Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bibliografia SMZK za lata 1971-1993

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)19
rekopis80

 • Raus Andrzej, Krośnianie w Warszawie, "Podkarpacie", 1980, nr 48 (529), s. 12
  [Obszerna relacja krośnieńskiego dziennikarza o wystawie podkarpackich twórców, zorganizowanej w Warszawie przez Koło SMZK; także o powstaniu Koła i związkach krośnian mieszkających w stolicy z rodzinnymi stronami]1979

 • (t) Wojnar Tadeusz, Krośnieńskie prezentuje się w Warszawie, "Podkarpacie", 1979, nr 39 (469), s. 2
  [Informacja o ekspozycji prezentującej dorobek gospodarczy woj. krośnieńskiego, którą z inicjatywy warszawskiego Koła SMZK pokazano w Społecznym Domu Kultury WSM na Żoliborzu]19771976

 • Cynarski Stanisław, Człowiek mija, zostaje jego dzieło, "Podkarpacie", 1976, nr 24 (298), s. 6
  [Obszerny artykuł prezentujący drogę życiową i dorobek naukowy prof. dr. Józefa Garbacika, redaktora naukowego dwutomowych studiów o Krośnie i regionie, który zmarł w Krakowie 2 VI 1976]
 • Kosiek Andrzej, Pożegnanie Juliusza Rossa, "Podkarpacie", 1976, nr 43 (317), s. 5
  [Szic biograficzny poświęcony członkowi Koła Krośnian w Krakowie, historykowi sztuki, badaczowi, znawcy i miłośnikowi zabytków regionu krośnieńskiego, który 30 IX 1976 zmarł w Krośnie i spoczął na miejscowym Cmentarzu Komunalnym]1975

 • [A. K.] Kosiek Andrzej, By turysta nie błądził, "Podkarpacie", 1975, nr 14 (236), s. 2
  [O zrealizowanej inicjatywie Stowarzyszenia oraz Oddziału PTTK, której celem było umieszczenie kilkunastu tablic o treści historycznej na najcenniejszych obiektach zabytkowych Krosna]
 • [A. K.] Kosiek Andrzej, Dokonania i zamierzenia, "Podkarpacie", 1975, nr 37-38 (259-260), s. 2
  [Wywiad z Franciszkiem Krausem, przewodniczącym SMZK, przeprowadzony z okazji "Dni Krosna" na temat działalności organizacji w ostatnich dwóch latach oraz jej planach na przyszłość]1974

 • Prof. Antoni Bartkowski (1891-1974), "Podkarpacie", 1974, nr 24 (194), s. 2
  [Nekrolog poświęcony artyście malarzowi, członkowi Koła Krośnian i b. nauczycielowi w Szkole Realnej w Krośnie, który zmarł w Krakowie]
 • [A. K.] Kosiek Andrzej, Polski Edison, "Podkarpacie", 1974, nr 3 (173), s. 5
  [O różnych formach popularyzacji osoby i osiągnięć życiowych wybitnego wynalazcy Jana Szczepanika, także w Krośnie]
 • [A. K.] Kosiek Andrzej, Koło Krośnian w Warszawie, "Podkarpacie", 1974, nr 8 (178), s. 2
  [Zmiany w statucie organizacji (1973) umożliwiły zawiązanie się Komitetu Organizacyjnego, który działa w stolicy na rzecz powołania do życia Koło Krośnian, drugiego w kraju po Krakowie]
 • Kosiek Andrzej, Zasłużony pedagog, "Podkarpacie", 1974, nr 44 (214), s. 6
  [Szkic poświęcony osobie przewodniczącego Stowarzyszenia Franciszka Krausa, długoletniego i wytrawnego nauczyciela, organizatora szkolnictwa średniego w Krośnie i działacza społecznego]
 • Ross Juliusz, Krośnieńska "starówka", "Podkarpacie", 1974, nr 10 (188), s. 5-6
  [Uwagi dr. historii sztuki, członka krakowskiego Koła Stowarzyszenia, o sporych walorach zabytkowego centrum miasta oraz potrzebie przeprowadzenia jego uporządkowania i starannej konserwacji]1973

 • (des) Domagała Stefan, Tom drugi, ale chyba nie ostatni..., "Podkarpacie", 1973, nr 42 (160), s. 5
  [Obszerny wywiad redaktora naczelnego tygodnika z prof. Józefem Garbacikiem, przewodniczącym komitetu redakcyjnego dwutomowego wydawnictwa "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu"]
 • [A. K.] Kosiek Andrzej, Pamięci Wincentego Pola, "Podkarpacie", 1973, nr 2 (120), s. 2
  [Informacja o wieczornicy, którą PKKiS w Krośnie oraz Stowarzyszenie zorganizowały w grudniu 1972 r. z okazji setnej rocznicy śmierci poety]
 • (ej) Kosiek Andrzej, Społecznicy, "Podkarpacie", 1973, nr 38 (156), s. 2
  [Wywiad na temat działalności Stowarzyszenia, przeprowadzony z okazji Dni Ziemi Krośnieńskiej z jego przewodniczącym mgr. Franciszkiem Krausem; uzupełniają go podobizny działaczy, które w postaci karykatur wykonał art. malarz Stanisław Kochanek, członek Zarządu SMZK]
 • Kosiek Andrzej, Zburzyć?, "Podkarpacie", 1973, nr 38 (156), s. 8
  [Artykuł wiceprezesa Stowarzyszenia - głos w obronie zabytkowego centrum uzdrowiska Iwonicz Zdrój, zagrożonego wyburzeniem części XIX-wiecznej architektury]
 • Kosiek Andrzej, Książka dla Ciebie, "Podkarpacie", 1973, nr 49 (167), s. 4
  [Ogólne omówienie zawartości zainicjowanego przez Stowarzyszenie II tomu wydawnictwa "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", który ukazał się w sprzedaży]
 • [J. W.] Wojnar Józef, Koło Krośnian w Krakowie, "Podkarpacie", 1973, nr 42 (160), s. 2
  [Artykuł traktujący o genezie organizacji pod Wawelem, czynnościach Komitetu Organizacyjnego i składzie pierwszego Zarządu Koła]
 • [J. W.] Wojnar Józef, Zmarł wybitny krośnianin, "Podkarpacie", 1973, nr 48 (166), s. 2
  [Nota i wspomnienie o zmarłym w Warszawie prof. dr. inż. Mieczysławie Sąsiadku (1905-73) z Politechniki Wrocławskiej]1972

 • [A. K.] Kosiek Andrzej, Podzwonne Franciszkowi Pikowi Mirandoli, "Podkarpacie", 1972, nr 2 (68), s. 3
  [Informacja o sesji popularnonaukowej zorganizowanej w Krośnie (13 XII 1971) w stulecie urodzin poety, nowelisty i tłumacza, o odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci Mirandoli na ścianie podcieniowej kamienicy oraz o nazwaniu na wniosek Stowarzyszenia jednej z ulic jego imieniem przez MRN]
 • Kosiek Andrzej, "Krośnieński Canaletto", "Podkarpacie", 1972, nr 3 (69), s. 3
  [Notka biograficzna o artyście malarzu Sewerynie Bieszczadzie i informacja o wniosku Stowarzyszenia, złożonym na sesji MRN (1971), aby jego imieniem nazwać ulicę w mieście]
 • [A. K.] Kosiek Andrzej, W hołdzie Janowi Szczepanikowi, wielkiemu wynalazcy, "Podkarpacie", 1972, nr 25 (91), s. 2
  [Informacja o sesji popularnonaukowej, którą SPZK i PKKiS zorganizowały w Krośnie w stulecie urodzin wynalazcy (13 VI 1972), o nadaniu ulicy imienia Szczepanika i staraniach Technikum Włókienniczego, aby tej szkole nadać jego imię]
 • Kosiek Andrzej, Hejnał "małego Krakowa", "Podkarpacie", 1972, nr 29 (95), s. 5
  [Informacja o poszerzonym posiedzeniu Stowarzyszenia, zwołanym w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na hejnał. Wybrano trzy propozycje; z nich MRN w Krośnie wybierze jedną, która poczynając od Dni Ziemi Krośnieńskiej (IX 1972) będzie miejskim hejnałem]
 • W hołdzie wielkiemu wynalazcy, "Podkarpacie", 1972, nr 32 (98), s. 1
  [Notatka prasowa (i zdjęcie) o zaprojektowanej przez artystę Stanisława Kochanka tablicy pamiątkowej ku czci Jana Szczepanika; 18 IX 1972 r. umocowano ją na ścianie kamienicy, w której mieszkał Jan Szczepanik]
 • Kosiek Andrzej, W sprawie monografii Krosna, "Podkarpacie", 1972, nr 44 (110), s. 6
  [Artykuł polemiczny, wyjaśniający, uzupełniający i prostujący treści zawarte w notatce Adama Horbowskiego, która ukazała się w rzeszowskim miesięczniku "Profile"]
 • [A. K.] Kosiek Andrzej, Hejnał redivivus, "Podkarpacie", 1972, nr 45 (111), s. 6
  [Informacja, o sesji MRN w Krośnie (15 IX 1972), na której rozstrzygnięto konkurs na krośnieński hejnał, skomponowany przez Wandę Gładysz, krośniankę mieszkającą w Krakowie. 18 IX 1972 zabrzmiał on po raz pierwszy na rynku; przy informacji partytura kompozycji]1971

 • Kosiek Andrzej, Krośnieński hejnał, "Podkarpacie", 1971, nr 40 (54), s. 2
  [Treść artykułu wyjawia po raz pierwszy nieznany historiografii fakt, że w XVI w. Krosno miało swój własny hejnał. Proponuje też, zgodnie z sugestią prof. Józefa Garbacika z UJ, aby przywrócić prastary zwyczaj grania hejnału i wzbogacić miasto o nowy akcent kulturotwórczy]
 • (ms) Sira Mirosława, Krosno - studia z dziejów miasta i regionu, "Podkarpacie", 1971, nr 32 (46), s. 3
  [Notatka prasowa ogólnie omawiająca treść i sygnalizująca ukazanie się w grudniu 1971 r. pierwszego tomu monograficznego wydawnictwa]
 • Tydzień na Podkarpaciu, "Podkarpacie", 1971, nr 42 (56), s. 2
  [Notatka (w rubryce j. w.) o posiedzeniu Stowarzyszenia (7 X), na którym omówiono stan prac nad monografią, postanowiono uczcić pamięć F. Pika - Mirandoli, J. Szczepanika i S. Bieszczada oraz rozpatrzono propozycję wznowienia hejnału]
 • Tydzień na Podkarpaciu, "Podkarpacie", 1971, nr 44 (58), s. 2
  [Notatka (w rubryce j. w.) informująca, że w listopadzie 1971 r. ukaże się w sprzedaży I tom wydawnictwa "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu"]
 • Tydzień na Podkarpaciu, "Podkarpacie", 1971, nr 49 (63), s. 2
  [Notatka (w rubryce j. w.) informuje, że 13 XII 1971 r. SPZK i PKKiS w Krośnie organizują sesję popularnonaukową poświęconą Franciszkowi Pikowi - Mirandoli, poecie, noweliści i tłumaczowi, w setną rocznicę urodzin krośnianina]


Ostatnia edycja: piątek, 15 kwietnia 2011 07:28  
Autorem tego artykułu jest Bibliografię redagują Wanda Belcik, Andrzej Kosiek i Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień onomastyki - nazwy miejscowe i nazwy osobowe" - prelekcja dr Alicji Orzechowskiej - 6 lutego 2024
 2. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 3. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 4. "Mikołaj Kopernik - życie i działalność" - prelekcja mgr Doroty Janeczko - 7 listopada 2023
 5. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 6. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 7. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 8. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 9. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 10. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 11. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 12. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 13. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 14. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 15. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 16. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar