Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Święto poezji Jana Zycha - I Konkurs recytatorski

Email Drukuj PDF
(6 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Konkurs zgromadził liczne grono miłośników poezji Jana Zycha  W lirycznym klimacie deszczowej środy, 27 maja 2015 roku, odbyły się w korczyńskim dworze Szeptyckich przesłuchania I Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. Ta nowa inicjatywa kulturalna Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - organizowana wspólnie z władzami Gminy Korczyna, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Korczynie - zaadresowana została do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego. Prócz zwyczajowych celów, jakie przyświecają przeglądom recytatorskim - kształtowanie wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenie okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocja osiągnięć recytatorskich uczniów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze - organizatorzy korczyńskiego Konkursu za najważniejszy postulat uznali przywrócenie zbiorowej pamięci sylwetki Jana Zycha (1931-1995), wybitnego poety i tłumacza wywodzącego się z Korczyny, oraz przypomnienie jego wartościowej twórczości literackiej, pełnej lirycznych odniesień do naszej małej ojczyzny. Zaproszenie do udziału w Konkursie spotkało się z bardzo żywym oddźwiękiem, czego wyrazem stało się 41 zgłoszeń, jakie napłynęły od uczniów dziewięciu szkół gimnazjalnych oraz 9 zgłoszeń, jakie nadesłały recytatorki z trzech liceów krośnieńskich.

02 Każdej recytacji słuchano wnikliwie Sygnałem do rozpoczęcia spotkania stała się pieśń Gdziekolwiek, skomponowana do słów wiersza Jana Zycha przez Marka Grechutę. W szczelnie wypełnionej sali, zgromadzonych licznie miłośników poezji powitał Wojciech Tomkiewicz, dyrektor GOK w Korczynie, prowadzący spotkanie. Szczególnie miłe słowa skierował do rodzeństwa Poety - Pani Bronisławy Pitery i Pana Stanisława Zycha. Następnie przywitał Pana Jana Zycha, Wójta Gminy Korczyna, Panią Wandę Belcik, prezes ZG SMZK oraz Pana Tadeusza Łopatkiewicza, wiceprezesa ZG SMZK, inicjatora organizacji Konkursu i współautora przygotowywanej przez Wydawnictwo "Ruthenus" z Krosna książki, poświęconej Janowi Zychowi. Prowadzący spotkanie przywitał dalej i przedstawił kolejno członków jury konkursowego: Pana dr Mariusza Kalandyka z Rzeszowa - przewodniczącego jury oraz Panów Jana Kantego Lusznię oraz Tadeusza Wojnara z Krosna. Na koniec powitana została Pani Bożena Gruszka z Tarnowa, współautorka przygotowywanej książki biograficznej, a także en gros - wszyscy uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie.

03 Zasłuchani... Przesłuchania konkursowe przeprowadzone zostały w dwóch odrębnych kategoriach wykonawczych. Najpierw wysłuchano zatem prezentacji recytatorskich uczniów gimnazjalnych, z których każdy otrzymał od organizatorów pamiątkowy dyplom udziału w Konkursie. Tę część niemal dwugodzinnych przesłuchań zamknęły obrady jury, a w trakcie tej przerwy - wszystkich biorących udział w spotkaniu organizatorzy podjęli gorącą herbatą, kawą oraz drożdżówkami. Czas, przeznaczony dla jurorów na wyłonienie finalistów, wypełnił więc z miejsca gwar rozmów nad filiżankami, formułowanych na gorąco ocen i refleksji. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali dr Tadeusza Łopatkiewicza, który w krótkim wystąpieniu przedstawił koleje losu Jana Zycha, a także główne pola jego twórczych dokonań. Bezpośrednio po tym, Przewodniczący jury - dr Mariusz Kalandyk przedstawił syntetyczna ocenę zaprezentowanych recytacji, a także odczytał długą listę nagrodzonych. Jury, doceniając wysoki poziom wykonawczy występujących gimnazjalistów, postanowiło przyznać łącznie 6 nagród oraz 6 wyróżnień. Otrzymały je:

 • I nagroda - Izabela Wilusz z Gimnazjum nr 2 w Krośnie;
 • dwie II nagrody - Anna Mercik ze Społecznego Gimnazjum w Targowiskach oraz Angelika Paradysz z Zespołu Szkół Gimnazjum w Korczynie;
 • trzy III nagrody - Emanuela Wysowska z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli; Weronika Zawisza oraz Monika Pelczar z Gimnazjum nr 2 w Krośnie

  04 Członkowie jury. Od lewej: Tadeusz Wojnar, Mariusz Kalandyk, Jan Kanty Lusznia Wśród sześciu wyróżnionych przez jurorów recytatorek znalazły się: Kinga Brulińska z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, Agnieszka Krzywda ze Społecznego Gimnazjum w Targowiskach, Karolina Kotłowska z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Wiktoria Nowak z Gimnazjum nr 1 w Krośnie, Gabriela Majchrowicz z Zespołu Szkół im. A. Fredry w Odrzykoniu oraz Natalia Kopczak z Zespołu Szkół Gimnazjum w Korczynie.

05 Dr Kalandyk przedstawia werdykt jury. Od lewej: Bronisława Pitera, Jan Zych, Stanisław Zych Wszystkim nagrodzonym upominki książkowe wręczali: Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna, Bronisława PiteraStanisław Zych - rodzeństwo Poety, Pani Wanda Belcik i Pan Mariusz Kalandyk. Tę część imprezy zakończyło krótkie wystąpienie Pana Stanisława Zycha, który dla młodej widowni wspominał swego najstarszego brata.

06 Radość z otrzymanej nagrody Po krótkiej przerwie, o godz. 13:00, rozpoczęła się druga część zmagań konkursowych. Wzięły w niej udział uczennice trzech krośnieńskich szkół stopnia licealnego, wytrawne recytatorki poezji. Przedstawione przez nie dwanaście wierszy i fragmentów prozy poetyckiej stanowiły z jednej strony prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy, z drugiej zaś - twardy orzech do zgryzienia dla konkursowego jury. Na werdykt nie czekaliśmy jednak długo. Poprzedziło go wystąpienie przewodniczącego, który na gorąco podzielił się ze słuchaczami refleksjami z tej części przesłuchań konkursowych. Dr Mariusz Kalandyk, jak i wcześniej, skupił się na tych elementach prezentacji, które świadczyć mogą o dobrym opanowaniu prawideł artystycznego warsztatu recytatora, wskazał również te z nich, które stwarzają deklamującym największe trudności, wymagając z racji tego szczególnej uwagi i staranności. Werdyktem jury najwyżej ocenionych zostało siedem uczestniczek Konkursu. I tak:

 • I nagrodę otrzymała Marlena Niemiec z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, za popisowo zaprezentowany wiersz "Joanna" oraz szczególnie zapadający w pamięć fragment prozy poetyckiej Jana Zycha "Pokój".
 • Pozostałe nagrody w tej kategorii trafiły do uczennic II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Dwie II nagrody otrzymały zatem: Izabela Rachwał oraz Wiktoria Polak. Dwie III nagrody przypadły Kamili Gątek oraz Karolinie Grabie, zaś dwa wyróżnienia dodatkowe dostały się Martynie Prajzner oraz Wiktorii Urban. Nagrody książkowe wszystkim nagrodzonym i tym razem wręczali przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz rodzeństwo Poety. Odrębne dyplomy z podziękowaniami wręczone również zostały wszystkim nauczycielom - opiekunom artystycznej młodzieży.

07 Dyplom w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych wręcza Jan Zych - wójt gminy Nagrody książkowe wszystkim nagrodzonym i tym razem wręczali przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz rodzeństwo Poety. Odrębne dyplomy z podziękowaniami wręczone również zostały wszystkim nauczycielom - opiekunom artystycznej młodzieży..

08 Podsumowanie Konkursu. Od lewej: Wanda Belcik, Wojciech Tomkiewicz, Jan Zych - wójt gminy, Bronisława Pitera i Stanisław Zych - rodzeństwo Poety Za nami I Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha. Niełatwo jest formułować na gorąco opinie i refleksje, wydaje się jednak, iż spełnił on pokładane w nim cele i nadzieje. Twórczość Jana Zycha okazała się kapitalnym tworzywem dla młodych recytatorów, bowiem w poezji jego młodzi ludzie odnajdują z powodzeniem zrozumiałe dla siebie wątki i podzielane wrażenia. Świadczy o tym także liczny odzew na zaproszenie do udziału w konkursie, świadczą też emocje wkładane w poszczególne prezentacje indywidualne. Dr Mariusz Kalandyk nazwał był relacjonowaną imprezę "świętem poezji Jana Zycha, świętem Jana Zycha". Słowa te świetnie oddają intencje przyświecające organizatorom Konkursu recytatorskiego, stanowiąc przy tym wysoką ocenę starań tych wszystkich, którym przeprowadzenie przesłuchań konkursowych zawdzięczamy. Dziękujemy serdecznie uczestnikom! Do spotkania za rok!

 
Zobacz galerię fotograficzną z przesłuchań konkursowych >> (tylko dla użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych )
Zobacz tę samą galerię na Facebooku >>
Czytaj relację z konkursu na stronach "Crosceny" >>
 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar