Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 

 

Plan pracy
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w roku 2014

I Popularyzacja tematyki regionalnej

1. Spotkania, wykłady:

 • Spotkanie noworoczne 2014 - styczeń
 • Wykład: Witryna internetowa SMZK - dorobek pięciolecia - luty - dr Tadeusz Łopatkiewicz - Krośnieńska Biblioteka Publiczna (dalej KBP)
 • Prezentacja filmu biograficznego o Karolu Lewakowskim z komentarzem mgr Andrzeja Kosieka - marzec - KBP
 • "Lata żarnowieckie Marii Konopnickiej" - prezentacja książki mgr Zdzisława Łopatkiewicza - kwiecień - KBP
 • Wykład: Kościół pw. Trójcy Świętej w Krośnie w świetle badań architektonicznych i konserwatorskich - maj - dr Piotr Łopatkiewicz - KBP
 • Wycieczka do Prywatnego Muzeum Pól Bitewnych w Krośnie - maj
 • Kiermasz wydawnictw SMZK podczas Dni Krosna w czerwcu - rynek krośnieński
 • Wykład: Cmentarze z okresu I wojny światowej - Roman Frodyma - połączony z wizytą na wybranym cmentarzu - lipiec
 • Spotkanie przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Krosno 2014" - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie, połączone z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Krzanowskiemu, dyrektorowi Szkoły i prezesowi SMZK, w 30. rocznicę śmierci - wrzesień
 • Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków SMZK - wrzesień - sala narad Urzędu Miasta
 • Wykład: Język poetycki depozytariuszem wartości - mgr Jan Lusznia - październik - KPB
 • Wykład: Krosno w czasie I wojny światowej - dr Ewa Bereś - listopad - KBP
 • Wykład: Refleksje historyczno-krajoznawcze z wycieczki na Kresy (trasa Drohobycz-Sambor-Rudki-Beńkowa Wisznia-Jaworów- Żółkiew) - Ryszard Krzywda - grudzień - KBP

2. Prowadzenie witryny internetowej SMZK - dr Tadeusz Łopatkiewicz (przy współpracy członków Zarządu Głównego)

3. Opracowanie programów planowanych wycieczek (w porozumieniu z biurami turystycznymi) - marzec-maj

4. Opracowanie programu spotkania przedstawicieli Oddziałów "Na rodzinnej ziemi - Krosno 2014" (w porozumieniu z Dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie i Oddziałami w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu) - kwiecień

5. Rozpoczęcie przygotowań związanych ze Spotkaniem Noworocznym 2015 - listopad-grudzień

6. Udział w przygotowaniach do nadania imienia Jana Zycha Bibliotece Gminnej w Korczynie oraz imprezach towarzyszących (marzec-wrzesień)

II Wycieczki

 • Wycieczka na trasie Drohobycz -Sambor -Rudki-Beńkowa Wisznia -Jaworów-Żółkiew) - czerwiec
 • Wycieczka: Krosno-Krynica-Kamianna - sierpień

III Sprawy wydawnicze

 • Opracowanie koncepcji i zakresu tematycznego VII tomu Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu. Prace redakcyjne nad tekstami autorskimi - kwiecień
 • Starania od środki finansowe na w/w publikację - przygotowanie wniosków do władz (ewentualnie lista subskrybentów)

IV Działalność organizacyjna

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 6-8 zebrań Zarządu Głównego dotyczących podejmowanych działań a to: sprawozdań merytorycznych i finansowych za rok 2013, oceny przygotowań do Walnego Zebrania, przyjęcia programu spotkania przedstawicieli i wycieczek, rozliczenia zrealizowanych imprez, zatwierdzenia sprawozdania z działalności w latach 2011-2014 - styczeń-maj, wrzesień-grudzień
 • Współpraca i utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi Krosna i powiatu krośnieńskiego (przekazywanie bieżących informacji na temat działalności i zamierzeń Stowarzyszenia) oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku.
 • Współpraca z Oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu m. in. wspieranie inicjatyw popularyzatorskich wykładami członków Zarządu Głównego (według programu działalności Oddziałów)
 • Rozpoczęcie prac przygotowawczych i przeprowadzenie Walnego Zebrania - kwiecień-wrzesień
 • Przeprowadzenie przeglądu stanu członków SMZK - lipiec
 • Opracowanie sprawozdania z działalności w latach 2011-2014 - sierpień
 • Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków SMZK – wrzesień – sala narad Urzędu Miasta
 • Pełnienie dyżurów w siedzibie SMZK przy ul. Grodzkiej 10 - styczeń-grudzień
 • Opracowanie i druk nowych deklaracji członkowskich - wrzesień-grudzień

V Inne zadania

 •  Wykonanie druków na Walne Zebranie - wrzesień
 •  Przygotowanie encyklopedycznego hasła Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (do Wikipedii) - maj


 


 

 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar