Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie z działalności w roku 2014

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w roku 2014

 

Stowarzyszenie realizowało zadania statutowe w zakresie propagowania wiedzy o Krośnie i ziemi krośnieńskiej, w tym upowszechniania wydawnictw własnych, kontaktów i współpracy z Oddziałami w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu, różnymi instytucjami oraz spraw organizacyjnych.

Wśród zrealizowanych zadań ważne miejsce zajmowały wydarzenia historyczne dotyczące I wojny światowej w regionie, w związku z przypadającą w 2014 roku 100. rocznicą jej wybuchu. Temu tematowi poświęciliśmy wyjazd na cmentarze wojenne w regionie jasielskim, zwiedzanie ekspozycji w Prywatnym Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie i w Muzeum Regionalnym w Jaśle oraz wykład. Ponadto przypomnieliśmy osoby zasłużone dla krośnieńskiej oświaty i sportu, działalność Marii Konopnickiej w Żarnowcu i inne.

W omawianym roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano działalność Zarządu Głównego XV kadencji oraz wybrano nowe władze organizacji na lata 2014-2017.

    

Upowszechnianie tematyki regionalnej

W ramach upowszechniania tematyki regionalnej Zarząd Główny zorganizował następujące wykłady:

 • Witryna internetowa SMZK - dorobek pięciolecia 2009-2014 - dr Tadeusz Łopatkiewicz - luty
 • Po co Ci te chłopy? Rzecz o Karolu Lewakowskim - prezentacja filmu połączona z komentarzem mgr. Andrzeja Kośka - marzec
 • Kościół pw. Trójcy Świętej w Krośnie w świetle badań architektonicznych i konserwatorskich - dr Piotr Łopatkiewicz - maj
 • Język poetycki depozytariuszem wartości - mgr Jan Lusznia - październik
 • Krosno w czasie I wojny światowej - dr Ewa Bereś - listopad
 • Tadeusz Sarapuk (19311994) krośnieński pasjonat sportu, trener i nauczyciel - mgr Adam Krzanowski - listopad
 • Mgr Jan Krzanowski (1921-1984) krośnieński pedagog - mgr Adam Krzanowski - grudzień

Ponadto członkowie ZG wygłaszali prelekcje poza Stowarzyszeniem. Tadeusz Łopatkiewicz przedstawił w Oddziale krakowskim temat "Dziewiętnastowieczna ikonografia kościoła Świętej Trójcy w Krośnie" (kwiecień), Adam Krzanowski wygłosił prelekcję zatytułowaną " Z działalności legionowej i kupieckiej Kazimierza Franciszka Nowakiewicza (1887-1940)" w Osiedlowym Domu Kultury "Puchatek" w Krośnie, a Zdzisław Gil omówił temat "Dzieła architektoniczne prof. Jana Sas Zubrzyckiego w regionie krośnieńskim" podczas uroczystości nadania sztandaru Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie (czerwiec).

W roku 2014 Zarząd Główny zorganizował prezentację książki Zdzisława Łopatkiewicza "Marii Konopnickiej żarnowieckie lata" wydanej przez Gminną Bibliotekę im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. Fragmenty listów Konopnickiej czytała Nicol Ligęza, uczennica Gimnazjum nr 3 w Krośnie, oprawę muzyczną przygotował zespół uczennic tej szkoły pod kierunkiem nauczyciela Dawida Dudka. Dzięki współpracy z Biblioteką w Jedliczu uczestnicy spotkania mogli nabyć książkę z autografem autora.

W czerwcu, zespół w składzie: Teresa Sznajder, Ewa Tomkiewicz i Marek Jędrzejczyk przygotował kiermasz wydawnictw własnych Stowarzyszenia na krośnieńskim rynku podczas Dni Krosna. Całoroczną sprzedaż książek prowadziliśmy w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Grodzkiej oraz przez internet, za pośrednictwem własnej witryny WWW.

W minionym roku zorganizowaliśmy dwa spotkania integracyjne. W dniu 9 stycznia tradycyjne spotkanie noworoczne w stołówce Krośnieńskich Hut Szkła, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Krosna: Stanisław Słyś, Przewodniczący Rady Miasta, Piotr Przytocki, Prezydent Krosna, Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta oraz przedstawiciel powiatu krośnieńskiego - Wicestarosta Andrzej Guzik. Było krótkie podsumowani roku, życzenia, uroczysta kolacja i tańce. Spotkanie przygotował zespół w składzie: Halina Tenerowicz, Helena Chodorowska i Stanisław Lorens.

W dniu 20 września w Trzcinicy odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi", w którym uczestniczyły delegacje z Krakowa, Lublina, Warszawy oraz wyjątkowo liczna grupa z Wrocławia. Współorganizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Jasło, Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Dyrekcja Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Nadleśnictwo Kołaczyce. Uczestnicy (ponad 80 osób) zwiedzili Skansen Archeologiczny "Karpacka Troja", zapoznali się z dorobkiem i zamierzeniami gminy Jasło, które omówił Zastępca Wójta mgr Jan Lazar. Po obiedzie w miejscowym Zespole Szkół, uczestnicy spotkania udali się do drewnianego kościoła pw. Św. Doroty w Trzcinicy, gdzie wysłuchali prelekcji dr. Piotra Łopatkiewicza o pracach konserwatorskich przeprowadzonych w świątyni. Spotkanie zakończyło się w Ośrodku Edukacyjnym Nadleśnictwa Kołaczyce w Bierówce, przy grilu i występie kapeli ludowej "Trzcinicoki". Spotkanie przygotował zespół w składzie: Tadeusz Łopatkiewicz, Stanisław Lorens, Marek Jędrzejczyk, Henryk Bogacz, przy współpracy Teresy Sznajder i Ewy Tomkiewicz.

 

Wycieczki

ZW 2014 roku odbyły się dwie wycieczki krajoznawcze. W dniu 28 czerwca wycieczka "Na przedpole Beskidu Niskiego" której celem było zwiedzanie cmentarzy wojennych i kwater żołnierskich w regionie jasielskim. Odwiedziliśmy: kwaterę żołnierzy poległych w I wojnie światowej na cmentarzu parafialnym w Tarnowie i Dębowcu oraz cmentarze wojenne w Krempnej i Nowym Żmigrodzie. Wszędzie złożyliśmy wiązanki przygotowane przez prowadzącego wycieczkę Zdzisława Gila. Mieliśmy również okazję obejrzeć wystawę "100. rocznica wybuchu wielkiej wojny" w Muzeum Regionalnym w Jaśle, remontowany dwór w Tarnowcu, cerkiew w Pielgrzymce i ekspozycję w Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Wycieczkę zakończyliśmy w Nowym Żmigrodzie, gdzie członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nowego Żmigrodzie przygotowali gorący posiłek przy ognisku.

Kolejną wycieczkę zorganizowano w dniu 30 sierpnia. Trasa wiodła przez Kamianną, Mochnaczkę Wyżną, Tylicz, Powroźnik, Muszynę i Krynicę, a zakończyła się w Foluszu. Przewodnikami byli: Alojzy Cabała i Tadeusz Łopatkiewicz, a kierownikiem Jan Lusznia.

Łącznie w 2014 roku zorganizowano 12 imprez: 6 wykładów, 1 prezentację filmu, 1 prezentację książki, 2 wycieczki, 2 spotkania integracyjne. O działaniach ZG informowaliśmy na witrynie internetowej SMZK, którą administrował Tadeusz Łopatkiewicz przy udziale członków Zarządu: Wandy Belcik, Henryka Bogacza, Andrzeja ośka i Adama Krzanowskiego.

Wydawnictwa

Dr Tadeusz Łopatkiewicz, sekretarz redakcji VII tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", kontynuował prace związane z gromadzeniem i przygotowaniem materiałów do druku w tym tomu. Jej efektem jest pozyskanie 7 artykułów, które zostały zaakceptowane do publikacji przez prof. Franciszka Leśniaka, redaktora naukowego tomu. Mamy nadzieję, że VII tom studiów krośnieńskich uda się wydać w 2015 roku.

 

Kontakty, współpraca

ZG utrzymywał kontakty z Oddziałami Stowarzyszenia, współpracował z Urzędem Miasta Krosna i jego jednostkami organizacyjnymi. W ramach tej współpracy przedstawiciele organizacji uczestniczyli w XXI i XXII Forum Organizacji Pozarządowych oraz w spotkaniach zespołów powołanych do realizacji poszczególnych zadań: Andrzej Kosiek w komisji konkursowej do oceny ofert, a Andrzej Prugar w pracach Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (do sierpnia 2014 r.)

Zarząd współpracował również ze Starostwem Powiatowym, władzami samorządowymi gminy Jasło oraz wieloma organizacjami i instytucjami kultury a to: Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, Muzeum Regionalnym w Jaśle, Muzeum Podkarpackim w Krośnie, Zespołem Szkół w Trzcinicy, Nadleśnictwem Kołaczyce, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Zarządem Rejonowym PCK w Krośnie, Towarzystwem Miłośników Nowego Żmigrodu i kapelą ludową "Trzcinicoki".

Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów XV Krośnieńskiego Konkursu Literackiego i fundatorem nagrody książkowej dla laureatki, autora utworu o tematyce krośnieńskiej, którą otrzymała Karolina Łysikowska, uczennica Gimnazjum nr 3 w Krośnie.

 

Sprawy organizacyjne

W dniu 21 września w Sali narad Urzędu Miasta w Krośnie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano działalność organizacji w latach 2011-2014 i dokonano wyboru członków nowego Zarządu Głównego na lata 2014-2017.

W 2014 roku w szeregi Stowarzyszenia wstąpiło 4 nowych członków, ogólna liczba osób w Oddziale krośnieńskim to 228 osób, ale aktywność wykazywała mniej niż połowa zapisanych.

Zarząd Główny odbył 8 posiedzeń, podczas których omawiano bieżące sprawy organizacji, Odbyły się także 3 zebrania prezydium oraz spotkania zespołów powołanych do realizacji imprez.

Członkowie ZG pełnili przez cały rok, we wtorki i czwartki, dyżury w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Grodzkiej 10 w Krośnie.0

 

Ostatnia edycja: środa, 01 kwietnia 2015 19:19  
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar