Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie z działalności w roku 2020

Email Drukuj PDF
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

 

 

S p r a w o z d a n i e   z   d z i a ł a l n o ś c i

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

w roku 2020

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia realizował w roku sprawozdawczym zadania wynikające ze statutu, a także przyjęte w planie działalności w roku 2020. Miały to być wykłady, spotkania, wycieczki i prezentacje książek o tematyce związanej z Krosnem i powiatem krośnieńskim, jednak na przeszkodzie ich realizacji stanęła pandemia wirusa SARS-CoV-2, która wiosną 2020 roku zmusiła nas do zawieszenia działalności.

    

I. Upowszechnianie tematyki regionalnej

W roku 2020, przy dobrej frekwencji, wygłoszony zostały tylko jeden wykład:

W 2020 roku, z powodu pandemii Covid-19, udało się zorganizować tylko jedno spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia: Spotkanie noworoczne.

Spotkanie Noworoczne odbyło się 10 stycznia 2020 w stołówce bursy międzyszkolnej - Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20a. Udział wzięło w nim 65 osób - członków i sympatyków Stowarzyszenia, w tym Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna, Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta, Bronisław Baran oraz To-masz Soliński - Zastępcy Prezydenta Miasta, a także dr Stanisław Szafran - Prezes Oddziału krakowskiego SMZK oraz Teresa Basamania - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie. Na program Spotkania Noworocznego złożyły się: informacja o działalności Zarządu Głównego w roku 2019 i planach na rok następny - przedstawiona przez Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa SMZK, uroczysta kolacja, życzenia i wspólna zabawa. Oprawę muzyczną przygotował Witold Korona, a całe spotkanie przygotowali: Stanisław Lorens, Henryk Bogacz, Jan Stachyrak, Jan Kielar, Krzysztof Urbanek i Tadeusz Łopatkiewicz.

W roku 2020 z powodu ogólnego lockdownu oraz obostrzeń epidemicznych Stowarzyszenie nie zorganizowało żadnej wycieczki krajoznawczej.

Nowoczesną formą popularyzacji regionu i jego historii oraz bieżących działań naszej organizacji jest własna witryna internetowa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (www.smzk.org), od lutego 2009 administrowana i rozwijana przez Tadeusza Łopatkiewicza. W dwunastym roku funkcjonowania została ona jednak wzbogacona niewieloma tekstami i galeriami fotograficznymi, co wynikało wprost z zawieszenia działalności SMZK.

Tak jak w poprzednich latach, do zarejestrowanych użytkowników witryny, członków i sympatyków Stowarzyszenia wysłano drogą mailową zaledwie 5 kolejnych numerów newslettera "Wiadomości SMZK" (nr 140-144), odbieranych obecnie przez 380 adresatów. Osobny newsletter - "Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Głównego SMZK" - wysłano dwukrotnie do członków Zarządu Głównego SMZK XVII kadencji.

Oprócz witryny internetowej Tadeusz Łopatkiewicz aktualizował i rozwijał profil Stowarzyszenia na Facebooku (założony w maju 2010), poprzez zamieszczanie ogłoszeń o przygotowywanych imprezach, linków do relacji ogłaszanych na witrynie SMZK oraz publikowanie galerii fotograficznych. W grudniu 2020 profil SMZK na Facebooku miał 769 tzw. polubień i obserwowany był przez 773 internautów z Krosna, regionu i całej Polski, a także zagranicy.

    

II. Wydawnictwa

Bardzo istotnym zadaniem statutowym Stowarzyszenia jest popularyzacja wyników badań prowadzonych nad przeszłością ziemi krośnieńskiej, poprzez ich publikację w odrębnych wydawnictwach książkowych lub też jako artykuły w kolejnych tomach serii wydawniczej "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu". W roku sprawozdawczym z przyczyn obiektywnych nie było warunków do podjęcia jakichkolwiek prac w tym kierunku.

Sprzedaż książek Stowarzyszenia prowadzona była przede wszystkim online, poprzez własną witrynę internetową, oraz w Antykwariacie Zbigniewa Oprządka, a także Punkcie Informacji Turystycznej przy Rynku 5 w Krośnie oraz w CWOP przy ul. Grodzkiej 10. Dystrybucję książek oraz obsługę zamówień internetowych prowadziły Lidia Terlecka i Wanda Belcik.

Bardzo wymierne efekty przyniósł pomysł Henryka Bogacza, aby sprzedawać dostępne jesz-cze tomy Studiów krośnieńskich (t. III - VIII) w kompletach, o cenie zniżonej do 60 zł. W roku 2020 w promocji tej udało się sprzedać 40 takich kompletów (240 egz. książek).

         

III. Współdziałanie

Zarząd Główny w zakresie ograniczonym pandemią współpracował z władzami samorządowymi Krosna, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami w Krośnie i powiecie krośnieńskim. Utrzymywaliśmy mailowe i telefoniczne kontakty z Oddziałami zamiejscowymi Stowarzyszenia - w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.
Tadeusz Łopatkiewicz - prezes Stowarzyszenia, reprezentował organizację w kilkumiesięcznych pracach wieloosobowego zespołu przygotowującego projekt pn. "Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO", w ramach Programu "Rozwój lokalny", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Efektem prac tego zespołu jest przyznanie Krosnu 15 mln zł dotacji na inwestycje mające poprawić jakość życia.

Członkowie SMZK głosowali także nad projektami zgłoszonymi w ramach tegorocznej edycji Krośnieńskiego Budżetu Obywatelskiego.

    

IV. Sprawy organizacyjne

W roku sprawozdawczym Zarząd Główny SMZK odbył zaledwie dwa posiedzenia. Podczas zebrań omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia, dyskutowano kwestie zawieszenia działalności bieżącej, w tym przesunięcia na rok przyszły organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, Spotkania "Na rodzinnej ziemi" czy kolejnej edycji Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. Wszystkie zebrania były protokołowane przez Romana Klarę - sekretarza ZG.

W roku 2020 do organizacji przyjęto tylko jednego nowego członka. Składki członkowskie w roku 2020 zapłaciło jedynie 60. członków.

Obsługę finansowo-księgową SMZK prowadził w roku sprawozdawczym Stanisław Lorens - skarbnik ZG wraz z Biurem Rachunkowym MERITUM Niny Zimy w Krośnie. Skarbnik ZG SMZK przeniósł konto bankowe Stowarzyszenia do BNP Paribas Bank Polska S.A., nr 04 1600 1462 1893 0854 7000 0001. Złożone zostały wzory podpisów przez osoby upoważnione, mamy także dostęp do swego konta za pośrednictwem Internetu.

 

 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar