Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wznowienie działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Prezes Oddziału SMZK w Krakowie dr inż. Stanisław Szafran przewodniczy zebraniu Krośnian. Fot. M. M. Szafran 4 października 2022 r., w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające 48 sezon działalności Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Uzyskawszy zgodę Władz Akademii Górniczo- Hutniczej na odbywanie zgromadzeń, po 30 miesiącach bezczynności spowodowanej restrykcjami sanitarnymi wynikającymi z zaistniałej pandemii SARS-CoV-2, zebrali się członkowie i sympatycy SMZK, aby wznowić trwającą już prawie pół wieku działalność Stowarzyszenia w Krakowie.

02 Uczestnicy spotkania - na pierwszym planie pani Krystyna Wojtyczek. Fot. M. M. Szafran Spotkanie otworzył prezes Oddziału SMZK w Krakowie dr inż. Stanisław Szafran. Witając uczestników zebrania podziękował za wszystkie kontakty i przejawy aktywności stowarzyszeniowej w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią oraz nieustanną wolę współpracy w ramach działalności Oddziału SMZK w Krakowie. Restrykcje pandemiczne w marcu 2020 r. przerwały realizację przyjętego programu pracy, a w tym nie pozwoliły na odbycie statutowo przewidzianego w roku 2020 Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i wyłonienia nowego zarządu Oddziału na XVI kadencję pracy Stowarzyszenia w Krakowie. Tym samym z przyczyn obiektywnych kadencja władz Oddziału została wydłużona o dwa i pół roku. W ciągu trzydziestomiesięcznej przerwy z grona członków Oddziału Krakowskiego SMZK odeszły na zawsze cztery osoby: dr inż. Janusz Wojtyczek, Zofia Taborska, mgr Kazimierz Grochmal i mgr inż. Andrzej Kuźniarski. Równocześnie w tym czasie zmarło wielu przyjaciół, koleżanek, kolegów i bliskich współpracowników Oddziału SMZK w Krakowie, a m.in.: mgr inż. arch. Piotr Korpanty, mgr Stanisław Pomprowicz, mgr Alojzy Cabała. Prezes w serdecznych słowach przypomniał wszystkich wymienionych zmarłych, a zebrani przez powstanie i chwilę ciszy oddali hołd Ich pamięci.

03 3. Panowie Marek Kołacz (z prawej) i Bogdan Pawłowski w oczekiwaniu na rozpoczęcie zebrania. Fot. S. Szafran 04 Prezes dr inż. Stanisław Szafran wręcza pani Lucynie Kołodziej dyplom Członka Honorowego SMZK. Fot. M. M. Szafran W dalszej części spotkania prezes Oddziału przedstawił informację z przebiegu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie w dniu 25 czerwca 2022 roku. Nawiązując do Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego w latach 2017-2022 wyeksponował osiągnięcia Stowarzyszenia w minionej kadencji, ale również zwrócił uwagę na problemy działalności w czasie pandemii i w okresie "pocovidowym". Główna Komisja Rewizyjna bardzo wysoko oceniała działalność Zarządu Głównego SMZK i wniosła o przyjęcie złożonego Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego w minionej kadencji oraz udzielenie najwyżej Władzy Stowarzyszenia absolutorium za pracę w XXVII kadencji. Ponadto prezes poinformował o wprowadzonych zmianach w Statucie SMZK oraz przyjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SMZK uchwałach.

W obradach tego ważnego gremium stowarzyszeniowego uczestniczyli przedstawiciele Oddziału SMZK z Krakowa: Stanisław Szafran, Maria Szafran, Włodzimierz Kołtowski i Maria Magdalena Szafran. Występując na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym SMZK dr S. Szafran z szacunkiem i wielkim uznaniem odniósł się do członków ustępującego Zarządu Głównego i innych działaczy Stowarzyszenia, którzy w niezwykle trudnych warunkach dążyli do osiągnięcia celów statutowych oraz realizowali przyjęty program pracy SMZK, a w podzięce za szczególnie wielki wysiłek w prowadzenia działalności Stowarzyszenia w tym czasie, wręczył ustępującemu prezesowi dr. Tadeuszowi Łopatkiewiczowi pamiątkową lampę naftową.

05 Uczestnicy zebrania: panie Lucyna Kołodziej, dr Maria Panaś, pan Roman Kahul, pani Marta Kołtowska i pan Włodzimierz Kołtowski. Fot. M. M. Szafran 06 Uczestnicy spotkania podczas prezentacji programu Oddziału - na pierwszym planie: pani Maria Czechowska-Liszka, pan Albin Wojnar i pani Grażyna Gunia. Fot. M. M. Szafran Miłym akcentem spotkania była informacja o nadaniu przez Zarząd Główny SMZK tytułu "Członka Honorowego" kilku aktywnym działaczom Stowarzyszenia, a w tym trzem osobom z Oddziału Krakowskiego SMZK: prof. Janowi Machnikowi, Lucynie Kołodziej i mgr inż. Włodzimierzowi Kołtowskiemu. Prezes Oddziału złożył serdeczne gratulacje wyróżnionym członkom Oddziału, a w imieniu Zarządu Głównego SMZK wręczył dyplom Członka Honorowego pani Lucynie Kołodziej.

Szczególnym punktem programu prac Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK w Krośnie były wybory nowych władz Stowarzyszenia na XXVIII kadencję jego działalności. W przyjętej procedurze wyborczej na prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej został ponownie wybrany dr Tadeusz Łopatkiewicz. Ponadto wybrano osiemnastoosobowy Zarząd Główny i trzyosobową Główna Komisję Rewizyjną. Dr inż. Stanisław Szafran prosił o zapoznanie się z materiałami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK zamieszczonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto zauważył, że podobnie jak to miało miejsce w minionych czasach, innych organizacjach i różnych warunkach społeczno-politycznych daje się odczuwać dotkliwy brak w działalności społecznej młodzieży. Wszyscy uczestnicy spotkania w dyskusji zwracali uwagę na potrzebę dołożenia starań dla pozyskania do działalności w Stowarzyszeniu młodszych generacji Krośnian.

07 Pani Lucyna Kołodziej dziękuje za nadanie Jej tytułu Członka Honorowego SMZK. Fot. M. M. Szafran 08 Pani Maria Czechowska-Liszka przypomina postać zmarłego artysty rzeźbiarza Bogusza Salwińskiego. Fot. S. Szafran Czas izolacji sanitarnej był dla wielu osób okazją do realizacji swoich pasji, zainteresowań i pomysłów. Pan mgr inż. Włodzimierz Kołtowski swoją pracę skierował w tamtym czasie na spisanie wspomnień z lat pracy zawodowej oraz historycznych refleksji z lat 60. i 70. XX wieku, a także z pasją i lekkością tworzonych "limeryków i innych wierszyków". Drukowanymi wydawnictwami swoich prac Twórca obdarował uczestników spotkania.

W podsumowaniu swojego wystąpienia prezes przedstawił przygotowany przez zarząd Oddziału projekt programu pracy na sezon 2022/2023. Uczestnicy spotkania zaakceptowali zaproponowany program działalności Oddziału SMZK w Krakowie deklarując chęć uczestnictwa w jego realizacji.

W serdecznych słowach uczestnicy zebrania wspominali koleżanki i kolegów oraz przyjaciół zmarłych w czasie pandemii. Pani Maria Czechowska-Liszkowa przypomniała postać zmarłego 15 września br. artysty rzeźbiarza prof. Bogusza Salwińskiego - ucznia prof. Mariana Koniecznego, współtwórcy rekonstrukcji Pomnika Grunwaldzkiego, "grupy górników" przed frontonem AGH i innych dzieł. Swoje refleksje "pocovidowe" wyraziła formą poetycką w kilku wierszach, którymi podzieliła się z uczestnikami zebrania i ich deklamacją. 

 

PRZEMIJANIE

Wszystko na świecie mija powoli
I to co cieszy i to co boli,
Życie przemija jak oka mgnienie
I pozostaje tylko wspomnienie.
Nigdy nie żałuj dni minionych
I nie zatracaj nic z Człowieka,
Patrz jasno w przyszłość i ufaj szczerze,
Że samo Dobro na ciebie czeka.

 

09 Bogusz Salwiński. Arch. AGH 10 Fronton AGH z rzeźbami górników i hutników. Odlewy w brązie wykonano w na podstawie projektów rzeźbiarzy: Bogusza Salwińskiego - grupa rzeźb górników i Jana Sieka - grupa rzeźb hutników. Fot S. Szafran 11 Grupa rzeźb górników przed frontonem AGH zaprojektowana i wykonana przez Bogusza Salwińskiego. Fot. S. Szafran 12 Strona tytułowa książki Włodka Kołtowskiego wydanej w 2019 r. 13 Strona tytułowa książki Włodka Kołtowskiego wydanej w 2020 r. 14 Strona tytułowa tomiku wierszy Włodka Kołtowskiego wydanej w 2020 r.

   

 
Autorem tego artykułu jest Maria Magdalena Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar