Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jan Józef Cząstka (1899-1990)

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

Wanda Belcik

Jan Józef Cząstka (1899-1990) prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, badacz historii przemysłu naftowego

Jan_CzastkaUrodził się 13 sierpnia 1899 r. w Krościenku Niżnym (obecnie dzielnica Krosna). W 1916 r. złożył egzamin dojrzałości w Krośnie, a w 1917 r. został powołany do armii austriackiej, gdzie po ukończeniu szkoły oficerów rezerwy został wysłany na front do Włoch. Po rozpadzie Austro-Węgier wrócił do Krosna, zgłosił się ochotniczo do wojska i brał udział w walkach w Małopolsce oraz na froncie litewsko-białoruskim. W 1920 r. rozpoczął studia w Politechnice Lwowskiej na Wydziale Chemii Technicznej, lecz po roku przeszedł na Wydział Mechaniczny. Z powodu trudności materialnych dwukrotnie przerywał naukę pracując w tym czasie w kopalniach ropy naftowej w Jasielskim Okręgu Górniczym. W l. 1928-1930 był zatrudniony w Biurze Technicznym Działu Wierceń Koncernu Naftowego "Dąbrowa", a następnie Galicyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego w Krośnie. W l. 1930-1932 pracował w Biurze Techniczno-Badawczym Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu. W 1932 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Przemysłu Naftowego w Krośnie. Podczas okupacji pracował w Krośnie i Jaśle zajmując się statystyką wierceń i wydobycia ropy naftowej, wykładał w Szkole Wiertniczej w Jaśle.

Po wyzwoleniu przeniósł się do Krakowa i rozpoczął wykłady z zakresu wiertnictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1946 r. habilitował się, a następnie objął stanowisko kierownika Katedry Eksploatacji Ropy na Wydziale Wiertniczym. Kolejne etapy kariery akademickiej to: uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego (1948), mianowanie na kierownika Katedry Wiertnictwa (1949), wybór na dziekana Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967).
Czastka_Jan_karykatura Karykatura prof. Jana Cząstki w rysunku Antoniego Wasilewskiego Podczas pracy naukowo-dydaktycznej w Akademii Górniczo-Hutniczej profesor J. Cząstka ogłosił drukiem 125 prac, w tym 6 podręczników z zakresu wiertnictwa i eksploatacji ropy naftowej. Zajmował się również historią przemysłu naftowego.

Czastka Jan Prof. dr inż. Jan Cząstka - dziekan Wydziału Wiertniczego AGH w Krakowie - karykatura Stanisława Kochanka. Zob. T. Łopatkiewicz, Karykatury z teki Stanisława Kochanka. »Podkarpacie« 1970-1973, Krosno 2011, s. 141 Aktywnie działał w organizacjach naukowych i regionalnych m.in. w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Był przewodniczącym Rady Naukowej przy Muzeum Regionalnym w Krośnie, brał udział w organizacji Muzeum-Skansenu Przemysłu Naftowego w Bóbrce, któremu w 1989 r. przekazał swój księgozbiór.
Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego i innymi. Otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Krosna (1976).
Zmarł 1 grudnia 1990 r. w Krakowie.

 
Publikacje:
Nafta w Polsce. Kraków 1972, Nauka dla Wszystkich, nr 173
Dzieje przemysłu naftowego w Krośnieńskiem, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 2, Kraków 1973, s. 5-38
Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce najstarsza na ziemiach polskich, "Zeszyty Naukowe AGH", 1989

Źródła do biografii:
Materiały Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Wspomnienie o tych, którzy odeszli, "Wiek Nafty", 1995, nr 3-4, s. 40-41
(r), Życiorys naftowca, "Podkarpacie", 1991 nr 14, s. 2.
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 20-21
Artur Bęben, Stanisław Szafran, Początki i pierwsze trzydzieści lat oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. Franciszka Leśniaka, t. 5, Krosno 2010, s. 514-516.
 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar