Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF
(9 głosów, średnia ocena: 4.78 na 5)

 

 

 

Plan pracy
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w roku 2018

I Popularyzacja tematyki regionalnej

1. Spotkania, wykłady:

 • Spotkanie noworoczne 2018 - 26 stycznia
 • Kulig w Siedlisku JANCZAR w Pstrągowej k. Strzyżowa - 10 lutego
 • Wykład: Tomasz Dolabella i jego udział w powstaniu dekoracji malarskiej kościoła parafialnego w Krośnie w 1. poł. wieku XVII - luty - dr Piotr Łopatkiewicz - kościół farny w Krośnie
 • Wystawa Firmy Królewskiego Miasta Krosna - Zbigniew Więcek - marzec - Antykwariat Zbigniewa Oprządka
 • Wykład: Stanisław Wyspiański (1869-1907). Życie i tytaniczna twórczość - dr Tadeusz Łopatkiewicz - marzec - Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • Wykład: z cyklu "Poznajmy się" - 15 lat Stowarzyszenia Portius - mgr Zbigniew Ungeheuer - kwiecień - Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • Kiermasz wydawnictw SMZK podczas Dni Krosna w czerwcu - rynek krośnieński
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Robert Wojciech Portius de Lanxeth - krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator - 4-6 czerwca - współorganizacja konferencji z PWSZ w Krośnie i Stowarzyszeniem Portius
 • Wykład: Przyroda powiatu krośnieńskiego - mgr inż. Jan Stachyrak - lipiec - Ośrodek Edukacji Ekologicznej"Hrendówka" w Odrzechowej
 • Wystawa pocztówek i pamiątek patriotycznych 100-lecie Odzyskania Niepodległości - Zbigniew Więcek - wrzesień - Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie
 • IV Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - październik - Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie
 • Warsztaty recytatorskie dla młodzieży szkół powiatu krośnieńskiego - październik - Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie
 • Uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości posadzeniem pamiątkowego dębu - listopad
 • Konferencja naukowa: Mieszkańcy Krosna i regionu w walce o niepodległość (1914-1918) - listopad - Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • Wystawa: Legiony Polskie 1914-1918 ze zbiorów kart pocztowych Mariana H.Terleckiego i Janusza Kubita - listopad - Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • Wykład: Pamiętnikarze galicyjscy - mgr Wanda Belcik - listopad - Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • Wyjazdowe posiedzenie ZG SMZK - grudzień - Korczyna

2. Obchody Jubileuszu 60-lecia SMZK (22-23 września):

 • Uroczysta sesja Rady Miasta Krosna - Aula PWSZ w Krośnie
 • Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • Wystawa: Publikacje członków SMZK - Krośnieńska Biblioteka Publiczna
 • Koncert muzyczny - Szkoła Muzyczna
 • 45. Spotkanie "Na rodzinnej ziemi"

3. Redakcja i przygotowanie do druku artykułów oraz druk VIII tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" - dr Tadeusz Łopatkiewicz - styczeń - sierpień

4. Prowadzenie witryny internetowej SMZK - dr Tadeusz Łopatkiewicz (przy współpracy członków Zarządu Głównego)

5. Prowadzenie strony SMZK na Facebooku - dr Tadeusz Łopatkiewicz

6. Edycja i rozsyłanie drogą elektroniczną kolejnych numerów newslettera "Wiadomości SMZK" do 360 odbiorców - dr Tadeusz Łopatkiewicz

7. Opracowanie programów planowanych wycieczek (w porozumieniu z biurami turystycznymi i przewoźnikami) - marzec-maj

8. Opracowanie programu spotkania przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi" (w porozumieniu z Oddziałami SMZK w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu) - kwiecień- sierpień

9. Rozpoczęcie przygotowań związanych ze Spotkaniem Noworocznym 2019 - listopad-grudzień

     

II Wycieczki

 • Do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę WYSPIAŃSKI - marzec
 • Na Węgry - 2 dniowa - maj
 • Magurski Park Narodowy (Kotań, Świątkowa Mała i Wielka, Myscowa) - sierpień

    

III Działalność organizacyjna

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 8-10 zebrań Zarządu Głównego dotyczących podejmowanych działań a to: jubileuszu 60-lecia SMZK, sprawozdań merytorycznych i finansowych za rok 2017, przyjęcie programu spotkania przedstawicieli Oddziałów SMZK i wycieczek, rozliczenia imprez zrealizowanych w roku 2018 - styczeń-grudzień
 • Przygotowania obchodów jubileuszu 60-lecia działalności organizacji, opracowanie programu obchodów, organizacja imprez towarzyszących, zaproszenie gości oficjalnych, przygotowanie informacji dla mediów - styczeń-wrzesień
 • Współpraca i utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi Krosna i powiatu krośnieńskiego (przekazywanie bieżących informacji na temat działalności i zamierzeń Stowarzyszenia) oraz z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku
 • Współpraca z Oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu m. in. wspieranie inicjatyw popularyzatorskich wykładami członków Zarządu Głównego (według programu działalności Oddziałów)
 • Pełnienie dyżurów w siedzibie SMZK w Krośnie, przy ul. Grodzkiej 10 - styczeń-grudzień

     


Wykład: Krośnieński lekarz i społecznik dr Władysław Glazar (1907-1985) - styczeń - mgr Adam Krzanowski - Krośnieńska Biblioteka Publiczna (dalej KBP)
- Wykład: Działalność dr. Zygmunta Rogala Lewickiego (1877-1947) jako dyrektora Szpitala Powiatowego w Krośnie w latach 1911-1946 - luty - mgr Adam Krzanowski, Bolesław Rygiel - KBP
- Prezentacja książki "Białobrzegi: historia i teraźniejszość" oraz spotkanie z autorami Michałem Łuczajem i Arturem Batą - marzec - KBP
- Wykład: Historia lotniska w Krośnie - kwiecień - Stanisław Fryc - KBP
- Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego - maj - Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej
 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar