Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w latach 2011-2014 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 21 września 2014 r. w sali narad Urzędu Miasta przy ul. Staszica 2 w Krośnie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, na którym podsumowano działalność organizacji za lata 2011-2014 oraz dokonano wyboru władz na kolejną trzyletnią kadencję.

Zebranie otworzyła prezes ZG Wanda Belcik, która podkreśliła, że kończąca się piętnasta kadencja była czasem aktywnej i systematycznej pracy, zaangażowania grupy członków naszej organizacji oraz udanej współpracy z władzami lokalnymi, instytucjami i organizacjami pożytku publicznego.

02 Stoisko z wydawnictwami SMZK Następnie powitała gości: Piotra Przytockiego, prezydenta Miasta Krosna i jego zastępcę Bronisława Barana, Piotra Grudysza, radnego Rady Miasta Krosna, członka Stowarzyszenia oraz reprezentantów oddziałów zamiejscowych: delegację z Krakowa z prezesem Stanisławem Szafranem i członków ZO Czesława Rybickiego oraz Albina Wojnara, prezesa Leona Ginalskiego i członka ZO Mariana Kliszczewskiego z Lublina, wiceprezesa ZO Czesława Urbanika z Warszawy oraz przedstawicieli z Wrocławia - prezesa Stanisława Soleckiego oraz członków Oddziału Mieczysława Ginalskiego i Tadeusza Wójcika.

03 Uczestnicy Walnego Zebrania na sali obrad Poprosiła, aby zebrani minutą ciszy uczcili pamięć osób zmarłych w mijającej kadencji a są to: Kazimierz Habrat (z Oddziału w Krakowie), Roman Gadzikowski, Stanisław Wojda (Oddział w Lublinie), Jan Bielecki, Józef Mercik, Tadeusz Szczudlik (Oddział w Warszawie), Stanisław Bek, Antoni Chojcan, Józef Fornal, Alicja Koszowska, Leszek Krupski, Mieczysław Neuman, Janina Samsonowicz, Ewa Starzyk, Stanisław Szuba, Jerzy Woźniak (Oddział we Wrocławiu), Bronisław Burek, Józef Cymerman, Jan Deptuch, Jan Grudysz, Barbara Kuszaj-Krzanowska, Kazimiera Westrych (z Oddziału w Krośnie).

04 Otwracie obrad przez prezes Wandę Belcik Po przypomnieniu porządku obrad prezes ZG zaproponowała, by Regulamin Obrad Walnego Zebrania, zaakceptowany na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 15 września 2014 r., a wyłożony do wglądu na sali obrad przed ich rozpoczęciem, przyjąć bez odczytywania. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Następnie zaproponowała, by przewodnictwo obrad przejął Andrzej Prugar, a obowiązki sekretarza pełnił Jan Lusznia. Obecni na sali uczestnicy Walnego Zebrania (54 osoby) jednomyślnie zaakceptowali przedłożone kandydatury oraz wybrali zaproponowane przez przewodniczącego zebrania: Komisję Wyborczą (Mieczysław Fejkiel, Henryk Bogacz, Marek Jędrzejczyk), Komisję Uchwał i Wniosków (Tadeusz Łopatkiewicz, Adam Krzanowski, Ryszard Krzywda), także jednomyślnie przyjęli protokół poprzedniego Walnego Zebrania (25 IX 2011).

05 Dyplom Członka Honorowego SMZK dla Pani Lidii Terleckiej W kolejnym punkcie Walne Zebranie - na wniosek Zarządu Głównego, w porozumieniu z Zarządami Oddziałów - jednomyślnie podjęło uchwałę o nadaniu tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Tytuł ten otrzymali: Jolanta Ulman (z Oddziału w Krakowie), Józef Filar, Marian Kliszczewski, Edward Pałys (z Oddziału w Lublinie), Lidia Szczepaniak (z Oddziału w Warszawie) oraz Zdzisław Gil, Stanisław Lorens, Teresa Sznajder, Lidia Terlecka i Zbigniew Więcek (z Oddziału w Krośnie). Dyplomy wręczała i gratulacje składała prezes W. Belcik.

06 Wanda Belcik i Andrzej Prugar - prowadzący Walne Zebranie Prezes opracowała i przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w latach 2011-2014, natomiast niektóre wątki oddziałów zamiejscowych podjęli przedstawiciele tych struktur Stowarzyszenia zabierając głos w dyskusji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca Teresa Sznajder, która zgłosiła propozycję, by Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

07 Wystąpienie Stanisława Pomprowicza W dyskusji (po przerwie na herbatę) jako pierwszy głos zabrał Stanisław Pomprowicz, odnosząc się do działalności Stowarzyszenia, w którego władzach zasiadał od 1984 r. Dziękował za lata owocnej współpracy na forum Zarządu Głównego, jednocześnie poinformował o rezygnacji z pracy w organizacji, ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia. Prezes W. Belcik wyraziła mu wdzięczność za wieloletnią, aktywną działalność w szeregach Stowarzyszenia, przekazała list z podziękowaniami oraz pamiątkę książkową.
W dalszej kolejności głos zabierali: Stanisław Solecki, Zbigniew Więcek, Stanisław Szafran, Albin Wojnar, Piotr Przytocki, Leon Ginalski, Marian Kliszczewski, Czesław Urbanik, Stanisław Rysz i Zdzisław Gil.

08 Wystąpienia prezydenta Piotra Przytockiego i Bronisława Barana - wiceprezydenta Następnie Walne Zebranie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu przy jednym głosie wstrzymującym się.

W punkcie dotyczącym wyboru prezesa ZG głos zabrał M. Terlecki, który zaproponował do pełnienia tej funkcji dotychczasową prezes, podkreślając, że W. Belcik w pełni zdała egzamin z kadencji, a nabyte doświadczenie pozwoli jej skutecznie kierować organizacją w realizacji jej celów i zadań. Innych kandydatów nie zgłoszono. W wyniku jawnego głosowania W. Belcik otrzymała 49 głosów (jedna osoba wstrzymała się), a tym samym została wybrana prezesem ZG SMZK na okres kadencji 2014-2017.

Następnie Henryk Bogacz, przewodniczący Komisji Wyborczej, stwierdził, że Zarząd kierując się Regulaminem Walnego Zebrania (pkt. 9 ust. 2) podjął uchwałę o zaproponowaniu WZ nazwisk kandydatów do nowych władz w liczbie stanowiącej 60% składu ZG (liczącego 25 osób) i Głównej Komisji Rewizyjnej (3 osoby). Do Zarządu Głównego zaproponowano następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie: Józef Bielański, Helena Chodorowska, Mieczysław Fejkiel, Zdzisław Gil, Adam Krzanowski, Stanisław Lorens, Jan Kanty Lusznia, Tadeusz Łopatkiewicz, Zdzisław Łopatkiewicz, Andrzej Prugar, Halina Tenerowicz, Marian Terlecki, Maciej Zborowski. Z sali zgłoszono 11 kandydatów na członków Zarządu Głównego (pozostałe 40%). Byli to: Henryk Bogacz, Alojzy Cabała, Leon Ginalski (Lublin), Piotr Grudysz, Roman Klara, Ryszard Krzywda, Alfred Ostafil (Warszawa), Barbara Pawlak, Stanisław Solecki (Wrocław), Stanisław Szafran (Kraków), Zbigniew Więcek. Przewodniczący zaproponował w imieniu Zarządu Głównego dwie osoby do Głównej Komisji Rewizyjnej, które wyraziły zgodę. Były to: Teresa Sznajder i Marek Jędrzejczyk. W wyniku głosowania na całą listę kandydatów do Zarządu Głównego WZ wybrało ich jednomyślnie w skład Zarządu. Przewodniczący A. Prugar stwierdził, że WZ dokonało wyboru ZG na okres 2014-2017.

09 Reprezentanci Oddziału krakowskiego Z kolei przystąpiono do wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej. Z sali padła kandydatura Ewy Tomkiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. WZ głosowało na całą listę trzech kandydatów i dokonało ich wyboru. A. Prugar stwierdził po głosowaniu, że WZ dokonało wyboru GKR na okres 2014-2017.

10 Pamiątkowa fotografia członków nowo wybranego ZG SMZK W punkcie dotyczącym wysokości składki członkowskiej głos zabrała prezes W. Belcik, która poinformowała, że w Zarządzie Głównym są dwa stanowiska w tej sprawie, jedno optujące za utrzymaniem jej w dotychczasowej wysokości tj. 25 zł rocznie, drugie za tym, by ją podnieść. Głos w tej sprawie zabrali: Alojzy Cabała, Stanisław Lorens (skarbnik) i Tadeusz Łopatkiewicz. W wyniku głosowania WZ podjęło jednomyślnie uchwałę o utrzymaniu składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie 25 zł.

Adam Krzanowski, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawił uchwałę, którą Walne Zebranie przyjęło jednomyślnie.

Na koniec obrad prezes W. Belcik pogratulowała wyboru członkom Zarządu Głównego, podziękowała przedstawicielom władz oraz wszystkim uczestnikom za udział w zebraniu, a reprezentantom oddziałów zamiejscowych wręczyła okolicznościowe upominki. Członkom Zarządu Głównego wyraziła wdzięczność za czynną pomoc w organizacji WZ, w tym przygotowanie dokumentów i upominków związanych z tym wydarzeniem. Na koniec zaprosiła cały nowy Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną do pamiątkowej fotografii..

Fotografował: Tadeusz Łopatkiewicz

 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 2. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 3. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 4. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 5. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar