Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prezentacja szóstego tomu Studiów krośnieńskich

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)


Dokumentacja przeszłości Krosna i regionu to jedno z ważniejszych zadań statutowych Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Realizacją tego zadania było opracowanie i wydanie kolejnego VI tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". W Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, w dniu 9 lutego 2013 roku, przy licznie zgromadzonej publiczności, wśród której obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Krosna z Bronisławem Baranem, zastępcą prezydenta oraz przedstawicielkami Starostwa Powiatowego, odbyła się prezentacja książki z udziałem redaktora naukowego Prof. dr hab. Franciszka Leśniaka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członków Komitetu Redakcyjnego i Autorów artykułów zamieszczonych w tomie.

01 Prezentacja zawartości dotychczas wydanych tomów Studiów krośnieńskich Po oficjalnym powitaniu gości, którego dokonały Teresa Leśniak, dyrektor Biblioteki i Wanda Belcik, prezes Stowarzyszenia, dr Tadeusz Łopatkiewicz w szczegółowej prezentacji podsumował dotychczasowy dorobek serii Studiów krośnieńskich. W ujęciu statystycznym przedstawił artykuły, autorów, materiał ilustracyjny oraz zawartość rzeczową dotychczasowych tomów, wskazując na podobne przedsięwzięcia wydawnicze miast i miejscowości w Małopolsce i na Podkarpaciu, inspirowane odległą czasowo inicjatywą, jaką były Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego 1960-1966 oraz ramowy Program tychże.

02 Licznie zgromadzona publiczność Następnie prof. F. Leśniak w krótkim wystąpieniu podkreślił wysiłek miejscowych regionalistów w wydaniu publikacji i podziękował władzom samorządowym Krosna za wsparcie finansowe tego ważnego dzieła.

W dalszej części spotkania, w kolejności alfabetycznej, omówienia swoich artykułów prezentowali Autorzy. Wanda Belcik wskazała na źródła i materiały ilustracyjne, które umożliwiły wydobycie szczegółów pobytu Wincentego Pola na Podkarpaciu, a w szczególności w Krośnie-Polance, Iwoniczu-Zdroju i Mariampolu. Artykuł ten stanowi dopełnienie rozpraw Grażyny Połuszejko o Muzeum W. Pola w Lublinie i prof. Artura Timofiejewa o poezji Pola wobec nurtów literackich XIX w. (autorzy z ważnych powodów nieobecni na spotkaniu).

03 Otwarcie spotkania przez Wandę Belcik, Prezes ZG SMZK Mgr Andrzej Kosiek wydobył i opisał niezwykle bogaty materiał faktograficzny o Wietrznie i podkrośnieńskich okolicach na podstawie pamiętników Kazimierz Chłędowskiego, zaopatrzył również swój artykuł obszernymi przypisami.

04 Prof. dr hab. Franciszek Leśniak i Pani Wanda Belcik Do lektury szkicu biograficznego o Zdzisławie Denece (1910-1959) zachęcał mgr Adam Krzanowski, podkreślając jego zasługi dla rozwoju sportu i kultury w Krośnie w latach powojennych.

Prof. F. Leśniak zachęcał do zapoznania się z artykułem o procesach sądowych w latach 1538-1630 w Krośnie.

O kaplicy Oświęcimów w Krośnie, jako mauzoleum rodzinnym i pomniku gloryfikacji jej fundatora - Stanisława Oświęcima, mówił dr Piotr Łopatkiewicz, wskazując na wyposażenie malarskie i motywy dekoracji stiukowej o tym świadczące.

04a Andrzej Kosiek prezentuje swój artykuł Dr Tadeusz Łopatkiewicz, autor dwóch artykułów, omówił historię zabiegów konserwatorskich prowadzonych w XIX wieku m. in. przez galicyjskich konserwatorów zabytków: Mieczysława Potockiego, Stanisława Tomkowicza i Tadeusza Stryjeńskiego w kościele OO. Franciszkanów w Krośnie oraz przedstawił w skrócie kształt architektoniczny czternastowiecznego kościoła Św. Marcina w Krościenku Wyżnym, którego opisy sporządzone z autopsji pozostawił Stanisław Tomkowicz. Omówił też dochowany do naszych dni materiał ikonograficzny tej świątyni, która w dramatycznych okolicznościach zburzona została 1 marca 1911 roku.

05 Wystąpienie Adama Krzanowskiego W prezentowanym tomie znalazł się artykuł mgr Zdzisława Łopatkiewicza "O nazwiskach mieszkańców Żarnowca w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy paulińskich", dodajmy nazwiskach i przezwiskach kmieci, choć autor dużą część swego wystąpienia poświęcił również na przypomnienie znanych sobie z autopsji kulisów powstania pierwszego i drugiego tomu Studiów krośnieńskich, w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, a także pozytywnego oddziaływania wydanych wówczas książek na identyfikację z regionem krośnian mieszkających w Krakowie i Warszawie.

06 Dr inż. Stanisław Szafran przedstawia wątki swego artykułu Obszerną historię Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce opracował dr inż. Stanisław Szafran, prezes Oddziału krakowskiego SMZK. W swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu tej placówki, o trudnościach związanych z utrzymaniem i rozbudową Muzeum i o własnych inicjatywach, których rezultatem było utworzenie fundacji muzealnej. Wręczył też, z wyrazami podziękowania za prace związane z przygotowaniem szóstego tomu, lampę naftową dr T. Łopatkiewiczowi oraz okolicznościowe monety wybite z okazji 150. rocznicy narodzin przemysłu naftowego Wandzie Belcik i Marianowi Terleckiemu.

07 Prof. Kazimierz Szmyd Ostatnim prezentującym się autorem był prof. Kazimierz Szmyd, który przedstawił główne wątki swojego artykułu "Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność".

Na spotkanie nie przybyli Łukasz Kucharski, autor artykułu o Franciszku Piku-Mirandoli i Jerzy Zieliński, który zamieścił w tomie artykuł o krośnieńskim aptekarzu Aleksandrze Żurawskim.

Podsumowując spotkanie - Tadeusz Łopatkiewicz podziękował Ewie Cisowskiej za wykonanie projektu obwoluty i Rafałowi Barskiemu za sprawną realizację wydawniczą publikacji.

W trakcie spotkania promocyjnego w Saloniku Artystycznym Biblioteki nabyć można było nie tylko szósty tom studiów o Krośnie, ale także tomy wcześniejsze i inne publikacje Stowarzyszenia.

Fot. Piotr Łopatkiewicz

 
Poznaj szczegóły bibliograficzne tomu >>
Zaproszenie na spotkanie promocyjne >>
O najnowszej książce wydanej przez SMZK napisali: Krośnieńska Biblioteka Publiczna >>, Krosno24.pl >>, KrosnoCity.pl >>, Neon.info.pl >>, Skarby Podkarpackie >>, SITPNiG >>, Krosno24.pl >>,
Zobacz fotogalerię spotkania promocyjnego >>
(dla zalogowanych użytkowników)
Obejrzyj dwie relacje filmowe ze spotkania promocyjnego najnowszego tomu Studiów - promocja >> oraz prezentacja >>
 

 Migawki z prezentacji multimedialnej towarzyszącej spotkaniu promocyjnemu

Slajd01 Slajd02 Slajd03 Slajd04
Slajd05 Slajd06 Slajd07 Slajd08
Slajd09 Slajd10 Slajd11 Slajd12
Slajd13 Slajd14 Slajd15 Slajd16
Slajd17 Slajd18 Slajd19 Slajd20
Slajd21 Slajd22 Slajd23 Slajd24
Slajd25 Slajd26 Slajd27 Slajd28
Slajd29 Slajd30 Slajd31 Slajd32
Slajd33 Slajd34 Slajd35 Slajd36
Slajd37 Slajd38 Slajd39 Slajd40
Prezentację powyższą, wraz z komentarzem autorskim, obejrzysz na filmie >>
 
Autorem tego artykułu jest Wanda Belcik

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar