Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Do Rymanowa podążają…

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 
(7 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Uczestnicy Spotkania w autokarze W sobotę 21 września 2019 roku odbyło się 46. Spotkanie "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019". Wzięło w nim udział 81. uczestników, w tym siedmioosobowa delegacja Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej z Panem dr. inż. Stanisławem Szafranem - Prezesem Oddziału i Panem prof. dr. hab. Czesławem Rybickim - Wiceprezesem, oraz trzyosobowa delegacja Oddziału lubelskiego SMZK - z Panem dr. Józefem Kaczorem - Prezesem Oddziału. Tak znaczna liczba uczestników wyjechała z Krosna o godzinie 8:30 największym dostępnym w mieście autokarem, a pozostali przemieszczali się samochodami prywatnymi. Od rana towarzyszyła nam piękna, słoneczna - choć już jesienna - pogoda, która wpłynęła dodatnio na humory uczestników, a także otworzyła przed nami wspaniałe widoki Beskidu Niskiego i Pogórza.

02 Ks. Mieczysław Szostak oprowadza po kościele paraf. Pierwszym punktem krajoznawczego programu Spotkania był rymanowski kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, przed którego frontonem oczekiwali już na nas Ks. prob. Mieczysław Szostak i Pan Ryszard Krukar - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Rymanowskiej "Spotkanie - Rymanów". Rolę przewodnika po osiemnastowiecznym kościele pełnił ks. Szostak, który w niezwykle kompetentny sposób omówił przeszłość oraz wyposażenie artystyczne swojej świątyni. Pochodzący z lat 1779-1781 kościół, fundacji wojewody wołyńskiego Józefa Jana Kantego z Tenczyna Ossolińskiego, to piękny zabytek późnego baroku, z dobrej klasy i w dobrym stanie zachowania artystycznym wnętrzem, w części pochodzącym jeszcze z wcześniejszego kościoła rymanowskiego.

03 We wnętrzu synagogi rymanowskiej Kolejnym punktem programu była synagoga rymanowska, do której udaliśmy się pieszo. Po wnętrzu tej świątyni oprowadzał nas Pan Rafał Głód, który nie tylko odniósł się do przeszłości siedemnastowiecznej budowli, ale też jej zniszczeń w tragicznych latach II wojny światowej, Holocaustu miejscowej społeczności żydowskiej, trudnych lat powojennych. Sporo miejsca zajęło mu też przedstawienie współczesnych inicjatyw Stowarzyszenia "Spotkanie - Rymanów", które od kilkunastu lat organizuje coroczne Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa, propaguje wiedzę o pochodzącym z tego miasta Izydorze Izaaku Rabim - laureacie Nagrody Nobla, ponadto zaś integruje obecnych mieszkańców Rymanowa z potomkami żydowskiej społeczności miasta z okresu międzywojennego. Te pasjonujące, a wciąż słabo znane kwestie stały się przedmiotem licznych pytań ze strony uczestników Spotkania, kierowanych do Pana Rafała Głoda.

04 Pan Henryk Rysz - właściciel Huty SABINA 05 W galerii szkła artystycznego SABINA Interesującej rozmowie z przewodnikiem poświęcilibyśmy z pewnością więcej czasu, ale czekał już na nas kolejny punkt programu - zwiedzanie Huty Szkła Artystycznego SABINA, gdzie przyjął nas jej właściciel - Pan Henryk Rysz. Ponadgodzinny pobyt w hucie rozpoczął się od kilku demonstracji wykonanych przez pracujących hutników, czemu towarzyszył ustny komentarz właściciela, objaśniającego wykonywane przez hutników czynności. Później przyszedł czas na własne zmierzenie się z piszczelą hutniczą i udane próby wydmuchania bańki roztopionego szkła przez Panie Henrykę RybickąAldonę Merską-Srokę. Najwięcej czasu zajęło nam zapoznanie się z bogatą galerią artystycznych wyrobów Huty SABINA, znów na bieżąco objaśnianych przez Pana Henryka Rysza. Wielu uczestników Spotkania skorzystało z możliwości i zakupiło na pamiątkę wybrane przez siebie działa sztuki szklarskiej.

06 W trakcie spotkania z przedstawicielami władz samorządowych 07 Uczestnicy Spotkania W samo południe mieliśmy umówione spotkanie z władzami samorządowymi Rymanowa. Odbyło się ono w pięknym i nowoczesnym budynku Urzędu Gminy, gdzie honory gospodarzy pełnili: Pan Grzegorz Wołczański - Zastępca Burmistrza, Pan Krzysztof Buczek - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Rymanów oraz Pani Agnieszka Niemczyk - Inspektor ds. Promocji i Uzdrowiska w Urzędzie Gminy w Rymanowie. W obszernej sali narad czekał na krośnian skromny poczęstunek, ponadto kawa i herbata. Godzinne spotkanie prowadził dr Tadeusz Łopatkiewicz - Prezes Zarządu Głównego SMZK, który podzielił się z zebranymi kilkoma refleksjami odnoszącymi się do jakże długiej już tradycji Spotkań "Na rodzinnej ziemi", wskazując na istotną rolę tych jesiennych imprez integracyjnych w życiu całego Stowarzyszenia. W dłuższej wypowiedzi Prezesa znalazło się także miejsce na zaprezentowanie okolicznościowej fraszki, nadesłanej przez Pana Włodzimierza Kołtowskiego - członka Oddziału krakowskiego:

Do Rymanowa podążają
I żaden z nich nie spocznie
Ci, co swą ziemię kochają,
Krośniaki na uchodźstwie

07a Uczestnicy Spotkania 07b Uczestnicy Spotkania Następnie Prezes powitał biorących udział w spotkaniu: burmistrza Wołczańskiego, radnego Buczka, inspektor Niemczyk, prezesa Szafrana, wiceprezesa Rybickiego, prezesa Kaczora ponadto - prezesa honorowego Mariana H. Terleckiego i I wiceprezesa ZG SMZK w Krośnie - Henryka Bogacza. Z kolei głos zabrał Pan Grzegorz Wołczański - Zastępca Burmistrza, który w krótkich słowach odpowiedział na powitanie, życząc uczestnikom Spotkania miłych wrażeń zebranych w trakcie całodniowego pobytu w mieście i jego okolicach. O walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych regionu rymanowskiego mówił z kolei obszernie Pan Krzysztof Buczek, ilustrując swój wykład wideoprezentacją szczególnie atrakcyjnych miejsc i kwestii. Po tej części spotkania głos zabrał Pan Ryszard Krukar ze Stowarzyszenia "Spotkanie - Rymanów", który nie tylko przedstawił kilkunastoletnią działalność Stowarzyszenia, ale też omówił podejmowane przez członków inicjatywy społeczno-kulturalne, a także istotne osiągnięcia społeczników rymanowskich. Głos zabrał również Pan dr inż. Stanisław Szafran - Prezes Oddziału krakowskiego SMZK, który podzielił się z zebranymi swymi refleksjami odnośnie Rymanowa i okolic. Na koniec tego punktu programu Prezes Tadeusz Łopatkiewicz wręczył samorządowcom rymanowskim tomy Studiów krośnieńskich, wydawanych przez SMZK, prezesi Oddziałów zostali natomiast uhonorowani przez Burmistrza Wołczańskiego interesującymi, pięknie ilustrowanymi wydawnictwami promocyjnymi Gminy.

08 Na zboczach Przymiarek 626 m n.p.m. 09 Przed cerkwią w Bałuciance Wkrótce po godz. 13:00 uczestnicy Spotkania udali się autokarem i samochodami - poprzez Rymanów-Zdrój i Bałuciankę - na wzgórze Przymiarki 626 m n.p.m., gdzie przy pięknej pogodzie i świetnej widoczności podziwiali panoramę Beskidu Niskiego na południu oraz Pogórza - na północy. O samych Przymiarkach, ich historii, etymologii, zamieszkujących i gospodarujących tu przed wojną Łemkach - mówili Ryszard KrukarTadeusz Łopatkiewicz. Piękna, słoneczna pogoda i ciepło panujące tego dnia, zachęcało nas do dłuższego pozostawania na grzbiecie Przymiarek, mimo mocnego wiatru.

Kiedy tylko zjechaliśmy w dolinę Bałucianki, aby zwiedzić miejscową cerkiew drewnianą pw. Zaśnięcia Matki Boskiej, wiatr ustał zupełnie. Czekał tu już na nas Pan Zdzisław Gil - członek ZG SMZK w Krośnie, zaangażowany w niedawne 10 Wnętrze cerkwi w Bałuciance prace konserwatorskie tego pięknego zabytku sakralnej architektury Wschodu Chrześcijańskiego. Uczestnicy Spotkania zostali zaznajomieni szczegółowo z historią obiektu, również jego ostatnią renowacją, ponadto wysłuchali we wnętrzu krótkiej prelekcji na temat artystycznego - malarsko-rzeźbiarskiego - wyposażenia nawy cerkiewnej, w której barokowy ikonostas z XVII i XVIII wieku, wraz z ołtarzami bocznymi, stanowią fascynujące zwiedzających dominanty. Na liczne pytania uczestników odpowiadał Zdzisław Gil oraz Ryszard Krukar. Dla zainteresowanych tematem dostępna też była wystawa fotografii cerkiewnych autorstwa Zdzisława Gila.

11 Deptak w Rymanowie-Zdroju W pięknej jesiennej aurze słonecznego popołudnia przyszła kolej na spacer po parku uzdrowiskowym Rymanowa-Zdroju. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili więc oba deptaki na brzegach Taboru, pijalnię wód mineralnych i tężnię solankową, wnętrze kościoła uzdrowiskowego pw. św. Stanisława Biskupa, poszczególne zabytkowe domy zdrojowe. Dużym zainteresowaniem cieszył się także niewielki targ staroci.

12 Koncert Kapeli "Rymanowianie" O godz. 16:00 nastąpił wyjazd z Rymanowa-Zdroju w kierunku wsi Klimkówka, gdzie w dworze Ostoia oczekiwał na nas obiad i spotkanie integracyjne. Zrekonstruowany dwór Ostaszewskich, zanurzony w zieleni parkowej, stanowił bardzo miłą scenografię do zakończenia całodniowego Spotkania "Na rodzinnej ziemi". Jego zgłodniali uczestnicy ustawili się zaraz w kolejce do tradycyjnego już domowego chleba z pysznym smalcem, a także filiżanek z kawą i herbatą. Konsumpcję umilała nam Kapela "Rymanowianie", która w pięcioosobowym składzie dała piękny koncert melodii pogórzańskich. Mimo zmęczenia intensywnym dniem - niektórzy zaraz ruszyli do tańca. 13 W trakcie spotkania integracyjnego W przerwie koncertu podano smaczny obiad, po czym przy kawie i ciastku nastąpiła druga część występu kapeli. Na jego zakończenie Prezes Tadeusz Łopatkiewicz dziękował muzykom za nieodpłatny koncert, obdarowując każdego z nich tomem Studiów krośnieńskich. Jeszcze obejrzenie wystawy fotografii z archiwum Zdzisława Gila "Kadry z przeszłości SMZK", jeszcze podziękowania brawami dla Pani Agnieszki Tomaszewskiej - goszczącej nas gospodyni dworu w Klimkówce i wkrótce po godzinie 18:00 odjechaliśmy w kierunku Krosna. Niektórzy czuli się zapewne zmęczeni dniem, wszyscy - odurzeni czystym powietrzem beskidzkim, większość - zadowolona z dobrze spędzonego czasu w świetnym towarzystwie. Za pomoc w organizacji imprezy Prezes ZG SMZK dziękował w autokarze Paniom Barbarze PawlakElżbiecie Leśniak oraz Panom Henrykowi BogaczowiStanisławowi Lorensowi, zaś za przyjęcie zaproszenia do udziału - przedstawicielom Oddziałów zamiejscowych SMZK i uczestnikom. 46. Spotkanie "Na rodzinnej ziemi" przeszło tym samym do historii.

Jeszcze tego samego dnia na witrynie internetowej SMZK udostępniono galerię fotograficzną autorstwa Tadeusza ŁopatkiewiczaKrzysztofa Urbanka, zaś Gmina Rymanów, na swojej stronie na Facebooku, zamieściła wczesnym popołudniem ilustrowaną fotografiami informację:

W Urzędzie Gminy w Rymanowie trwa spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Odwiedzili nas mieszkańcy Krosna i okolic, którzy w tym roku naszą gminę wybrali jako miejsce swojego spotkania. Zwiedzili dotychczas Rymanów, rymanowski kościół i synagogę, przed nimi jeszcze Rymanów-Zdrój i Bałucianka. Z przekazanych informacji wiemy, ze Naszym Gościom bardzo się u nas podoba.

To prawda! Po tegorocznym Spotkaniu na znany nam przecież dobrze Rymanów patrzeć będziemy innymi oczyma, powodowani wspomnieniami interesująco i miło spędzonego dnia.

    

 
Zobacz galerię fotograficzną Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019 >> (dla zalogowanych użytkowników witryny
 

 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar