Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rondo im. Artysty malarza Stanisława Kochanka

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 4.67 na 5)

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie na X posiedzeniu obecnej kadencji (13 XI 2012) podjął jednomyślną decyzję akceptującą wniosek naszego środowiska, aby rondo, które ma być budowane w dzielnicy Zawodzie otrzymało w przyszłości imię artysty malarza Stanisława Kochanka (1905-1995).

Wniosek ten ZG przyjął w przekonaniu, że nazwanie ronda imieniem zasłużonego Krośnianina będzie godnym uhonorowaniem i podkreśleniem Jego pracy dla miasta, a także utrwaleniem pamięci, na którą w pełni zasłużył. Skierowano go do Rady Miasta Krosna na ręce przewodniczącego Pana Stanisława Słysia.

W uzasadnieniu podkreślono, że w dzielnicy Zawodzie znajdują się już ulice, którym za sprawą wcześniejszych decyzji Rady patronują zasłużeni artyści malarze i rzeźbiarz (Stanisław Wojciech Bergman, Seweryn Bieszczad, Andrzej Lenik) oraz inne osoby, których zasług dla Krosna i związków z nim nie sposób nie docenić (Dionizy i August Mazurkiewiczowie, ks. Władysław Sarna). W przekonaniu Zarządu nazwa przygotowywanego ronda będzie dobrze korespondować z przyjętym przez Radę trendem, aby łączyć lokalne nazewnictwo wokół bliskiej sobie tematyki. Ponadto proponowana nazwa nie pociągnie za sobą potrzeby jakichkolwiek zmian np. w dowodach osobistych mieszkańców.

Nasza korporacja wystąpiła z tą myślą również dlatego, że artysta malarz Stanisław Kochanek, oddany Krosnu całym swoim sercem, twórczym dorobkiem i pracą, był m. in. członkiem Zarządu Głównego, w którym aktywnie działał i angażował się społecznie na rzecz środowiska (1973-1987). Także Walne Zebranie Członków nadało Mu godność Członka Honorowego (1987).

Warto przypomnieć, że przed rokiem Stowarzyszenie opublikowało książkę Karykatury z teki Stanisława Kochanka. "Podkarpacie" 1970-1973, której autorem jest dr Tadeusz Łopatkiewicz, wiceprezes ZG. Wydawnictwo zawiera obszerną notę biograficzną artysty.

ZG SMZK podkreślił w prośbie o życzliwe przyjęcie wniosku i przychylną jego rekomendację Radzie Miasta Krosna, że żywi głęboką nadzieję, iż nasza propozycja znajdzie zarówno zrozumienie jak też pełną akceptację członków Rady Miasta Krosna.

Rondo wniosek

 


 

 
Autorem tego artykułu jest Andrzej Kosiek

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar