Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 25 września 2011

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)U C H W A Ł A
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie z dużym uznaniem ocenia dorobek Stowarzyszenia za okres XIV kadencji (2008-2011). Słowa podziękowania kieruje szczególnie do:

 • członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia za społeczne zaangażowanie oraz inicjowanie szeregu merytorycznych i organizacyjnych przedsięwzięć przez okres kadencji,
 • członków Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu za ich permanentne promowanie Krosna i regionu w swoich środowiskach naukowych i społeczno-kulturowych,
 • Rady Miasta Krosna i przewodniczącego Rady Stanisława Słysia, prezydenta miasta Krosna Piotra Przytockiego i zastępcy prezydenta Bronisława Barana za życzliwe i systematyczne wspieranie inicjatyw programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia oraz przyznawanie środków finansowych na zadania merytoryczne, m.in. na wydanie V tomu opracowania pt. Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu pod redakcją prof. dr. Franciszka Leśniaka,
 • seniorów Stowarzyszenia, którzy swoją postawą twórczą i posiadaną wiedzą czynnie wspierają działalność Stowarzyszenia w Krośnie i w Oddziałach terenowych,
 • Mariana Terleckiego, wieloletniego prezesa ZG Stowarzyszenia, za szczególne osiągnięcia merytoryczne, rozwój Stowarzyszenia, podnoszenie jego prestiżu oraz za wiele lat pracy dla promowania Krosna i regionu.

W dowód podziękowania za niezwykle zaangażowaną pracę i ogrom zasług na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, Walne Zebranie jednomyślnie uchwala przyznać

MGR. MARIANOWI TERLECKIEMU
TYTUŁU HONOROWEGO PREZESA
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ


    Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 2008-2011, które przygotował prezes ZG Marian Terlecki i sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła jej przewodnicząca Teresa Sznajder, oraz dyskusji, Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wskazuje na następujące obszary działalności w XV kadencji (2011-2014):

 1. Kontynuowanie zasadniczego kierunku działania związanego z promowaniem Krosna i regionu poprzez odczyty, spotkania, wycieczki, wystawy, promocje opracowań regionalnych związanych z upowszechnianiem wiedzy z historii regionu, rozwoju kultury i życia społeczno-gospodarczego.
  ZG rozważy propozycję ustanowienia "Nagrody Stowarzyszenia" za wydawnictwo o Krośnie i wyróżnienia autora ozdobnym dyplomem, ewentualnie nagrodą pieniężną. W tym zakresie powoła komisję konkursową celem opracowania kryteriów i regulaminu nagrody.
 2. Włączenie się w obchody święta miasta Krosna, przypadające w pierwszej dekadzie czerwca każdego roku, poprzez przygotowanie sesji, konferencji monotematycznej dotyczącej wybranej sfery życia Krosna i regionu, np. w 2012 roku przypada setna rocznica ruchu harcerskiego w Krośnie i powiecie, w 2013 r. obchodzić będziemy 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, w którym uczestniczyli mieszkańcy miasta i regionu.
 3. Rozpoczęcie cyklu konferencji, sesji popularnonaukowych, poświęconych dotychczas niezbadanym zagadnieniom życia społeczno-politycznego i gospodarczego Krosna i regionu, a obejmujących okres po 1945 r. oraz ich upowszechnianie poprzez wydawnictwa zwarte lub okolicznościowe.
 4. Zacieśnienie współpracy z Radą Powiatu Krośnieńskiego i Starostwem Powiatowym w Krośnie.
 5. Zadbanie o udział w pracach Stowarzyszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz starszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 6. Kontynuowanie prac nad wydaniem kolejnego VI tomu Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu.
 7. Opierając się na potencjale intelektualnym członków - twórców pracy naukowej Stowarzyszenia oraz innych autorów, podjąć prace nad opracowaniem i wydaniem Słownika biograficznego zasłużonych krośnian (miasta i powiatu) na przestrzeni wieków.
 8. Utrzymywanie i rozwijanie stałych kontaktów z Oddziałami terenowymi poprzez prelekcje, spotkania, wizyty znaczących osób z Krosna i regionu. Dokonanie rozeznania w zakresie rozwoju nowych oddziałów terenowych w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Toruniu lub w innych miastach.
 9. Zachęcanie członków Stowarzyszenia do wspólnego redagowania witryny internetowej Stowarzyszenia.
 10. Kontynuowanie wielu imprez Stowarzyszenia, a w szczególności corocznych "Spotkań na rodzinnej ziemi" z udziałem przedstawicieli Oddziałów terenowych Stowarzyszenia.
 11. Wystąpić do Rady Miasta Krosna o nadanie nazw dla nowych ulic: artysty Stanisława Kochanka oraz lekarza i burmistrza Modesta Humieckiego.
 12. Walne Zebranie uchwala roczną składkę członkowską w dotychczasowej wysokości tj. 25 zł rocznie.

Walne Zebranie zwraca się do nowo wybranego Zarządu Głównego Stowarzyszenia o rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i propozycji, wynikających z przeprowadzonej dyskusji, i po analizie ich zasadności włączenie do realizacji programowej.
    
Komisja uchwał i wniosków Walnego Zebrania w składzie: Adam Krzanowski - przewodniczący, Stanisław Pomprowicz, Stanisław Steliga.


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Krosno, 25 września 2011 r.

 


 

 
Autorem tego artykułu jest Komisja Uchwał i Wniosków

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 2. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 4. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 5. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar