Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Uwarunkowania i perspektywy rozwoju Krosna" - wykład dra Tomasza Solińskiego

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 14 listopada 2019 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład zastępcy prezydenta Krosna dra Tomasza Solińskiego „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju Krosna”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.

02 Dr Tomasz Soliński podzielił swoje wystąpienie na kilka bloków tematycznych. Zajął się analizą procesów społeczno-gospodarczych w mieście w latach 2000-2018. Pokazał też stan gospodarki w Krośnie na tle innych miast (liderów) w Polsce przy pomocy metody benchmarkinu. Przedstawił także wizję rozwoju miasta, główne problemy rozwojowe oraz strategiczne projekty realizowane w Krośnie.

Analizując przemiany społeczno-gospodarcze w mieście w okresie 2000-2018, zwrócił uwagę na zjawiska niekorzystne, m.in. postępujący spadek liczby ludności Krosna, niekorzystną strukturę wiekową mieszkańców (wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym czyli starzenie się społeczeństwa) oraz suburbanizację. Wskazał także zjawiska pozytywne, np. dużą aktywność gospodarczą i przedsiębiorczość mieszkańców zakładających własne firmy czy relatywnie niskie bezrobocie rejestrowane (w stosunku do innych miast w Polsce).

03 Do głównych problemów rozwojowych Krosna zaliczył m.in. niekorzystne prognozy demograficzne, peryferyjne położenie Krosna w stosunku do innych ośrodków w kraju, słabe powiązania komunikacyjne z innymi miastami w Polsce (w tym także z Rzeszowem - stolicą województwa podkarpackiego), zbyt małą liczbę ogólnodostępnych terenów zielonych (przeznaczonych do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych), wysoki poziom tzw. niskiej emisji (zanieczyszczenie powietrza).

Wśród „atutów” miasta wymienił m.in. położenie przygraniczne, działanie lokalnego lotniska wykorzystywanego do celów szkoleniowych, sportowych i lotnictwa prywatnego, bogatą ofertę edukacyjną i wysoki poziom kształcenia w krośnieńskich szkołach, szeroką ofertę instytucji kultury i atrakcyjność turystyczną Krosna.

Dr Tomasz Soliński przypomniał też, że w najnowszej strategii rozwoju miasta, uchwalonej w 2014 r., określono następującą wizję rozwoju Krosna:

Krosno jest miastem inteligentnym, dbającym o jakość życia mieszkańców poprzez rozwój innowacyjnej gospodarki, edukacji, kultury z poszanowaniem środowiska.

04 05 Na koniec swojego wystąpienia dr T. Soliński przedstawił realizowane bądź planowane do realizacji projekty strategiczne. Mówił m.in. o zadaniach służących poprawie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Krosna (zakup terenów byłego lotniska Iwonicz, rozbudowa drogi krajowej nr 28, dalszy rozwój i przebudowa lokalnego lotniska, budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie), a także o działaniach mających na celu rozwój przedsiębiorczości i pozyskiwanie nowych inwestorów (inkubator przedsiębiorczości, strefa inwestycyjna). Wymienił też inne projekty: powstanie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii, rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, poprawa jakości powietrza w mieście, powstanie pierwszej w Polsce inteligentnej sieci wodociągowej, wspólne (wraz z mieszkańcami) tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII”, rozpowszechnienie e-usług administracji, remont nowej siedziby Biura Wystaw Artystycznych czy powstanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

   

Fotografował: Krzysztof Urbanek

 
Zobacz też galerię fotograficzną wykładu >> (tylko dla zalogowanych użytkowników witryny)
Czytaj relację Joanny Łach z wykładu >> na witrynie Krosnieńskiej Biblioteki Publicznej
 

 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar