Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej - suplement

Email Drukuj PDF
(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)
Suplement

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego wydało Suplement Słownika biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej pod redakcją Kazimierza Szmyda, Rzeszów 2015, w recenzji prof. dr. hab. Jadwigi Hoff.

Prof. Andrzej Meissner i prof. Kazimierz Szmyd, we Wstępie napisali: "{…}, iż w niniejszym suplemencie uwzględniono 153 biogramy osób w różny sposób związanych z lokalną i szerzej pojętą pracą twórczą, oświatową i kulturalną, działalnością, która wykracza ponad przeciętny poziom zaangażowania społecznego. Ludzie ci i ich dorobek zasługują na uchronienie od zapomnienia poprzez "ożywienie" ich wizerunków osobowych i twórczych.

Badania historycznooświatowe dotyczące edukacji i kultury regionalnej wydają się szczególnie pożądane wobec przejawów rzeczywistości ponowoczesnej, która w dużej mierze marginalizuje tradycję i lokalną pamięć kulturowo-oświatową. Ten rodzaj badań może się przyczyniać do lepszego rozumienia własnej historii, kształtowania poczucia tożsamości regionalnej na tle uniwersalnej kultury umysłowej, artystycznej i oświatowej w procesie ciągłości i przemian, które przynosi czas. Prace tego rodzaju mogą i powinny stać się przydatne w wymiarze społecznym i edukacyjnym uczniom, nauczycielom, studentom, osobom amatorsko i profesjonalnie zajmującym się regionalistyką.

Słownik… jest efektem realizacji projektu badawczego, którego celem było połączenie wysiłku ludzi z różnych środowisk wokół przedsięwzięcia twórczego na rzecz małych i większych ojczyzn. Biogramy są bowiem dziełem zespołu Autorów z regionu, przedstawicieli różnych instytucji kulturalnych i oświatowych z kilkunastu powiatów województwa podkarpackiego. […] Na koniec warto dodać, że myśl opracowania Słownika biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej pojawiła się jeszcze przed 2000 r. Inicjatorami tego projektu badawczego i wydawniczego byli pracownicy Zakładu Historii Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, tj. dr Adam Horbowski i mgr Adam Krzanowski (krośnianie - AK), którzy dostrzegali znaczenie poznawcze i edukacyjne tego przedsięwzięcia. Inicjatywa spotkała się z naukowym wsparciem ówczesnego dyrektora Instytutu Pedagogiki UR, prof. zw. dra hab. Andrzeja Meissnera, który wspólnie z prof. dr. hab. Kazimierzem Szmydem skupił wokół tego zadania kilkudziesięciu autorów".

Z satysfakcją odnotować należy, iż wśród autorów biogramów osób przywołanych w Słowniki.., są przedstawiciele regionu krośnieńskiego, w tym członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (podkreślenie), jak, np.: Maria Alina Basak, Waldemar Basak, Wanda Belcik, Adam Krzanowski, Barbara Konieczkowska-Sieniawska, Tadeusz Łopatkiewicz, Małgorzata Rajchel-Józefczyk, Maria Szmyd. Kazimierz Szmyd, Kazimierz Zygarowicz, Adam Żuliński. Opracowali oni biogramy osób związanych z regionem krośnieńskim i inne. Są wśród nich takie osoby jak, np: Antoniewicz Władysław, Bielecki Ignacy, Borkowski Henryk, Chłędowski Kazimierz, Cynarski Stanisław (red. Krosno. Studia z dziejów miasta i z regionu, tom III, Rzeszów 1995 - AK.), Czuchra Jan, Dominikowska z Treterów Celina, Dukiet Józef, Grella Stanisława, Józefowicz Jan, Konieczkowski Andrzej, Krzanowski Jan, Okólska Irena, Ostaszewski Michał, Sarapuk Tadeusz, Sozański Józef, Sudyka Ryszard, Wierdak Benedykt, Więcek Jadwiga i in.

Zachęcam Czytelników do zapoznanie się z tym niezwykle ciekawym i pożytecznym wydawnictwem. Dla przypomnienia podaję, iż tom I Słownika… ukazał się w Wydawnictwie UR pod redakcją Andrzeja Meissnera i Kazimierza Szmyda, Rzeszów 2011. Życzę miłej lektury.

Suplement Słownika zamówić mozna pod adresem >>

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar