Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2019 roku

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

     

     

SPRAWOZDANIE

Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK z działalności w 2019 roku

     

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krakowie, stosownie do § 39 ust. b Statutu SMZK, przedkłada sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2019.

Działalność Oddziału w minionym roku sprawozdawczym była prowadzona zgodnie z utrwaloną, wieloletnią tradycją pracy Oddziału SMZK w Krakowie, opartą na sezonowym planie pracy, opracowywanym na ostatni kwartał roku 2019 oraz pierwsze półrocze roku 2020. Zwyczajowo - w okresie od lipca do września 2019 r. - trwała przerwa w organizowaniu spotkań członków Oddziału.

Rok 2019 był trzecim rokiem XV kadencji działalności Oddziału SMZK w Krakowie, a w maju 2020 r., na koniec kadencji, przewidywane było zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Niestety, działalność Oddziału w minionym sezonie zakończyła się nieoczekiwanie i niefortunnie. W wyniku pandemii i zastosowanych przez władze restrykcji, przerwana została realizacja przyjętego planu pracy, a Zarząd Oddziału zawiesił działalność Oddziału do odwołania.

    

Stan organizacyjny

W minionym roku Oddział liczył 27 czynnych członków, ale w organizowanych spotkaniach uczestniczyło liczne grono sympatyków, lub osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Zarząd Oddziału Krakowskiego SMZK działał w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 9 maja 2017 r.

- Stanisław Szafran - prezes,
- Czesław Rybicki - wiceprezes,
- Janusz Wojtyczek - wiceprezes,
- Jolanta Ulman - sekretarz,
- Albin Wojnar - skarbnik,
- Roman Kahul - członek,
- Włodzimierz Kołtowski - członek,
- Szymon Krasicki - członek,
- Marek Kołacz - członek,
- Jan Machnik - członek,
- Maria Magdalena Szafran - członkini.

W 29 stycznia 2020 roku zmarł wiceprezes Zarządu dr inż. Janusz Wojtyczek.

    

Komisja Rewizyjna Oddziału Krakowskiego SMZK działała w składzie:

- Lucyna Kołodziej - przewodnicząca,
- Andrzej Kuźniarski - zastępca przewodniczącej,
- Maria Panaś - sekretarz.

W 2019 r. (i na początku 2020 r.) z szeregów Oddziału SMZK odeszło na zawsze 2 osoby:

- dr inż. Janusz Wojtyczek (zm. 29 stycznia 2020 r.),
- dr inż. Andrzej Myśko (zm. 28 marca 2019 r.).

    

Realizacja założeń programowych

Wynikające ze Statutu SMZK założenia programowe działalności Oddziału w obecnych warunkach były determinowane przez możliwości organizacyjne, materialne, a także przez przychylność władz AGH i Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, które udostępniały swoje lokale na spotkania Oddziału.

Ale podstawą funkcjonowania Oddziału SMZK w Krakowie było zainteresowanie i aktywne uczestnictwo członków i sympatyków Stowarzyszenia w spotkaniach i inicjatywach Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego SMZK. Jak wyżej wspomniano, Oddział prowadził działalność zgodnie ze sprawdzoną w praktyce formułą pracy "sezonowej", wyznaczonej przez plan wypracowany i przyjętym przez ogół członków. Niekiedy zdarzały się przypadki konieczności zmian tematyki planowanych spotkań ze względów niezależnych od Zarządu Oddziału. Tematyka spotkań dotyczyła w większości zagadnień związanych z Ziemią Krośnieńską, ale często włączane były tematy z zakresu różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki.

Spotkania odbywały się w sali wykładowej Katedry Inżynierii Naftowej AGH Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, w pawilonie A-0, przy Al. Mickiewicza 30. Zarząd Oddziału składa podziękowanie Władzom Wydziału i Uczelni za uprzejmość nieodpłatnego korzystania z wymienionego obiektu dydaktycznego na spotkania członków Oddziału Krakowskiego SMZK.

W minionym roku odbyło się łącznie 9 spotkań, z których każde wzbudzało duże zainteresowanie członków:

 • 8 stycznia 2019 - Tradycyjny "Opłatek",
 • 5 lutego 2019 - Mgr Adam Krzanowski - "Józef Kucza ps. "Góra", "Wiąz" - życie i działalność",
 • 5 marca 2019 - Prof. Adam Jaworski - "Eugenika i neo-eugenika",
 • 2 kwietnia 2019 - Mgr Wanda Belcik - "Pamiętnikarze galicyjscy",
 • 7 maja 2019 - Mgr inż. arch. Piotr Korpanty - "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach - cz. I",
 • 4 czerwca 2019 - Mgr inż. arch. Piotr Korpanty - "Wołyń - refleksje z podróży po Kresach - cz. II",
 • 1 października 2019 - Sprawozdanie ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019",
 • 5 listopada 2019 - Mgr Zbigniew Ungeheuer - "Robert Wojciech Portius de Lanxeth, patron krośnieńskiego Stowarzyszenia",
 • 3 grudnia 2019 - Prof. Jan Machnik - "Skąd przybyli pierwsi pasterze w trzecim tysiącleciu przed Chrystusem w międzyrzecze Wisłoka i Sanu (wyniki m. in. najnowszych badań paleogenetycznych)".

Wszystkie spotkania cieszyły się zainteresowaniem członków, ale niezmiennie tradycyjne "Spotkanie opłatkowe", zgromadziło liczne grono zarówno członków jak i sympatyków Stowarzyszenia i podobnie jak w latach poprzednich było przyjęte z wielkim zadowoleniem uczestników.

Podobnie jak w latach ubiegłych każde spotkanie było dokumentowane listą obecności i licznymi fotografiami. Informacja o wszystkich spotkaniach podawana jest na witrynie internetowej SMZK. W artykułach informacyjnych o spotkaniach podawana jest synteza treści referatu, a także informacja o autorze referatu lub prelekcji. Ten sposób podawania informacji o działalności Oddziału tworzy nowoczesną formę kroniki Stowarzyszenia.

    

Współpraca z Zarządem Głównym SMZK

Zarząd Oddziału starał się prowadzić bieżącą współpracę z Zarządem Głównym SMZK. Opierała się ona głównie na bezpośrednich kontaktach członków Zarządu Oddziału z prezesem SMZK lub innymi członkami Zarządu Głównego.

W minionym roku za najważniejsze wydarzenia należy uznać:

 • tradycyjne Spotkanie "Na Rodzinnej Ziemi - Rymanów 2019"

W spotkaniu "Na Rodzinnej Ziemi" brało udział grono przedstawicieli Oddziału Krakowskiego SMZK: Roman Kahul, Marek Kołacz, Henryka Rybicka, Czesław Rybicki, Maria Szafran, Maria Magdalena Szafran, Stanisław Szafran.

Członkowie Oddziału brali również udział w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny (wycieczki, zwiedzanie wystaw itd.).

   

Podsumowanie

Oddział Krakowski SMZK nie posiada własnego lokalu na spotkania Zarządu lub innych organów Stowarzyszenia. Dlatego też wszelkie ustalenia dotyczące działalności Oddziału podejmowane są w konsultacjach telefonicznych i mailowych, a ostateczne decyzje zapadają podczas comiesięcznych spotkań.

Obsługę finansową Oddziału prowadzi skarbnik - Pan Albin Wojnar, a sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedstawione jest w oddzielnym dokumencie.

Zarząd Oddziału SMZK w Krakowie przedkładając niniejsze sprawozdanie z działalności w roku 2019 uprzejmie dziękuje wszystkim członkom i sympatykom naszego Oddziału za aktywność, oraz wspieranie dobrymi myślami i swoim uczestnictwem w spotkaniach przyjęte plany działania.

Szczególnie serdecznie dziękujemy panu dr Tadeuszowi Łopatkiewiczowi - prezesowi SMZK za ogromny trud kierowania Stowarzyszeniem i redagowania witryny internetowej. Dziękujemy Zarządowi Głównemu i licznemu gronu przyjaciół z Krosna i Regionu Krośnieńskiego, za okazywane nam wyrazy przyjaźni oraz wspieranie nas w naszych działaniach w minionym 2019 roku.

Prezes Oddziału Krakowskiego SMZK
Dr inż. Stanisław Szafran

Kraków, dnia 30 czerwca 2020 r.

      

 
Autorem tego artykułu jest Stanisław Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar