu komunalnym.

 
Publikacje:
Zniszczenia wojenne i ochrona zabytków w rejonie Beskidu Niskiego, "Ziemia", t. 32, Warszawa 1948
Problemy krośnieńskiego muzeum regionalnego, 1955
Zabytki sztuki Krosna - ich dzieje i stan obecny, [w:] Ilustrowana monografia powiatu krośnieńskiego, Rzeszów 1957, s. 127-156
Późnogotycki obraz z Wojkówki, "Małopolskie Studia Historyczne", 1958, z. 3-4, s. 108-111
Zabytki Krosna i okolicy, [w:] Ziemia krośnieńska, Kraków 1964, s. 31-48
Z przeszłości Rymanowa Zdroju, 1970
Szkicowniki i rysunki uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych z podróży po Podkarpaciu w r. 1890, "Sprawozdania z posiedzeń komisji Oddziału PAN w Krakowie", lipiec-grudzień 1965, 1966, s. 442-444
Szkicowniki i rysunki uczniów Szkoły Sztuk Pięknych z podróży po Podkarpaciu w roku 1890, "Zeszyty Naukowe Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie", Kraków 1970, s. 27-31
Przeszłość artystyczna i zabytki sztuki Krosna i okolicy, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1. Kraków 1972, s. 297-345
Stan badań i problem konserwacji ruin zamku w Odrzykoniu, [współautor], [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1. Kraków 1972, s. 225-234
Architektura drewniana w polskich uzdrowiskach karpackich (1845-1914), 1973
Krośnieńska "starówka", 1974
Przemiany stylowe kościoła parafialnego w Krośnie od XIV do XX wieku, "Nasza Przeszłość", 1976, t. 46, s.141-152
 

 
Źródła do biografii:
Kosiek Andrzej, Pożegnanie Juliusza Rossa, "Podkarpacie", 1976, nr 43, s. 5
Laskowski Andrzej, Pamięci Juliusza Rossa, "Obiektyw Jasielski", 1997, nr 3, s. 5
Materiały SMZK
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 82-83
 

Artykuł Marii Pudło "Głos sumienia"

"Podkarpacie", R. 23, nr 41 (1135) z 7 października 1992, s. 7

159 1
159 2
 
 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Komentarze  

 
Leszek Bolanowski
+1 # WspomnienieLeszek Bolanowski 2012-10-07 21:43
Pan Juliusz Ross, wspaniały człowiek, przyjaźnił się z moim ojcem (Kazimierz Bolanowski); mieszkałem u niego kilka dni w roku 1974, kiedy szukałem jakiegoś lokum w Krakowie. Wspominam go z rozrzewnieniem. Leszek Bolanowski.
 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar