Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2014-2017

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej odbyło się 2 grudnia 2014 r. podsumowało działalność Oddziału w XIII kadencji, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, określiło program działalności Oddziału na następną kadencję i wybrało organy statutowe czyli Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną na nową XIV kadencję pracy SMZK w Krakowie.

W tym roku (18. 12. 1972 r.) minie 45 lat od pamiętnego zebrania organizacyjnego i powołania Komitetu Organizacyjnego Koła Krośnian w Krakowie. Przez niemal pół wieku z niezmienną aktywnością, z determinacją w działaniu, często przy niesprzyjających warunkach zewnętrznych funkcjonuje "Koło Krośnian", przekształcone później w Oddział Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie. Z założycieli Koła Krośnian obecnie nie ma już nikogo, ale pozostali naszej pamięci, kronice, dokumentach i publikacjach. Przejęliśmy ich dorobek, tradycje dobrego działania na rzecz naszej "Małej Ojczyzny", przejęliśmy styl i formy pracy, dostosowując je do zmieniających się warunków politycznych, gospodarczych, administracyjnych, prawnych i organizacyjnych kraju. Staraliśmy się działać w myśl wezwania Norwida:

"Nie trzeba kłaniać się okolicznościom,
A prawdom kazać, by za drzwiami stały"

W upływającej XIV kadencji działalności Oddziału Krakowskiego SMZK zarysowała się konieczność dalszej weryfikacji Statutu Stowarzyszenia wynikającą z nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Choć praktycznie nie będzie to miało istotnego wpływu na działalność Oddziału, to jednak zwiększy formalizację działania naszej organizacji.

Władze Oddziału Krakowskiego SMZK XIV kadencji przyjęły wypróbowany styl działania i zgodnie z przyjętym zwyczajem prowadziły systematyczną pracę często "wbrew" i "mimo" zmieniającym się okolicznościom.

W minionej kadencji Zarząd Oddziału Krakowskiego SMZK pracował w składzie:

- Stanisław Szafran - prezes
- Czesław Rybicki - wiceprezes
- Janusz Wojtyczek - wiceprezes
- Jolanta Ulman - sekretarz
- Albin Wojnar - skarbnik
- Roman Kahul - członek
- Elżbieta Zuzak Kędracka - członkini
- Marek Kołacz - członek
- Jan Machnik - członek

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Lucyna Kołodziej - przewodnicząca
- Kazimierz Grochmal - zastępca przewodniczącej
- Andrzej Kuźniarski - sekretarz

Trzyletnia kadencja określona postanowieniami Statutu dobiegła końca i w związku z tym przedkładamy krótkie sprawozdanie z naszej działalności w okresie 2.12. 2014 r. - 9.05.2017 r.
Zarząd Oddziału przyjął usankcjonowany tradycją styl działalności polegający na opracowywaniu rocznych programów, a w zasadzie sezonowych programów działalności. Sezon pracy Oddziału rozpoczynał się we wrześniu (od uczestnictwa w spotkaniu "Na Rodzinnej Ziemi"), a kończył w czerwcu każdego roku. W każdym programie przewidywane było 9 spotkań miesięcznych w każdy pierwszy lub wyjątkowo drugi wtorek miesiąca.

W minionej kadencji członkowie Oddziału odbyli 23 spotkania oraz 3 spotkania na "Na Rodzinnej Ziemi". Zarząd Oddziału starał się utrzymać łączność z Zarządem Głównym w Krośnie, przez kontakty bezpośrednie, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez władze naczelne oraz zapraszając przynajmniej dwóch prelegentów z Krosna z referatami interesującymi nasze środowisko. W spotkaniach w Krakowie gościliśmy 7-krotnie gości-prelegentów z Krosna i Jedlicza. Wszystkie spotkania były przez Zarząd reklamowane i przygotowywane logistycznie.
Ważnym wydarzeniem w działalności Oddziału Krakowskiego było zorganizowanie benefisu na cześć rodaka, artysty malarza Stanisława Jakubczyka, z okazji jubileuszu 100-lecia urodzin.
Stałym i ważnym punktem programu naszych spotkań były coroczne spotkania z poezją pani Bronisławy Betlej.

Nie sposób nie wspomnieć o spotkaniach świąteczno-noworocznych Oddziału, które chyba wszyscy uczestnicy przyjmowali z uznaniem i zapewne je dobrze wspominają. Wszystkie spotkania odbywały się w sali wykładowej Katedry Inżynierii Naftowej AGH dzięki życzliwości Dziekanów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie.

W minionej kadencji w Oddziale Krakowskim SMZK czynnie uczestniczyło w działalności ok. 30 członków. Pozyskaliśmy też kilkoro nowych członków. Znaczne grono naszych wiernych członków ze względów zdrowotnych lub obowiązków zawodowych, często nie może uczestniczyć w naszych spotkaniach, ale najlepszymi myślami są z nami, o czym świadczą kontakty telefoniczne.

W minionej kadencji z naszych szeregów odeszło na zawsze 3 osoby:

śp Roman Cetnarowicz
śp Eugenia Lęcznar
śp Barbara Zając

Wielką stratą była w ostatnim czasie śmierć pani Bronisławy Betlej, która mocno zrosła się z naszym Oddziałem.

Dziękujemy wszystkim członkom naszego Oddziału za aktywność, oraz wspieranie dobrymi myślami i swoim uczestnictwem w spotkaniach przyjęte programy działania.

Dziękujemy Pani Prezes, Zarządowi Głównemu i licznemu gronu przyjaciół z Krosna i Regionu Krośnieńskiego, a w szczególności z Jedlicza, za okazywane nam wyrazy sympatii oraz wspieranie nas w naszych działaniach.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie Zarząd Oddziału pragnie zarekomendować nowo wybranym władzom przyjęcie wypróbowanych kierunków i form działania Stowarzyszenia w środowisku Krakowskim i korygowanie ich w zależności od zachodzących nowych warunków pracy SMZK.

Jesteśmy przekonani, że nowy Zarząd podtrzyma tradycyjne formy działalności, a może wprowadzi nowe.

       

Prezes Oddziału Krakowskiego SMZK
Dr inż. Stanisław Szafran

 
Autorem tego artykułu jest Stanisław Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar