Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Minął kolejny sezon działalności Oddziału SMZK w Krakowie, a wraz z nim zakończyła się XV trzyletnia kadencja pracy władz Oddziału wyznaczona latami 2017- 2020. Tym samym wszelkie dokonania Oddziału prowadzone w tym czasie przeszły do historii. Nic już nie da się zmienić, czy poprawić, a jedynie można konstatować to, co wspólnie zostało zrobione.

   

Sprawy organizacyjne

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału odbyło się 9 maja 2017 r. Podsumowano wówczas dokonania poprzedniej kadencji i wybrano władze Oddziału na XV kadencję przypadającą na lata 2017- 2020.

Zarząd Oddziału Krakowskiego SMZK działał w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 9 maja 2017 r.

- Stanisław Szafran - prezes
- Czesław Rybicki - wiceprezes
- Janusz Wojtyczek - wiceprezes
- Jolanta Ulman - sekretarz
- Albin Wojnar - skarbnik
- Roman Kahul - członek
- Włodzimierz Kołtowski - członek
- Szymon Krasicki - członek
- Marek Kołacz - członek
- Jan Machnik - członek
- Maria Magdalena Szafran - członkini
- Elżbieta Zuzak-Kędracka - członkini.

W styczniu 2018 roku zmarła członkini Zarządu Pani Elżbieta Zuzak-Kędracka, a w styczniu 2020 r zmarł wiceprezes Janusz Wojtyczek.

 

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Lucyna Kołodziej - przewodnicząca
- Andrzej Kuźniarski - zastępca przewodniczącej,
- Maria Panaś - sekretarz.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Oddziale było zarejestrowanych 40 członków, w tym aktywnych członków było 27. Ponadto w zebraniach zawsze uczestniczyło grono sympatyków Stowarzyszenia. W czasie minionej kadencji z szeregów SMZK w Krakowie odeszło na zawsze 5 osób:

mgr inż. Elżbieta Zuzak-Kędracka (zm. 18 stycznia 2018 r.)
dr hab. inż. Jerzy Jaskólski - profesor PK (zm. 21 czerwca 2018 r.)
prof. Stanisław Jakubczyk (zm. 22 listopada 2018 r.)
dr inż. Andrzej Myśko (zm. 28 marca 2019 r.)
dr inż. Janusz Wojtyczek (zm. 29 stycznia 2020 r.).

 

Działalność merytoryczna

XV kadencja działalności Oddziału SMZK w Krakowie była kolejnym okresem mierzenia się idei statutowych z twardą rzeczywistością zmieniających się okoliczności.

Jakkolwiek Statut daje znaczne możliwości rozwinięcia różnych form działania Stowarzyszenia, to jednak realne ich wdrożenie jest bardzo ograniczone.

W tym stanie rzeczy Zarząd Oddziału przyjął sprawdzony w minionych latach zakres swojej działalności, sprowadzający się do systematycznych spotkań członków i sympatyków SMZK w Krakowie, z ustaloną tematyką eksponującą: zagadnienia bogatej, wielokulturowej przeszłości regionu krośnieńskiego, jego liczne zabytki architektury sakralnej (świątynie katolickie, cerkwie, synagogi), architektury świeckiej (zamki, grodziska obronne, pałace itd.), oraz wybitne postaci życia współczesnego i z historii Krosna i Ziemi Krośnieńskiej. Ponadto w tematyce spotkań uwzględniano zagadnienia z dziedziny archeologii, literatury, medycyny, sportu, Kresów Wschodnich, a szczególną uwagę poświęcono jubileuszom 100-lecia niepodległości Polski oraz 60-lecia SMZK i 45-lecia działalności Oddziału SMZK w Krakowie. Niezależnie od spotkań tematycznych corocznie były organizowane tradycyjne "Spotkania opłatkowe", które zawsze gromadziły liczne grono zarówno członków jak i sympatyków Stowarzyszenia i były przyjmowane z wielkim zadowoleniem uczestników.

Ujmując sprawozdanie "sezonowo" w poszczególnych latach minionej kadencji Oddział odbył następująca liczbę spotkań:

 • 2017 (od października do grudnia) - 3 spotkania
 • 2018 - 9 spotkań
 • 2019 - 9 spotkań
 • 2020 - 3 spotkania

Ze względu na restrykcje epidemiologiczne w marcu 2020 zawieszono do odwołania organizowanie planowanych wcześniej spotkań Oddziału.

Spośród spotkań Oddziału na szczególną uwagę zasługuje uroczyste zebranie w dniu 2 października 2018 r. poświęcone Jubileuszowi 60-lecia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i 45-lecia Oddziału Krakowskiego SMZK. W referacie okolicznościowym przypomniano ludzi, którzy tworzyli Stowarzyszenie i Oddział w Krakowie oraz wypełniali treścią jego działalność oraz trwali z determinacją przy ideałach pracy dla swojej "Małej Ojczyzny", w trudnych warunkach zmian gospodarczych i politycznych w Kraju.

W spotkaniu uczestniczyło liczne grono przedstawicieli Zarządu Głównego z prezesem dr Tadeuszem Łopatkiewiczem na czele. Jubileuszowe dyskusje historyczne nasuwały szereg pytań, w tym dotyczących również przyszłości Stowarzyszenia i Oddziału SMZK w Krakowie. Odpowiedź na te pytania może dać wskazówki do przyszłego rozwoju i kierunków działania SMZK w Krakowie.

Bardzo podniosły nastrój miało spotkanie poświęcone pamięci zmarłego wieloletniego prezesa Oddziału Krakowskiego prof. dr hab. inż. Artura Bębna (8 maja 2018). W spotkaniu wzięła udział żona i rodzina oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków AGH i współpracowników Profesora A. Bębna.

250. rocznica nadania praw miejskich miastu Jedlicze była okazją do prezentacji Gminy Jedlicze na spotkaniu Oddziału SMZK w Krakowie. Historię i osiągnięcia Gminy prezentowała: Pani Jolanta Urbanik - burmistrz Gminy, Pan Ryszard Zagórski - zastępca burmistrza, oraz Pan Piotr Woźniak - przewodniczący Rady Miejskiej.

Każde spotkanie było dokumentowane listą obecności i licznymi fotografiami a relacje z ze spotkań były zamieszczane stronie internetowej Stowarzyszenia. W artykułach informacyjnych o spotkaniach podawana była synteza treści referatu, a także informacja o autorze wykładu, referatu lub prelekcji. Ten sposób publikacji informacji o działalności Oddziału tworzy nowoczesną formę kroniki Stowarzyszenia. Częstotliwość odwiedzin strony internetowej SMZK wskazuje, że artykuły te są często przeglądane przez internautów.

Istotnym elementem w działalności Oddziału był nowy sposób kontaktowania się z członkami i powiadamiania o spotkaniach. Przyjęto system komunikatów SMS-owych, co usprawnia kontakty i powoduje, że stały się one żywsze i bardziej bezpośrednie.

 

Sprawy organizacyjne

Przez cały okres kadencji Zarząd Oddziału starał się prowadzić bieżącą współpracę z Zarządem Głównym SMZK. Opierała się ona głównie na bezpośrednich kontaktach członków Zarządu Oddziału z prezesem SMZK lub innymi członkami Zarządu Głównego oraz uczestniczenie członków Oddziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Główny takich jak: "Spotkania na Rodzinnej Ziemi", Jubileusz 60-lecia SMZK, Spotkania Noworoczne, wycieczki, kuligi i in. Ponadto członkowie z Oddziału Krakowskiego opracowywali artykuły do kolejnych edycji serii wydawniczej "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", oraz na witrynę internetową Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu Głównego często uczestniczyli w spotkaniach Oddziału SMZK w Krakowie jako reprezentanci Władz Naczelnych lub najczęściej jako prelegenci wykładów, prelekcji lub referatów.

 

Podsumowanie

Zarząd Oddziału SMZK w Krakowie przedkładając niniejsze sprawozdanie z działalności w XV kadencji lat 2017-2020 pragnie z szacunkiem złożyć wyrazy wdzięczności władzom, instytucjom i osobom prywatnym, wspierającym działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie.

Oddział SMZK w Krakowie nie ma własnej siedziby i lokalu na spotkania. Od 1986 r., za życzliwą zgodą władz AGH, Oddział korzysta gościnnie z siedziby tej znakomitej Uczelni, a od 1994 r., za przychylną zgodą władz Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, korzysta nieodpłatnie z sali wykładowej Katedry Inżynierii Naftowej na spotkania członków Oddziału. Z tego tytułu kierujemy do Rektorów AGH, Dziekanów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz Kierowników Katedry Inżynierii Naftowej najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności i podziękowania.

Wielkie dzięki składamy władzom Krosna, powiatu krośnieńskiego i gmin, które wielokrotnie okazywały nam uznanie za nasza działalność, uczestnicząc także w naszych spotkaniach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Zarządu Głównego SMZK i licznego grona przyjaciół z Krosna i regionu krośnieńskiego, za okazywane nam wyrazy przyjaźni oraz wspieranie nas w naszych działaniach i życzliwe zainteresowanie wynikami naszej pracy w minionej kadencji.

Szczególnie serdecznie dziękujemy Panu dr Tadeuszowi Łopatkiewiczowi - prezesowi SMZK za ogromny trud kierowania Stowarzyszeniem, redagowania witryny internetowej, a w szczególności za redagowanie i doprowadzenie do wydania VIII tomu "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu".

Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom, za rzetelną, aktywną działalność, oraz bliską i konstruktywną współpracę w minionej kadencji, wyrażając przekonanie, że będzie ona kontynuowana w przyszłości.

 

Prezes Oddziału Krakowskiego SMZK
Dr inż. Stanisław Szafran

Kraków, dnia 30 czerwca 2020 r.

 

    

 
Autorem tego artykułu jest Stanisław Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar