Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stanisław Cynarski (1923-1996)

Email Drukuj PDF
(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

Wanda Belcik


Stanisław Cynarski (1923-1996) – historyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Stanislaw_CynarskiUrodził się 8 sierpnia 1923 r. w Różance k. Strzyżowa. Szkołę powszechną ukończył w Wielopolu Skrzyńskim. Naukę w szkole średniej rozpoczął w 1937 r. w Ropczycach, kontynuował na tajnych kompletach w czasie okupacji, a ukończył w Przemyślu w 1946 r. W l. 1942-1944 walczył w szeregach Armii Krajowej. Po wyzwoleniu uczył w szkołach podstawowych w Szkodnej i Gliniku k. Wielopola. W l. 1950-1955 studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W l. 1958-1960 pracował w Muzeum w Krośnie. Z krakowskim uniwersytetem związał swoje życie i karierę naukową. Po czteroletniej aspiranturze w Katedrze Historii Polski Nowożytnej przeszedł w 1959 r. jako asystent do Katedry Historii Powszechnej Średniowiecznej, w której pozostał do końca swej pracy na Uniwersytecie uzyskując kolejne tytuły naukowe: doktorat (1961), habilitację (1963), a w 1990 r. tytuł profesora nadzwyczajnego.

W czasie pracy na Uniwersytecie, oprócz zajęć dydaktycznych, pełnił różne funkcje administracyjne, w l. 1979-1980 był kierownikiem Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej, a następnie zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Historii. Prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu historii średniowiecznej powszechnej i Polski, dziejów Renesansu i Baroku, historii Francji i Włoch (prowadził w tych krajach prace badawcze). Naukowe zainteresowania badawcze skupiał na problemach sarmatyzmu i szeroko rozumianej ideologii i kultury szlacheckiej XVI i XVII w., później zajął się stosunkami polsko-włoskimi w XVI w. oraz historią i biografistyką późnego średniowiecza.
Odrębny nurt w badaniach prof. Cynarskiego stanowiły studia regionalne nad historią Małopolski, szczególnie Podkarpacia w okresie od XIV do XVIII w. Opublikował sto kilkadziesiąt pozycji, w tym książki, artykuły, rozprawy, recenzje. Był redaktorem "Prac Historycznych UJ" oraz serii "Studia Italo-Polonica". Do ważniejszych publikacji wypada zaliczyć: Paolo Sarpi i jego związki z Polską (1969), monografię Zygmunta Augusta (1987), rozprawę o recepcji myśli Kopernika w Polsce XVI-XVIII w. (1973) oraz pierwszą monografię rodu Lanckorońskich (1996). Był współautorem wydawnictwa źródłowego Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVII w. Spisy pod red. Antoniego Gąsiorowskiego. Opracował t. 4 Urzędnicy woj. krakowskiego XVI-XVIII w. (Wrocław 1990).

Jego zainteresowania regionalne zaowocowały bogatym dorobkiem. Liczne artykuły i rozprawy poświęcił dziejom Jasła, Krosna, Grybowa, Sanoka oraz miejscowości położonych nad górnym Wisłokiem i Wisłoką. Opracował pod względem redakcyjnym tom studiów Strzyżowie. Był członkiem komitetu redakcyjnego pierwszego i drugiego oraz trzeciego tomu studiów o Krośnie i regionie.
Należał do Polskiego Towarzystwa Historycznego, Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony dla Woj. Krośnieńskiego i tytułem Honorowy Obywatel Krosna.
Zmarł 24 listopada 1996 r. w Jaśle i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

 
Publikacje:
Sesja naukowa w Krośnie
, "Małopolskie Studia Historyczne", 1960, z. 3-4, s. 138-139
Kamienica wójtowska w Krośnie, "Małopolskie Studia Historyczne", 1960, z. 3-4, s. 41-46
Ze studiów nad ludnością miasta Krosna w XVI -XVII w., "Rocznik Przemyski", 1967, t. 11, s. 75-93
Krosno w XVII i XVIII w., [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1. Kraków 1972, s. 183-224
Stan badań nad Grzegorzem z Sanoka, "Rocznik Sanocki" 1980, s. 29-38
Zmiany w zabudowie miast podgórskich, cz. 1, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3. Rzeszów 1995, s. 105-116

Źródła do biografii:
Baczkowski Krzysztof, Stanisław Cynarski (1923-1996), "Studia Historycz­ne", 1997, nr 1, s. 142-144
Quirini-Popławska Danuta, Stanisław Cynarski (1923-1996), "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", 1997, t. 41, s. 205-207
[Nekrolog], "Dziennik Polski" 1996, nr 280, s. 31.
Belcik Wanda, Regionaliści krośnieńscy – informator biograficzny, Krosno 2007, s. 16-17
 


 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar