Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 21 września 2014

piątek, 10 października 2014 11:00 Komisja Uchwał i Wniosków
Drukuj
(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)U C H W A Ł A
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie z dużym uznaniem ocenia dorobek Stowarzyszenia za okres XV kadencji (2011-2014). Słowa podziękowania kieruje szczególnie do:

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 2011-2014, które przygotowała prezes ZG Wanda Belcik oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła jej przewodnicząca Teresa Sznajder, oraz dyskusji, Walne Zebranie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej wskazuje na następujące obszary działalności w XVI kadencji (2014-2017):

 1. Kontynuowanie zasadniczego kierunku działania związanego z promowaniem Krosna i regionu poprzez odczyty, spotkania, wycieczki, wystawy, promocje opracowań regionalnych związanych z upowszechnianiem wiedzy z historii regionu, rozwoju kultury i życia społeczno-gospodarczego.
 2. Włączenie się w obchody święta miasta Krosna, przypadające w pierwszej dekadzie czerwca każdego roku, poprzez przygotowanie stoiska informacyjno-handlowego z wydawnictwami SMZK i konferencji popularnonaukowych na temat:
  * "Humanista i poeta Paweł z Krosna - Procler - życie i działalność (1474-1517)" oraz ufundowanie, przez samorząd miasta Krosna, tablicy pamięci lub metaloplastyki i odsłonięcie na jednym z budynków przy ul. Pawła z Krosna lub na budynku Rady Miasta przy ul. Staszica 2 - termin czerwiec 2015 r.
  * "Historia krośnieńskiego lotniska w latach 1938-2015 r." oraz odsłonięcie tablicy pamięci poświęconej płk. Antoniemu Chojcanowi (1924-2013), ufundowanej przez samorząd miasta Krosna, w fasadzie budynku lotniska - termin czerwiec 2016 r.
  * "Miasto Krosno - po 25 latach transformacji ustrojowej 1989-2014" oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez samorząd miasta Krosna, poświęconej dr. Antoniemu Lorensowi (1888-1962) na budynku Muzeum w Krośnie - termin czerwiec 2017 r.
 3. Rozpoczęcie cyklu sesji popularnonaukowych i wykładów, poświęconych dotychczas niezbadanym zagadnieniom życia społeczno-politycznego oraz gospodarczego Krosna i regionu, a obejmujących okres po 1945 roku oraz ich upowszechnianie poprzez wydawnictwa zwarte lub okolicznościowe.
 4. Zacieśnienie współpracy z Radą Powiatu Krośnieńskiego i Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz stowarzyszeniami poszczególnych miejscowości działającymi na terenie powiatu krośnieńskiego.
 5. Zadbanie o udział w pracach Stowarzyszenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz starszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 6. Kontynuowanie prac nad wydaniem kolejnych - VII i VIII tomu serii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu.
 7. Opierając się na potencjale intelektualnym członków - twórców pracy naukowej Stowarzyszenia oraz autorów zewnętrznych, podjąć perspektywiczne badania nad biografią znaczących osób z Krosna i powiatu na przestrzeni wieków i opracowanie "Księgi Krośnian" we współpracy z dyrekcją Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
 8. Utrzymywanie i rozwijanie przez prezes i członków ZG, stałych kontaktów z Oddziałami Terenowymi poprzez prelekcje, spotkania, wizyty znaczących osób z Krosna i regionu. Przyjąć zasadę, iż raz w kadencji prezes ZG odwiedzi Oddziały Terenowe. Dokonanie rozeznania w zakresie powołania i rozwoju nowych oddziałów terenowych na terenie kraju.
 9. Zachęcanie członków Stowarzyszenia do wspólnego redagowania i odwiedzania witryny internetowej Stowarzyszenia www.smzk.org
 10. Kontynuowanie cyklicznych imprez Stowarzyszenia, a w szczególności corocznych "Spotkań na rodzinnej ziemi" z udziałem przedstawicieli oddziałów terenowych Stowarzyszenia. 
 11. Organizowanie, wspólnie z Krośnieńską Biblioteka Publiczną, odczytów pn. "Wieczory wspomnień" poświęconych zasłużonym, a czasami zapomnianym, osobom z Krosna i powiatu oraz współdziałanie z dyrekcją Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
 12. Inspirowanie spotkań przedstawicieli władz samorządowych Krosna z Zarządami Oddziałów Terenowych w Krakowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, celem przedstawienia aktualnych problemów społeczno-gospodarczych miasta Krosna.
 13. Wystąpienie ZG do Rady Miasta o nadanie jednej z ulic Krosna imienia dr Modesta Humieckiego.
 14. Walne Zebranie zatwierdza roczną składkę członkowską w dotychczasowej wysokości tj. 25 zł rocznie.

Walne Zebranie zwraca się do nowo wybranego Zarządu Głównego Stowarzyszenia o rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i propozycji, wynikających z przeprowadzonej dyskusji, i po analizie ich zasadności opracowanie programu pracy SMZK na okres 2014-2017.
    
Komisja uchwał i wniosków Walnego Zebrania w składzie: Adam Krzanowski - przewodniczący, Ryszard Krzywda - członek, Tadeusz Łopatkiewicz - członek.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Krosno, 21 września 2014 r.

 


 

 
Autorem tego artykułu jest Komisja Uchwał i Wniosków

Zobacz inne artykuły tego autora >>