Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Działania aktywizujące i integrujące środowisko weteranów i kombatantów Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Krakowie" - prelekcja płk. Marka Kołacza

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Pan płk Marek Kołacz wygłasza prelekcję. Fot. M.M. Szafran 02 Uczestnicy spotkania podczas prelekcji. Fot. M.M. Szafran 4 kwietnia 2023 r., w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, odbyło się siódme w bieżącym - 50 sezonie działalności, spotkanie Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie. Programowym tematem spotkania była prelekcja płk. Marka Kołacza poświęcona wielopłaszczyznowej działalności środowiska kombatanckiego w Krakowie.

W wieloletniej tradycji polskiego społeczeństwa "osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej" obdarzane są szacunkiem, a nawet czcią. Choć ich ofiara męstwa, a często zdrowia, była wielka, to zazwyczaj po zakończonych działaniach wojennych lub odbytej służbie popadali w zapomnienie, egzystując nierzadko w biedzie na marginesie życia społecznego. Dlatego już w początkowych latach II Rzeczypospolitej weterani wojen niepodległościowych tworzyli organizacje kombatanckie zmierzające do starań o prawo do pracy, do renty, zasiłków, a także doraźnej pomocy materialnej. Dla zwiększenia siły swoich działań, utworzone wówczas 34 organizacje kombatanckie połączyły się (w 1928 r.) i stworzyły Federację Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. W 1947 r. organizacja ta została przez władze zdelegalizowana, ale nadal działała w konspiracji.

Po II wojnie światowej weterani walk na różnych frontach założyli kilkanaście organizacji kombatanckich, które w 1949 r. zostały zjednoczone i zorganizowane w jedną organizację pod kuratelą władz państwowych - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), który w 1990 r. został rozwiązany, a w jego miejsce utworzono Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

03 Uczestnicy spotkania (od lewej): pan Stanisław Szafran, pani Maria Szafran, pani Maria Czechowska-Liszka i pan Włodzimierz Kołtowski. Fot. M.M. Szafran 04 Pani Maria Panaś i pani Lucyna Kołodziej. Fot. M.M. Szafran Po 1989 r. powstało w Polsce lub podjęło legalną działalność kilkaset niezależnych organizacji kombatanckich skupiających od kilkudziesięciu osób do kilkuset tysięcy członków, grupujących weteranów według różnych kryteriów. Ich aktywność była zależna od inicjatywy i zdolności organizacyjnych swoich władz.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego został założony w 1981 r., a jego dewizą stało się zapisane w Statucie hasło: "Zawsze Wierni Ojczyźnie". Związek jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prelegent przedstawił wielopłaszczyznową działalność małopolskiego środowiska ZŻWP, skupionego w Krakowie, rozwijaną w ostatnim czasie:

"Dzisiejsza rzeczywistość funkcjonowania jednostki, grupy, narodu czy całej populacji, uzależniona jest bezpośrednio od nie w pełni zdefiniowanych zagrożeń. Migracje, pandemia, światowy terroryzm, zagrożenia konfliktem militarnym naruszającym integralność terytorialną, zmiany klimatyczne, zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego i cybernetycznego, są jedynie wycinkiem długiej listy zagrożeń, które ewaluują i oddziaływają na społeczeństwa i ludzi. Na tę sytuację nakładają się dodatkowo agresja Rosji w Ukrainie i obostrzenia epidemiczne związane z przebytą pandemią. Sytuacja ta ma istotny wpływ na zdrowie i kondycję psychiczną szczególnie ludzi starszych i samotnych.

05 Pani Marta Kołtowska, pan Włodzimierz Kołtowski i pani Maria Czechowska-Liszka. Fot. M.M. Szafran 06 Pani Justyna Bąk i pan Krzysztof Rybicki. Fot. M.M. Szafran Z drugiej strony, w okresie szybkiego postępu cywilizacyjnego, globalizacji i rozwoju nowoczesnych środków komunikowania się, postępu technik cyfrowych, wielu ludzi po zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę, rentę, lub po stracie bliskiej osoby czuje się osamotnionym, zagubionym, wymagającym pomocy - jak poradzić sobie w świecie zdominowanym przez Internet, jak załatwić podstawowe sprawy nie narażając zdrowia i przestrzegając obostrzeń związanych z pandemią, do kogo zwrócić się o podstawowe informacje. Problem ten dotyczy wszystkich, ale w szczególności osób nieposiadających możliwości materialnych lub dostatecznej wiedzy w zakresie posługiwania się nowoczesnym narzędziami komunikacji społecznej. Funkcjonujący w ramach realizacji polityki senioralnej tzw. "asystenci" (młodzi wolontariusze), wspierający starsze osoby w zakresie minimalnej pomocy w obsłudze nowoczesnych środków komunikacji, chociaż wykonują niezwykle potrzebną pracę z seniorami, to jednak nie załatwiają wszystkiego co jest potrzebne i niezbędne.

Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (MZW ZŻWP), w ramach działalności, pomocowej, podjął decyzję o organizacji przedsięwzięć aktywizujących i integrujących środowisko byłych wojskowych i zapraszanie ich na spotkania, koncerty, wystawy, razem z rodzinami. Dotychczasowa forma spotkań koleżeńskich w okresie i po pandemii, praktycznie zanikła, spotkania kół gromadziły niewielką liczbę członków, spadała aktywność nasi koledzy pozostawali i izolowali się w mieszkaniach".

07 Pani Barbara Wajs i pan Bogdan Pawłowski. Fot. M.M. Szafran 08 Pan Roman Kahul, pani Lucyna Kołodziej i pani Maria Panaś. Fot. M.M. Szafran Dla zaktywizowania byłych wojskowych środowiska krakowskiego MZW ZŻWP przygotował atrakcyjny program spotkań, który przewidywał m.in.: "Wielkanocny koncert charytatywny zespołu jazzowego Old Metropolitan Jazz Band", spotkanie nt. "Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski - dlaczego warto pamiętać?", wystawę "Kraków w symbolice i odznakach wojskowych", spotkanie świąteczno noworoczne, zorganizowane w formule otwartej dla wszystkich członków oraz sympatyków i zaproszonych gości, z tematem programowym poświęconym 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza - wynalazcy nafty i przemysłu naftowego, podczas którego dr Stanisław Szafran wygłosił wykład "Ignacy Łukasiewicz - działacz niepodległościowy i wynalazca", a w dalszej części spotkania odbyła się promocja książki pani Mari Stefanik pt. "Światło z ziemi" i wystawa fotograficzna "Śladami Ignacego Łukasiewicza" przygotowana przez fotografika Leszka Stefanika.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem podsumowującym rok 2022 była tradycyjna już akcja "Żołnierska Świąteczna Paczka", która obok akcji "Żołnierski Znicz Pamięci" stanowi element stały rocznej agendy.

Ważną sferą działalności MZW ZŻWP są spotkania z młodzieżą szkół krakowskich, a na organizowane spotkania zawsze jest zapraszana młodzież klas integracyjnych i mundurowych szkół województwa małopolskiego. Dobra współpraca z Zarządem Głównym ZŻWP oraz Urzędem Miasta Krakowa pozwala z sukcesami rozszerzać działalność Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na przedsięwzięcia integracyjne w formule otwartej dla wszystkich członków oraz ich rodzin, zaprzyjaźnione organizacje i sympatyków.

09 Pani Kazimiera Grochmal i pan Mariusz Taborski. Fot. M.M. Szafran Przedstawiona działalność MZW ZŻWP pokazuje, jak można sobie wzajemnie pomagać z nadzieją, że ta pomoc rodzi dobro i jest wszystkim bardzo potrzebna.

Na zakończenie spotkania Miłośników Ziemi Krośnieńskiej prezes Stanisław Szafran podziękował panu płk. Markowi Kołaczowi za przekazane ciekawe informacje, a następnie złożył wszystkim uczestnikom najlepsze życzenia na Święta Wielkanocna, natomiast pani Maria Czechowska-Liszka swoje życzenia przekazała wszystkim tradycyjnie w formie poetyckiej:


Na krakowskim rynku świąteczne stragany,
kuszą obfitością, mienia się barwami,
na stołach baranki, kurczątka, zajączki,
kolorowe palmy między pisankami.
A wszystko skąpane w słonecznej powodzi,
dowód to niezbity - Wielkanoc nadchodzi.
Po okresie Postu i oczekiwania
nadchodzą radosne Święta Zmartwychwstania.
Niech te Święta Wielkanocne będą miłe, ciepłe zdrowe,
niech smakuje Ci Święcone i pisanki kolorowe,
niechaj stół świąteczny zdobi tak baranek, jak i sosna,
a do serca niech zawita pełna słońca wdzięczna wiosna.
W Poniedziałek Wielkanocny nie zapomnij o Dyngusie
i serduszko kup z piernika na krakowskim Emausie.

 
Autorem tego artykułu jest Maria Magdalena Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar