Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stanisław Steliga (1932-2015)

Email Drukuj PDF
(11 głosów, średnia ocena: 4.82 na 5)

 

Stanisław Steliga (1932-2015) - inżynier komunikacji, działacz społeczny

Steliga StanislawStanisław Piotr Steliga urodził się 29 czerwca 1932 roku we wsi Krościenko Niżne (ob. dzielnica Krosna). Będąc najmłodszym dzieckiem robotnika przemysłu naftowego Franciszka Steligi (1896-1940) i rolniczki Walerii z Węklarów (1891-1963), wzrastał w serdecznej symbiozie z rodzicami i starszym rodzeństwem, które tworzyli bracia Edward (1920-1993) i Czesław (1924-2002) oraz siostry Jadwiga (1922-1946) i Kazimiera (1930-1953). Gdy miał lat osiem zmarł ojciec, a cały ciężar utrzymania i wychowania gromadki dzieci w trudnych latach okupacji hitlerowskiej spadł na matkę posiadającą gospodarstwo rolne o powierzchni 1 ha. W czasie wojny i nieco po niej uczył się w szkole podstawowej (ob. SP nr 4), którą ukończył w 1946 roku. Niebawem zapisał się do szkoły średniej - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, popularnego dziś "Kopernika" - w której w roku 1951 z wyróżnieniem złożył egzamin maturalny. Następny okres życia wypełniły studia stacjonarne, które od roku 1951 kontynuował w Politechnice Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Ukończył je w roku 1955, uzyskując tytuł inżyniera komunikacji - budowy dróg, ulic, mostów i lotnisk.

Po studiach wrócił do Krosna z nakazem pracy w Wojewódzkim Biurze Projektów w Rzeszowie - Pracowni Terenowej w Krośnie. Pracownia, po usamodzielnieniu się w roku 1981, przybrała nazwę Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krośnie. Z zakładem tym związany był nieprzerwanie przez 42 lata, pracując kolejno na stanowiskach asystenta projektanta, projektanta, kierownika Pracowni, z-cy dyrektora ds. technicznych i dyrektora naczelnego. W tym czasie wykonał setki projektów technicznych z zakresu budownictwa komunalnego na Podkarpaciu. Równocześnie na Politechnice Krakowskiej ukończył Studium Podyplomowe Organizacji Budownictwa (1975-1976). Na emeryturę przeszedł w 1998 roku.

Mając wyraźne inklinacje społecznikowskie i odczuwając potrzebę działania, a równocześnie chcąc zachować wyniesione z domu wartości duchowe, w roku 1966 zdecydował się wstąpić w szeregi Stronnictwa Demokratycznego, w którym przez ponad 30 lat pełnił w Krośnie odpowiedzialne funkcje. Był członkiem Prezydium Powiatowego Komitetu, przewodniczącym Miejskiego Komitetu, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu, delegatem na kilka kongresów Stronnictwa oraz do roku 1998 przewodniczącym Rady Okręgu SD w Krośnie. Z rekomendacji Stronnictwa był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Krośnie, w której przez dwie kadencje pełnił obowiązki z-cy przewodniczącego (1974-1982), a także radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krośnie i przewodniczącym WRN (1982-1989).

Pasję społecznika realizował w różnoraki sposób jako członek Prezydium Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Jedność" (1968-1972), wieloletni członek i działacz Ligi Obrony Kraju (w niej był wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego) oraz członek Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa Polskiego. Wdzięczność względem szkół, w których niegdyś uczył się, okazał czynną postawą i zaangażowaniem. Z jego inicjatywy patronem SP nr 4 został w roku 1983 Eugeniusz Kolanko (1919-1944) ps. Bard, rodak z Krościenka Niżnego, utalentowany poeta konspiracyjny i organizator Szarych Szeregów. Przed stuleciem tej szkoły (1998) działał społecznie w zespole redakcyjnym przygotowującym wydawnictwo książkowe. Przez 2 lata był również wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego, który przygotowywał obchody 100-lecia LO im. "Kopernika" (2000). 

W roku 1966 został członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej (od 1973 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej), w którym najpierw przez 11 lat (1973-1984) był członkiem Komisji Rewizyjnej (1977-1981 jako z-ca przewodniczącego). Następnie przez 27 lat (1984-2011) aktywnie działał w Zarządzie Głównym, pełniąc przez 4 kadencje funkcję I wiceprezesa (1999-2011). Uczestnicząc przez długie lata w życiu kulturalnym regionu, animował i organizował w ramach korporacji szereg imprez, m.in. coroczne spotkania "Na rodzinnej ziemi" członków SMZK z Krakowa, Krosna, Lublina, Warszawy i Wrocławia. Dzięki jego staraniom powstał Oddział organizacji w Lublinie (2000). Propagując w środowisku statutowe cele organizacji, przygotował i kierował kilkoma wycieczkami krajoznawczymi członków. Za całokształt działalności Walne Zebranie SMZK przyznało Mu godność Członka Honorowego (1996).

Wyrazem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu była również współpraca, którą od szeregu lat - jako członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii pw. Nawiedzenia NMP (oo. Franciszkanie) - przejawiał w zakresie renowacji zabytkowej świątyni, współorganizacji (od 2007) "Jarmarków Franciszkańskich" z bogatym programem artystycznym oraz pracy w komitecie obchodów 350. rocznicy zawierzenia Krosna opiece Matki Bożej Murkowej (2007). Jubileusz ten związany był z pomyślną obroną Krosna przed napastniczymi wojskami Jerzego II Rakoczego, księcia Siedmiogrodu (1657).

W kontekście tego skrótowego ujęcia pożytecznej społecznie i aktywnej działalności nie dziwi uhonorowanie Go różnymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami Zasłużony dla województw: rzeszowskiego, krośnieńskiego, nowosądeckiego oraz wieloma wyróżnieniami branżowymi i organizacji społecznych. Także decyzją Zarządu Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Nałęczowie został przyjęty w poczet Honorowych Członków Klubu (2002), a z okazji półwiecza działalności SMZK otrzymał odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2008).

Po długiej, uciążliwej i nierównej walce z ciężką chorobą zmarł w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie (10 VIII 2015), a pochowany został z matką i siostrą Kazimierą w rodzinnym grobie na miejscowym Cmentarzu Komunalnym (13 VIII). Pozostawił żonę Halinę z Niezgodzkich (1939), z którą zawarł związek małżeński (1968) oraz córki Kamilę (1969) i Annę (1973).

Autor niniejszej noty, którego od wielu lat łączyły ze śp. Zmarłym serdeczne więzi koleżeństwa i przyjaźni, pożegnał Go nad otwartą mogiłą w imieniu rodziny, członków Stowarzyszenia i wielu uczestników pogrzebu, którzy pragnęli wyrazić swą wdzięczność człowiekowi prawemu, obowiązkowemu i pracowitemu, uczynnemu i zawsze ludziom życzliwemu. Był bowiem nie tylko aktywnym i pełnym inwencji społecznikiem czy działaczem, ale także człowiekiem dobrym, pogodnym i wesołym, chętnie dzielącym się facecjami, obdarzonym szeregiem talentów, których nie roztrwonił. Był także - co warto zaznaczyć - osobą obdarzoną kulturą pięknego i mądrego słowa.


Opracowano na podstawie zachowanej w SMZK dokumentacji archiwalnej oraz w oparciu o informacje pozyskane od Pani Haliny Steligowej.

 

 
Autorem tego artykułu jest Andrzej Kosiek

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Komentarze  

 
Zbigniew Witkoś
+1 # Ponad pół wieku przyjaźniZbigniew Witkoś 2015-09-28 02:59
Podążaliśmy przez życie tymi samymi drogami. Ja nieco za Stasiem, ponieważ urodziłem się kilka lat później. Obaj uczęszczaliśmy do Liceum Ogólnokształcąc ego im. M. Kopernika w Krośnie, a następnie studiowaliśmy na Wydziale Budownictwa P.K. Zaprzyjaźnilśmy się po ukończeniu studiów w Krośnieńskim Magistracie na pocżatku lat 60. Stasiu projektował obiekty na zlecenie miasta, a ja kierowałem ich realizają. Podczas wędrówki po świecie po obu pólkulach spotkałem tysiące przyjaciół, ale jedynie kilku na pnad pól wieku. Pomimo dzielacych nas tysięcy kilometrów, utrzymywaliśmy stały kontakt telefoniczny. Stasiu był jednym z najbliższych przyjaciól, którego bardzo mi brakuje.
 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar