Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

czwartek, 25 września 2014 05:44 Andrzej Kosiek i Tadeusz Łopatkiewicz
Drukuj
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Czlonkowie Honorowi Wzór dyplomu honorowego członkostwa O ustanowieniu członkostwa honorowego w organizacji czytamy już w pierwszym jej Statucie (Rozdz. 3, § 11c), który 24 lipca 1958 roku został zatwierdzony decyzją Prezydium WRN w Rzeszowie. Jeden z passusów tego Statutu (§ 13) lapidarnie informował, że członkami honorowymi mogą być osoby wybitnie zasłużone dla ziemi krośnieńskiej. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu. Inny (§ 13) zaświadczał, że m. in. członkom honorowym przysługuje prawo głosowania, wyboru i wybieralności do władz Stowarzyszenia.

Obowiązujący aktualnie od kilku lat kolejny Statut (tekst jednolity uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 28 września 2008 roku) również krótko podaje, że członkami honorowymi (Rozdz. III, §§ 9, 10b, 13) mogą być osoby fizyczne, związane z ziemią krośnieńską pochodzeniem, zamieszkaniem lub sympatią (…) wybitnie zasłużone dla ziemi krośnieńskiej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

Przez blisko trzydzieści początkowych lat działalności nie nadano nikomu w Stowarzyszeniu godności członka honorowego. Po raz pierwszy w historii organizacji decyzję w tej sprawie podjęło dopiero w dniu 12 kwietnia 1987 roku - niejako ożywiając martwe dotychczas paragrafy Statutu - Walne Zebranie Członków, które godność członka honorowego nadało siedmiu osobom. Zebranie to wybrało równocześnie władze VII kadencji korporacji (1987-1990).

Odtąd wszystkie kolejne Walne Zebrania Członków, które zawsze odbywały się w Krośnie (w latach 1990-2014 było ich dziewięć) systematycznie podejmowały decyzję o nadaniu wielu osobom godności członka honorowego. W okresie dwudziestu siedmiu lat (1987-2014) dziesięć Walnych Zebrań nadało członkostwo honorowe 122. osobom zrzeszonym w Krakowie (25), Krośnie (46), Lublinie (12), Warszawie (23) i Wrocławiu (16). Najwięcej nadań było w roku 1996 i 2011 (17), najmniej w roku 1987 (7). Poniższe wykazy obejmują członków honorowych wywodzących się z najwcześniej działających środowisk – w Krośnie (1958), Krakowie (1973) i Warszawie (1974), do których z czasem dołączyły osoby działające w później powstałych oddziałach – we Wrocławiu (1992) i Lublinie (2000).

W wykazie - w ramach poszczególnych nadań - podano uhonorowane osoby w porządku alfabetycznym (z pominięciem ich tytułów naukowych), dodając w nawiasie Oddział, w którym działały lub nadal działają.

 

 

Członkowie Honorowi
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Walne Zebranie Członków

12 kwietnia 1987 roku

1. Józef Cisowski (Krosno), 2. Jan Cząstka (Kraków), 3. Władysław Dubis (Krosno), 4. Józef Kobla (Krosno), 5. Stanisław Kochanek (Krosno), 6. Ludwika Oberc (Warszawa), 7. Józef Wojnar (Kraków)
 

Walne Zebranie Członków

7 października 1990 roku

1. Alfred Armata (Kraków), 2. Kazimierz Boczar (Warszawa), 3. Władysław Chajec (Krosno), 4. Maria Waleria Kahl (Kraków), 5. Adam Łosowski (Krosno), 6. Irena Okólska (Krosno), 7. Roman Piotrowski (Krosno), 8. Maria Winiarz (Warszawa)
 

Walne Zebranie Członków

25 kwietnia 1993 roku

1. Bronisław Basza (Warszawa), 2. Kazimierz Gorczyca (Warszawa), 3. Stanisław Grochmal (Kraków), 4. Stefan Grzyb (Warszawa), 5. Stefania Kobla (Krosno), 6. Andrzej Kosiek (Krosno), 7. Józef Kusiba (Krosno), 8. Jerzy Lęcznar (Kraków), 9. Zdzisław Łopatkiewicz (Krosno), 10. Wanda Łosowska (Krosno), 11. Tadeusz Nawrocki (Warszawa), 12. Stanisław Pomprowicz (Krosno), 13. Stanisława Przyłęcka-Stawicka (Warszawa), 14. Stanisław Szafran (Kraków), 15. Marian Terlecki (Krosno), 16. Bronisław Wojnakowski (Krosno)
 

Walne Zebranie Członków

21 września 1996 roku

1. Artur Bęben (Kraków), 2. Jan Buczyński (Krosno), 3. Jadwiga Cząstka (Krosno), 4. Jan Deptuch (Krosno), 5. Kazimierz Habrat (Kraków), 6. Krystyna Kołodziejska (Warszawa), 7. Wanda Kubit (Krosno), 8. Zofia Łomżyńska, 9. Adolf Marczak (Krosno), 10. Kazimierz Oleś (Wrocław), 11. Zygmunt Rygiel (Krosno), 12. Stanisław Steliga (Krosno), 13. Zofia Taborska (Kraków), 14. Jan Trznadel, 15. Edmund Tutsch (Kraków), 16. Kazimierz Zając (Kraków), 17. Tadeusz Zborowski (Warszawa)
 

Walne Zebranie Członków

25 września 1999 roku

1. Jan Bobrzecki (Kraków), 2. Janina Budnicka-Samsonowicz (Wrocław), 3. Bronisław Burek (Krosno), 4. Antoni Chojcan (Wrocław), 5. Emil Jurczyk (Wrocław), 6. Leszek Krupski (Wrocław), 7. Kazimierz Krzanowski (Kraków), 8. Weronika Łącka (Krosno), 9. Irena Łącka-Chitroń (Wrocław), 10. Józef Łukasik (Wrocław), 11. Andrzej Prugar (Krosno), 12. Antoni Strahl (Wrocław), 13. Jan Szelc (Krosno), 14. Krystyna Załuska (Wrocław)
 

Walne Zebranie Członków

28 września 2002 roku

1. Barbara Bialikiewicz (Wrocław), 2. Gabriel Brzęk (Lublin), 3. Jan Czajkowski (Krosno), 4. Olga Gajewska (Warszawa), 5. Julia Haniebnik (Kraków), 6. Tadeusz Kochanek (Wrocław), 7. Alfred Ostafil (Warszawa), 8. Maria Pomprowicz (Krosno), 9. Jan Pudło (Krosno), 10. Halina Tenerowicz (Krosno), 11. Czesław Urbanik (Warszawa), 12. Janusz Wojtyczek (Kraków)
 

Walne Zebranie Członków

1 października 2005 roku

1. Józef Bochenek (Krosno), 2. Małgorzata Bzowska-Bakalarz (Lublin), 3. Roman Cetnarowicz (Kraków), 4. Włodzimierz Chołody (Lublin), 5. Andrzej Gładysz (Wrocław), 6. Grażyna Jeżewska (Lublin), 7. Felicja Kornatowska (Warszawa), 8. Stanisława Łopatkiewicz (Krosno), 9. Stefan Musiał (Krosno), 10. Czesław Rybicki (Kraków), 11. Zofia Szatkowska (Warszawa), 12. Albin Wojnar (Kraków), 13. Aleksandra Zinkowska (Warszawa)
 

Walne Zebranie Członków

28 września 2008 roku
1. Bronisława Betlej (Krosno), 2. Józef Bielański (Krosno), 3. Józef Cymerman (Krosno), 4. Kazimierz Grochmal (Kraków), 5. Józef Kołodziej (Lublin), 6. Adam Krzanowski (Krosno), 7. Krystyna Szufnarska (Warszawa), 8. Ewa Szymańska (Warszawa)
 

Walne Zebranie Członków

25 września 2011 roku
1. Maria Bogaczewicz-Oleksyk (Wrocław), 2. Helena Chodorowska (Krosno), 3. Stefania Czyżycka (Warszawa), 4. Wacław Czyżycki (Warszawa), 5. Leon Ginalski (Lublin), 6. Marian Gniady (Lublin), 7. Andrzej Gonet (Kraków), 8. Andrzej Federkiewicz (Wrocław), 9. Stanisław Leszczyński (Lublin), 10. Eugenia Lęcznar (Kraków), 11. Tadeusz Łopatkiewicz (Krosno), 12. Stanisław Solecki (Wrocław), 13. Zofia Taborska (Kraków), 14. Krzysztof Tenerowicz (Wrocław), 15. Tadeusz Urban (Lublin), 16. Krystyna Wojtyczek (Kraków), 17. Maciej Zborowski (Krosno)
    
 
Walne Zebranie Członków
21 września 2014 roku
1. Józef Filar (Lublin), 2. Zdzisław Gil (Krosno), 3. Marian Kliszczewski (Lublin), 4. Stanisław Lorens (Krosno), 5. Edward Pałys (Lublin), 6. Lidia Szczepaniak (Warszawa), 7. Teresa Sznajder (Krosno), 8. Lidia Terlecka (Krosno), 9. Jolanta Ulman (Kraków), 10. Zbigniew Więcek (Krosno)
       

Walne Zebranie Członków

23 września 2017 roku
1. Mieczysław Fejkiel (Krosno), 2. Andrzej Gładysz (Wrocław), 3. Marek Jędrzejczyk (Krosno), 4. Roman Kahul (Kraków), 5. Barbara Kinarz (Wrocław), 6. Marek Kołacz (Kraków), 7. Ryszard Krzywda (Krosno), 8. Andrzej Kuźniarski (Kraków), 9. Jan Lusznia (Krosno), 10. Tadeusz Urban (Lublin)
    
   
 
Autorem tego artykułu jest Andrzej Kosiek i Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>