Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)U C H W A Ł A
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie z dużym uznaniem ocenia dorobek Stowarzyszenia za okres XVI kadencji (2014-2017). Słowa podziękowania kieruje szczególnie do:

 • członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia za społeczne zaangażowanie oraz inicjowanie szeregu merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięć przez okres kadencji,
 • członków Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu za promowanie Krosna i regionu w swoich środowiskach naukowych i społeczno-kulturowych,
 • Rady Miasta Krosna i przewodniczącego Rady Zbigniewa Kubita, prezydenta miasta Krosna Piotra Przytockiego i zastępcy prezydenta Bronisława Barana, za życzliwe i systematyczne wspieranie inicjatyw programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia oraz przyznawanie środków finansowych na zadania merytoryczne, m.in. na wydanie VII tomu serii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu pod redakcją prof. dr hab. Franciszka Leśniaka,
 • burmistrzów i wójtów gmin krośnieńskich za wspieranie i współorganizowanie imprez pn. Spotkania "Na rodzinnej ziemi",
 • seniorów Stowarzyszenia, którzy swoją postawą twórczą i posiadaną wiedzą czynnie wspierają działalność Stowarzyszenia w Krośnie i w Oddziałach terenowych,
 • Wandy Belcik, prezes ZG Stowarzyszenia, za szczególne osiągnięcia merytoryczne, rozwój Stowarzyszenia, podnoszenie jego prestiżu oraz za wiele lat pracy dla promowania Krosna i regionu.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 2014-2017, które przygotowała prezes ZG Wanda Belcik i sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Marek Jędrzejczyk, oraz dyskusji, Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wskazuje na następujące obszary działalności w XVI kadencji (2018-2020):

 1. Kontynuowanie zasadniczego kierunku działania związanego z promowaniem Krosna i regionu poprzez wykłady, spotkania, wycieczki, wystawy, promocje wydawnictw regionalnych związanych z upowszechnianiem wiedzy z historii regionu, rozwoju kultury i życia społeczno-gospodarczego
 2. Włączenie się w coroczne obchody święta miasta Krosna, przypadające w pierwszej dekadzie czerwca, poprzez przygotowanie stoiska informacyjno-handlowego z wydawnictwami SMZK
 3. Rozpoczęcie cyklu wykładów poświęconych dotychczas niezbadanym zagadnieniom życia społeczno-politycznego oraz gospodarczego Krosna i regionu, a obejmujących okres po 1945 roku oraz ich upowszechnianie poprzez wydawnictwa zwarte lub okolicznościowe.
 4. Zacieśnienie współpracy z Radą Powiatu Krośnieńskiego i Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz stowarzyszeniami poszczególnych miejscowości działającymi na terenie powiatu krośnieńskiego.
 5. Zadbanie o udział w pracach Stowarzyszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz starszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 6. Kontynuowanie prac nad wydaniem kolejnego - VIII tomu Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu.
 7. Utrzymywanie i rozwijanie przez prezesa i członków ZG stałych kontaktów z Oddziałami Terenowymi poprzez prelekcje, spotkania, wizyty znaczących osób z Krosna i regionu.
 8. Zachęcanie członków Stowarzyszenia do wspólnego redagowania i odwiedzania witryny internetowej Stowarzyszenia: www.smzk.org oraz strony SMZK na Facebooku.
 9. Kontynuowanie cyklicznych imprez Stowarzyszenia, a w szczególności corocznych Spotkań "Na rodzinnej ziemi" z udziałem przedstawicieli Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia.
 10. Inspirowanie spotkań przedstawicieli władz samorządowych Krosna z Zarządami Oddziałów terenowych w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, celem przedstawienia aktualnych problemów społeczno-gospodarczych miasta Krosna.
 11. Walne Zebranie zatwierdza roczną składkę członkowską w dotychczasowej wysokości tj. 30 zł rocznie.

Walne Zebranie zwraca się do nowo wybranego Zarządu Głównego Stowarzyszenia o rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i propozycji, wynikających z przeprowadzonej dyskusji, i po analizie ich zasadności włączenie do realizacji programowej.
    
Komisja uchwał i wniosków Walnego Zebrania w składzie: Ryszard Krzywda - przewodniczący, Zdzisław Gil - członek, Jan Kanty Lusznia - członek.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Krosno, 23 września 2017 r.

 


 

 
Autorem tego artykułu jest Komisja Uchwał i Wniosków

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 2. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 4. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 5. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar