Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Irena Farska (1939-2009)

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

Mowa żałobna harcmistrza Adama Krzanowskiego na uroczystości pogrzebowej Śp. Harcmistrz Ireny Farskiej, 10 czerwca 2009 roku na cmentarzu miejskim w Krośnie

Irena_Farska Wielce Szanowna Rodzino śp. harcmistrz Ireny Farskiej, Panie Prezydencie Miasta Krosna, Państwo Radni Rady Miasta Krosna, b. członkowie władz naczelnych ZHP, b. komendanci Krośnieńskiej Chorągwi, b. komendanci Hufca Krosno, Komendancie Hufca Krosno ZHP, członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Drodzy Przyjaciele śp. Ireny, instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, harcerki i harcerze, wielebni księża.

 

Życie człowieka składa się z wielu czynników niewiadomych, wędrujących z nim, przez to staje się barwne, ciekawe, poszukujące, odkrywające ciągle nowe wartości poznawcze, obfitujące w wiele dokonań, ale i przynoszące człowiekowi czasami smutek, żal, nostalgię przeszłości, jaka była, bowiem żyjąc dniem dzisiejszym nie możemy uchwycić naszej przyszłości - tej bliskiej i tej w dystansie dłuższym.

Droga Harcmistrz Ireny Farskiej była taką permanentną wędrówką, po niewiadomych jej niezwykle bogatego życia, barwnego, pogodnego i służby drugiemu człowiekowi. Temu, który był uczniem, harcerzem, instruktorem harcerskim i nauczycielem, czy też zwykłym znajomym Ireny.

Urodziła się w Krośnie w 1939 roku, wychowywała się w domu, który wyposażył ją w dary życia, którymi można by było obdzielić wiele ludzi. A były to: miłość rodzinna, uczciwość, odpowiedzialność, pracowitość, posłuszeństwo, koleżeństwo, radość i wesołość, wędrowanie po ziemi ojczystej, służenie bliźnim.
Tak niewiele chciała od życia, a tak wiele dawała innym.

Matka Ireny była bardzo bogobojną kobietą, ojciec Stefan - był urodzonym turystą poznającym piękno ziemi ojczystej, brat Zbigniew - krośnieński gimnazjalista i licealista "Kopernika", harcerz, drużynowy, turysta, wybitny specjalista przemysłu węglowego.

Również Irena podjęła wyzwanie losu, który był dla Niej zawsze życzliwy. Nie opuszczał Jej optymizm życiowy. Znalazła dla siebie miejsce do spełnienia się wśród dzieci i młodzieży szkolnej, harcerek i harcerzy, kadry instruktorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, w pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - jako skarbnik. Przez wiele lat była wzorem nauczycielki, jako magister geografii w Szkole Podstawowej w Potoku i w Odrzykoniu. Walczyła o swoje ideały, które przekazywała młodzieży: jak mądrze i odpowiedzialnie budować wizję swojej przyszłości, jak planować swój rozwój osobowościowy, aby zdobywać nagrody, małe i duże, i te, które odnosiły się do lepszego samopoczucia. Cieszyła się z najdrobniejszego sukcesu wychowawczego i osiągnięć swoich podopiecznych. Taką była - serdeczną i otwartą, bez cienia zawiści.

Uczyła przestrzegania prawa, zachęcała do uczciwości, prawdomówności, brania inicjatywy we własne dłonie, te młode, może czasem niedoświadczone, i te dojrzałe, harcerskie, instruktorskie, nauczycielskie i społecznikowskie.

Prawdziwą pasją życia hm. Ireny była działalność w harcerstwie. Była to dla Niej prawdziwa szkoła, poza szkolą. Jej droga to owa wędrówka po tych meandrach życiowych, czasami wyboistych, trudnych do zaakceptowania, ale ciągle odkrywanych na nowo. Szlachetność, odpowiedzialność i wierność służbie harcerskiej potwierdzała w życiu słowami Przyrzeczenia Harcerskiego: Przyrzekam swojej Ojczyźnie, służyć wiernie. W takim duchu poszanowania praw harcerskich wychowywała swoich harcerzy i instruktorów, podczas pięknie organizowanych zbiórek, spotkań, uroczystości, biwaków, zlotów czy obozów harcerskich.

Ileż w tej skromnej postaci było dostojeństwa, wiary w głoszone wartości harcerskiego wychowania, które od przełomu październikowego 1956 roku upowszechniała wśród młodzieży i kadry instruktorskiej.

A ile w oczach hm. Ireny było nadziei, iż poprzez głoszone treści harcerskie i wprowadzane w życie, będziemy wszyscy lepsi, życzliwsi dla siebie, przyjaźni, bardziej odpowiedzialni i mądrzejsi.

A może dla pamięci pokoleń warto postawić pytanie: Jakim człowiekiem była Irena, jakie cnoty Ją wyróżniały spośród innych? To pytanie jest na czasie, w okresie głębokich przemian postmodernistycznych, kiedy poszukujemy wartościowego człowieka wyposażonego w silne argumenty do działania i niezmienne wartości moralne.

Irena była niezwykle skromną osobą - bo tak Jej nakazywało Prawo Harcerskie. Nigdy się nie wywyższała, nie była zdolna nikogo urazić, bo była zawsze gotowa służyć drugiemu człowiekowi. Należała do pokolenia Polaków wyposażonych w głęboko zakorzenione wzory patriotycznej postawy, tego czynnego, aktywnego patriotyzmu, tak pożądanego współcześnie. Tak też uczyła młode pokolenie w miłości do swojej Ojczyzny, do tego wszystkiego, co polskie, rodzinne, szczególnie swoje harcerki z drużyny w Odrzykoniu.

Żyła i pracowała niezwykle aktywnie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach, między innymi w Zarządzie Głównym SMZK. Można bez przesady powiedzieć, iż było jej zawsze wszędzie "dużo" i miała w sobie wrodzoną radość, miłość, wesołość i nieodłączny śpiew.

I trudno uwierzyć, że Ciebie Ireno dziś z nami już nie ma na tej posłudze ziemskiej. Dlatego myśmy do Ciebie, Droga Ireno, przyszli. Czy słyszysz Ireno nasze serdeczne i smutne sarkanie? Niebawem usłyszysz głos harcerskiej hejnałówki. To dla Ciebie dziś grają owe serdeczne nuty, za Twoją szlachetną posługę harcerską, nauczycielską, społecznikowską.

Dziękujemy Ci Ireno za wszystkie dary, którymi nas obdarzałaś. Żegnamy Cię w imieniu prezesa ZG SMZK, Komendy Hufca ZHP w Krośnie, Kręgu Instruktorskiego im. St. Nowakowskiego w Krośnie, harcerek i harcerzy i Twoich Przyjaciół. Żegnają Cię sztandary harcerskie; Hufca ZHP Krosno im. St. i J. Magurów, Hufca ZHP w Jedliczu im. kpt. St. Betleja, szczepu harcerskiego w Krościenku Wyżnym im. St. Filara, szczepu harcerskiego Górskiego Bractwa z Krosna.

Żegnamy Cię Droga Ireno słowami pieśni harcerskich, którymi nas zawsze raczyłaś i niechaj z Tobą pozostaną:
Ukochany kraj..., Obozowe tango…, Bambosze piecucha nie dla nas…, Będziemy dumni niesłychanie, gdy zastęp nowy namiot dostanie…, Ruszaj w drogę harcerska drużyno…, Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę..., Płonie ognisko w lesie, wiatr smętną piosnkę niesie…, Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas

Z miejsca na miejsce z wiatrem wtór,
z lasu do lasu z pól do pól,
wszędzie nas pędzi, wszędzie gna,
harcerska dola radosna.

Szanowna Rodzino, proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia po śmierci Drogiej nam Ireny. Żegnaj harcmistrz Ireno:

Ogniska już dogasa blask.
Braterski splećmy krąg,
w wieczornej ciszy, w świetle gwiazd,
ostatni uścisk rąk
Kto raz przyjaźni poznał moc,
Nie będzie trwonić słów,
Przy innym ogniu,
W inną noc,
Do zobaczenia znów.


CZUWAJ - NA WIECZNEJ HARCERSKIEJ WARCIE.

Krosno, 10 czerwca 2009 r.
harcmistrz Adam Krzanowski

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 2. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 4. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 5. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar