Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

02 Płk Marak Kołacz podczas prezentacji prelekcji. Fot. M.M. Szafran
03 Uczestnicy spotkania. Fot. M.M. Szafran
04 Uczestniczki spotkania (od lewej panie): Maria Czechowska-Liszka, Maria Szafran, Krystyna Wojtyczek i Jolanta Ulman. Fot. M.M. Szafran
05 Zasłuchani w słowa Prelegenta: pan Roman Kahul, pani Lucyna Kołodziej i pani Maria Panaś. Fot. M.M. Szafran
06 Uczestnicy spotkania na chwilę przed rozpoczęciem prelekcji. Fot. M.M. Szafran
07 Pan płk Marek Kołacz i pan dr hab. inż. Czesław Rybicki instalują prezentację prelekcji. Fot. M.M. Szafran
 
 
 
 
 
 
 

01 Dr inż. Stanisław Szafran - prezes Oddziału SMZK w Krakowie, otwiera posiedzenie. Fot. M.M. Szafran Wśród wielu definicji człowieka formułowanych przez filozofów już w starożytności, często przytaczane jest arystotelesowskie stwierdzenie: "Homo est natura animal sociale" - człowiek z natury jest istotą społeczną. Człowiek w grupie społecznej ma szanse istnienia i rozwoju oraz zaspokajania swoich potrzeb, od najprostszych - fizjologicznych, przez bezpieczeństwo, przynależność, uznanie, do samorealizacji. Ale czynnikami warunkującymi realizację tych potrzeb oraz osiąganie satysfakcjonującego zadowolenia życiowego jest stosowanie się do przyjętych norm obyczajowych lub skodyfikowanych reguł określających takie postępowanie, które nie naruszając dobra innych prowadzi do osiągania swoich celów. Takie normy mogą dotyczyć zachowania jednostek w grupie społecznej, zachowań między grupami społecznymi, a także w stosunkach międzynarodowych i międzypaństwowych. Stosowanie utrwalonych norm w stosunkach międzynarodowych ułatwia prowadzenie polityki państwa i ułatwia rozwiązywanie nawet złożonych problemów międzypaństwowych. Takim specyficznym kodeksem zachowania osób prowadzących międzynarodowa politykę państwa jest protokół dyplomatyczny.

5 marca 2024 roku, w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, odbyło się trzecie w bieżącym roku spotkanie Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie.

Programowym tematem spotkania była prelekcja Pana płk Marka Kołacza, której celem było zapoznanie uczestników spotkania z mało znanymi formami procedur prowadzenia przez osoby upoważnione wszelkich kontaktów w sferze stosunków międzynarodowych. Intencję swojej prelekcji zawarł Autor w słowach motta zaczerpniętego z "Ksiąg Jakubowych" Olgi Tokarczuk:

Mądrym dla memoriału,
Kompatriotom dla refleksji,
Laikom dla nauki,
Melancholikom dla rozrywki.

Protokół dyplomatyczny jest swoistym instrument polityki zagranicznej państwa umożliwiającym przekazywanie rzeczywistych treści za pośrednictwem jego sformalizowanego języka i rytuału. Protokół dyplomatyczny to również sformalizowane i uzgodnione zasady "dobrego wychowania" przyjęte przez państwa w stosunkach wzajemnych. Jego idea jest głęboko osadzona w praktyce historycznej, lecz sformalizowaną formę zaczął przybierać podczas Kongresu Wiedeńskiego, a w jego postanowieniach końcowych zapisano, że w przyjętym wówczas porządku politycznym wypracowywanie nowych decyzji miało się odbywać w drodze rokowań dyplomatycznych. W akcie końcowym Kongresu zapisano, że uzgodnienia przyjęte podczas rokowań muszą być zapisane w odpowiednim protokole, a zastosowana formuła praktyki prac dyplomatycznych została nazwana protokołem dyplomatycznym. Późniejsze ustalenia wyznaczyły reguły międzynarodowego porządku w zakresie stosunków dyplomatycznych i zostały przyjęte przez konwencję wiedeńską w 1961 roku.

Wiedza z zakresu protokołu dyplomatycznego obejmuje szeroki wachlarz problemów, ale prelegent skoncentrował się w swoim wystąpieniu na kilku sferach, a m.in. historii i zadaniach dyplomacji, ceremoniach oficjalnych i państwowych, misjach dyplomatycznych i kryteriach doboru przedstawicieli, procedencji i zasadach ustalania pierwszeństwa, korespondencji oraz zasadach i formach pisania dokumentów, zaproszeniach i dokumentach pomocniczych, formach i zasadach organizowania przyjęć, ubiorach - typach strojów i zasadach ich doboru, sztuce prowadzenia negocjacji, powitań i prowadzenia rozmów.

Prelegent w sposób przystępny i bardzo interesujący omówił poszczególne sfery procedur i zachowań protokolarnych, często kontrastujących z zachodzącymi zmianami w otaczającej rzeczywistości.

Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem przyjmowali przekazywane informacje, które były kanwą ożywionej dyskusji. Zwracano uwagę na to, że w dobie upadku autorytetów przyjęty protokół dyplomatyczny może być wyznacznikiem zachowań ludzi w życiu publicznym. Daje się zauważyć, że niektóre zasady zapisane w protokole dyplomatycznym stały się wzorem organizowania spotkań publicznych, a także prywatnych. Choć zapisy protokołu dyplomatycznego są wyprowadzone ze zwyczajów obowiązujących w przeszłości, to słabo i dość opornie poddają się nowoczesności.

   


Płk Marek Kołacz urodził sie w Krośnie w 1958 r. Pochodzi z rodziny o tradycjach związanych z przemysłem naftowym i wojskiem. Dziadek Franciszek pracował w przemyśle wydobywczym na terenach Wschodniej Polski (obecnie Ukraina), ojciec Edmund kontynuował tradycje naftowe - był długoletnim pracownikiem i członkiem kierownictwa Rafinerii Nafty Jedlicze. Brat ojca Ferdynand po ucieczce z obozu pracy w Austrii przystąpił do 2. Polskiego Korpusu we Włoszech i później pozostał na emigracji. Ze strony matki Janiny, dziadek Stanisław pracował przed wojną w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Mościcach, a następnie w Rafinerii Nafty w Jedliczu.

Po ukończeniu w 1977 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, studiował na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Po ukończeniu studiów i odbyciu wymaganych praktyk w jednostkach wojskowych oraz ukończeniu studiów podyplomowych służby zagranicznej w Akademii Obrony Narodowej, rozpoczął służbę
w sferze kontaktów i misji zagranicznych, pełniąc obowiązki powierzane m.in. w Polskim Kontyngencie Wojskowym i Kwaterze Głównej ONZ na Bliskim Wschodzie, w strukturach NATO i Unii Europejskiej. Po zakończeniu służby wojskowej został zaangażowany w charakterze pracownika cywilnego w strukturze zajmującej się wykorzystaniem doświadczeń w instytucjach wojskowych. Jest autorem i współautorem kilku opracowań z tego zakresu - również w języku angielskim. Swoje artykuły zamieszcza również w prasie kombatanckiej. Aktywnie udziela się społecznie w Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Pełni funkcję prezesa Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a ponadto uczestniczy w działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.


 

08 Uważne wsłuchiwanie się w przekazywane treści prelekcji: pan Albin Wojnar i pani Henryka Rybicka. Fot. M.M. Szafran 09 Pani Dorota Janeczko i pan Włodzimierz Kołtowski. Fot. S. Szafran 10 Pan Bogdan Pawłowski i pan Krzysztof Rybicki. Fot. M.M. Szafran 11 Pan Mariusz Taborski. Fot. M.M. Szafran 12 Pani Alicja Orzechowska i pan Bogdan Pawłowski podczas dyskusji. Fot. M.M. Szafran 13 Pani Maria Magdalena Szafran. Fot. S. Szafran
 
Autorem tego artykułu jest Maria Magdalena Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar