Poetyckie święto w Korczynie. Relacja z II Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha

środa, 19 października 2016 18:00 Tadeusz Łopatkiewicz
Drukuj
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 W środę 19 października 2016 roku odbyły się przesłuchania w ramach II Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. To już druga impreza z tego cyklu, zorganizowana wspólnie - jak i w poprzednim roku - przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Korczynie. Gościny recytatorom i tym razem udzielił Dwór Szeptyckich w Korczynie, przy ul. Spółdzielczej 20.

01 Wojciech Tomkiewicz - prowadzący przesłuchania II Konkursu recytatorskiego W zamyśle organizatorów II Konkurs recytatorski adresowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego. Prócz zwyczajowych celów, jakie przyświecają wszystkim przeglądom recytatorskim - kształtowania wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenia okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocji osiągnięć recytatorskich uczniów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze - organizatorzy korczyńskiego Konkursu za najważniejszy postulat uznali przywrócenie zbiorowej pamięci sylwetki Jana Zycha (1931-1995), wybitnego poety i tłumacza wywodzącego się z Korczyny, oraz przypomnienie jego wartościowej twórczości literackiej, pełnej lirycznych odniesień do naszej małej ojczyzny. Zaproszenie do udziału w Konkursie spotkało się z bardzo żywym oddźwiękiem, czego wyrazem stało się 29 zgłoszeń, jakie napłynęły od uczniów ośmiu gimnazjów oraz 30 zgłoszeń, jakie nadesłali recytatorzy z pięciu szkół ponadgimnazjalnych.

02 Jury II Konkursu recytatorskiego Tradycyjnie już sygnałem do rozpoczęcia przesłuchań konkursowych stała się pieśń "Gdziekolwiek", skomponowana do słów wiersza Jana Zycha przez Marka Grechutę. W wypełnionej sali, zgromadzonych licznie miłośników poezji powitał Wojciech Tomkiewicz, dyrektor GOK w Korczynie, prowadzący spotkanie. Szczególnie miłe słowa skierował do rodzeństwa Poety - Pani Bronisławy Pitery i Pana Stanisława Zycha, którzy z radością przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału, jednak ostatecznie, ze względów zdrowotnych, nie mogli być z nami obecni. Następnie 03 Licznie zgromadzeni sluchacze i uczestnicy Konkursu przywitał Panią Jadwigę Zimkę - osobę ważną dla biografii twórczej Jana Zycha, Panią Wandę Belcik, prezes ZG SMZK oraz Pana Tadeusza Łopatkiewicza, wiceprezesa ZG SMZK, inicjatora Konkursu i współautora książki "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci". Prowadzący spotkanie przywitał dalej i przedstawił kolejno członków jury konkursowego: Panią Bożenę Gruszkę z Tarnowa - przewodniczącą jury i współautorkę wyżej wspomnianej książki, dalej - Panią Annę Pelc oraz Pana Jana Kantego Lusznię z Krosna. Na koniec powitani zostali serdecznie wszyscy Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie.

04 Milena Bień z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce - laureatka I nagrody w kategorii gimnazjów Przesłuchania konkursowe tradycyjnie już przeprowadzone zostały w dwóch odrębnych kategoriach wykonawczych. Najpierw wysłuchano zatem prezentacji recytatorskich uczniów gimnazjów, z których każdy otrzymał od organizatorów pamiątkowy dyplom udziału w Konkursie. Tę część niemal dwugodzinnych przesłuchań zamknęły obrady jury, a w trakcie tej przerwy - wszystkich biorących udział w spotkaniu organizatorzy podjęli gorącą herbatą, kawą oraz drożdżówkami. Bezpośrednio po tym, Przewodnicząca jury - Bożena Gruszka przedstawiła syntetyczna ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi recytatorami wieloma cennymi uwagami. Jury, doceniając wysoki poziom wykonawczy występujących gimnazjalistów, postanowiło przyznać łącznie 6 nagród oraz 3 wyróżnienia. Otrzymały je:

05 Fotografia zbiorowa nagrodzonych gimnazjalistów Wszystkim nagrodzonym upominki książkowe wręczali Organizatorzy: Pani Wanda Belcik, Pani Dorota Pec oraz Pan Wojciech Tomkiewicz. Swoją indywidualną, prywatną nagrodę - biały kruk antykwaryczny w postaci zbioru wierszy Jana Zycha "Blizny po świetle" - Milenie Bień z Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, laureatce I nagrody, wręczył Tadeusz Łopatkiewicz.

06 Wystąpienie Bożeny Gruszki - przewodniczącej Jury Po krótkiej przerwie, o godz. 12:00, rozpoczęła się druga część zmagań konkursowych. Wzięli w niej udział uczniowie pięciu krośnieńskich szkół stopnia licealnego. Recytacje przedstawione przez nich stanowiły z jednej strony prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy, z drugiej zaś - twardy orzech do zgryzienia dla konkursowego jury. Na werdykt nie czekaliśmy jednak długo. Poprzedziło go wystąpienie przewodniczącej, która na gorąco podzieliła się ze słuchaczami refleksjami z tej części przesłuchań konkursowych. Mgr Bożena Gruszka, jak i wcześniej, skupiła się na tych elementach prezentacji, które świadczyć mogą o dobrym opanowaniu prawideł artystycznego warsztatu recytatora, wskazała również te z nich, które stwarzają deklamującym największe trudności, wymagając z racji tego szczególnej uwagi i staranności. Werdyktem jury najwyżej ocenionych zostało dziewięciu uczestników Konkursu. I tak:

  07 Izabella Rachwał z II LO w Krośnie - laureatka I nagrody w kategorii szkół ponadpodstawowych Nagrody książkowe wszystkim nagrodzonym i tym razem wręczali przedstawiciele organizatorów Konkursu oraz Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna. Odrębne dyplomy z podziękowaniami wręczone również zostały wszystkim nauczycielom-opiekunom artystycznej młodzieży, a to: Paniom Jolancie Michalik-Kozioł, Renacie Stec, Annie Wojciechowskiej, Annie Sygnarskiej, Elżbiecie Klocek, Alicji Prajsnar, Katarzynie Nowak, Marii Szczepanik, Dorocie Jakubik oraz Panu Waldemarowi Kilatowi - ze szkół stopnia gimnazjalnego, ponadto: Paniom Małgorzacie Płatek, Monice Delikat, Małgorzacie Ciereszyńskiej, Annie Lichoń, Elżbiecie Misiak-Gancarz, Renacie PernalZofii Barteckiej-Prorok oraz Panom Andrzejowi GałowiczowiArkadiuszowi Prajsnarowi.

08 Tadeusz Łopatkiewicz - pomysłodawca Konkursu, w chwilę po wręczeniu Martynie Zawalskiej z II LO w Krośnie, nagrody indywidualnej Za nami II Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha. Przygotowywaliśmy go bogatsi o doświadczenia roku ubiegłego, uskrzydleni jeszcze szerszym odzewem ze strony młodych recytatorów, szczególnie reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne. Niełatwo jest formułować na gorąco opinie i refleksje, wydaje się jednak, iż Konkurs ten z nawiązką spełnił pokładane w nim cele i nadzieje. Twórczość Jana Zycha okazała się kapitalnym tworzywem dla młodych recytatorów, bowiem w poezji jego młodzi ludzie odnajdują z powodzeniem zrozumiałe dla siebie wątki i podzielane wrażenia. Świadczą też o tym emocje wkładane w poszczególne prezentacje indywidualne, świadczy nakład pracy, jaki przygotowaniom do przesłuchań został poświęcony. Rok temu, przewodniczący jury - dr Mariusz Kalandyk nazwał był relacjonowaną imprezę "świętem poezji Jana Zycha, świętem Jana Zycha". Słowa te nie utraciły nic na aktualności i w dniu dzisiejszym nadal świetnie oddają intencje przyświecające organizatorom Konkursu recytatorskiego, stanowiąc przy tym wysoką ocenę starań tych wszystkich, którym przeprowadzenie przesłuchań konkursowych zawdzięczamy. Dziękujemy serdecznie uczestnikom! Dziękujemy opiekunom. Do spotkania za rok! Czytajcie Zycha!

 

 
Zobacz galerię fotograficzną II Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha >>
Zobacz galerię fotograficzną II Konkursu recytatorskiego na Facebooku - uczestnicy z gimnazjów >>
Zobacz galerię fotograficzną II Konkursu recytatorskiego na Facebooku - uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych >>
 

 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>