Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie Oddziału Krakowskiego SMZK z referatem mgr Adama Krzanowskiego pt.: "Józef Kucza ps. "Góra", "Wiąz"- życie i działalność"

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
(2 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

5 lutego 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyło się drugie w bieżącym roku spotkanie Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

01 1. Prezes dr inż. Stanisław Szafran wita prelegenta mgra Adama Krzanowskiego. Fot. M. M. Szafran 02Otwierając spotkanie prezes dr inż. Stanisław Szafran podał smutną informację, że w dniu 2 lutego 2019 r. zmarł mgr inż. Jan Bobrzecki - aktywny działacz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, współzałożyciel Koła SMZK w Krakowie, a w latach 1983-2001 wiceprezes Zarządu Oddziału w Krakowie. Urodził się 14 grudnia 1926 r. w Krośnie. W 1946 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krośnie. W latach 1946-1953 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł zawodowy mgr inż. mechanika. W latach 1965-1968 studiował Wydz. Górniczym AGH specjalizując się w wiertnictwie. W okresie 1950-1970 pracował zawodowo w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Krakowie, a następnie w latach 1970-1998 w Przedsiębiorstwie Geologicznym Budownictwa Wodnego "HYDROGEO" w Krakowie na stanowisku dyrektora. W uznaniu zasług za swoją aktywną pracę otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i stowarzyszeniowych, a w tym: Krzyż Kawalerski O.O.P., Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40-Lecia PRL. Był uhonorowany również Złotymi Odznakami regionalnymi: Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Za pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Za Zasługi dla Woj. Katowickiego, Za Zasługi dla Woj. Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, a ponadto odznakami resortowymi: Zasłużony dla Polskiej Geologii, Zasłużony dla Budownictwa i Przem. Mat. Budowlanych oraz in. Otrzymał również tytuły i stopnie honorowe, a m.in.: Honorowy Obywatel Krosna, Honorowy Członek SMZK, stopień "Dyrektor Górniczy II st." i in.

03 3. Mgr Adam Krzanowski prezentuje referat. Fot. M. M. Szafran Łącząc się w głębokim żalu z rodziną zmarłego i wszystkimi, którzy mieli okazję z Nim współpracować i cieszyć się darem Jego przyjaźni, uczestnicy spotkania uczcili pamięć zmarłego kolegi chwilą ciszy. Pogrzeb odbył się w dniu 7 lutego 2019 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

04 4. Mgr Józef Kucza dyrektor LO w Krośnie. Fot. arch. Tematem programowym spotkania był referat mgra Adama Krzanowskiego pt. "Józef Kucza ps. "Góra", "Wiąz" - życie i działalność".

Pan mgr Adam Krzanowski - krośnieński regionalista, historyk, nauczyciel akademicki, był wychowankiem mgr Józefa Kuczy, który przez wiele lat był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Prelegent, przedstawiając postać dyrektora Józefa Kuczy, nie ograniczył się tyko do informacji biograficznych o bohaterze, lecz przedstawił sylwetkę tego wybitnego nauczyciela, wychowawcę i społecznika na tle historii krośnieńskiego Liceum, z wyeksponowaniem najważniejszych zdarzeń:

 • 1900 r. - w wyniku wieloletnich starań Rady Miasta, wiedeńskie Ministerstwo Wyznań i Oświaty wyraziło zgodę na otwarcie CK Szkoły Realnej (siedmioletniej, męska) w Krośnie.
 • 1904 r. - patronem Szkoły został św. Kazimierz.
 • 1907 r. - pierwszy egzamin dojrzałości uczniów Szkoły Realnej.
 • 1912 r. - rozpoczęto przyjmowanie dziewcząt, ale wyłącznie w charakterze prywatnym.
 • 1918 r. - CK Szkoła Realna została przekształcona w Państwową Szkołę Realną.
 • 1921 r. - Państwowa Szkoła Realna została przekształcona w Państwowe Gimnazjum im. M. Kopernika, z dwoma profilami: humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym.
 • 05 5. Uczestnicy spotkania. Fot. S. Szafran 1925 r. - ostatnia matura w Państwowej Szkole Realnej.
 • 1930 r. - wprowadzono w Gimnazjum nauczanie koedukacyjne.
 • 1932 r. - reforma szkolnictwa: powstaje czteroletnie gimnazjum, kończące się "małą maturą" i dwuletnie liceum kończące się "duża maturą".
 • 1939 r. - pierwsza matura w liceum.
 • 23 X 1944 r. - rozpoczęcie nauki po przerwie wojennej (w Pałacu Biskupim).
 • 1945 r. - pierwsze powojenne matury (na podstawie kształcenia TON).
 • 1946 r. - kształcenie wraca do budynku przy ul. Piotra Skargi.
 • 1948 r. - powołanie Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Licealnego (jedenastolatka) bez zachowania imienia.
 • 06 6. Uczestnicy spotkania. Fot. M. M. Szafran 1949 r. - powołanie mgra Józefa Kuczę na dyrektora Szkoły.
 • 1951 r. - przekształcenie Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia Licealnego w Liceum Ogólnokształcące.
 • 1962 r. - nadanie szkole oficjalnej nazwy Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.
 • 1973 r. odsłonięcie pomnika patrona - Mikołaja Kopernika przed budynkiem Szkoły.
 • 1974 r. - mgr Józef Kucza po 25 latach sprawowania funkcji dyrektora Szkoły przeszedł na emeryturę.
 • 1988 r. zmiana nazwy szkoły na I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

07 7. Uczestnicy spotkania - Państwo J. i K. Wojtyczkowie. Fot. M. M. Szafran Pan dyrektor Józef Kucza kierował szkołą w niezwykle trudnym okresie historii Polski, ale zawsze dbał o wysoki poziom nauczania i wychowania, co wynikało ze standardów Jego wykształcenia i doświadczeń życiowych.

08 8. Uczestnicy spotkania - mgr A. Wojnar i dr M. Panaś. Fot. M. M. Szafran Urodził się 13 listopada 1907 r. we Wrocance k. Krosna, w rodzinie chłopskiej, ale ojciec pracował również w rozwijanym wówczas przemyśle naftowym. Uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku, w którym w 1928 r. zdał maturę. W latach 1928- 1934 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra historii. Pracę zawodową rozpoczął w drukarni OO Michalitów w Krakowie, a następnie przeniósł się do Zakładów Graficznych w Miejscu Piastowym, gdzie pracował do 1939 r. Po wybuchu wojny został powołany do macierzystego 2 pułku strzelców podhalańskich. W działaniach wojennych dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł i powrócił do Wrocanki, gdzie rozpoczął działalność w ruchu oporu. W latach 1940-1945 był dowódcą plutonu AK OP-15 (ps. "Góra"), uczestnicząc w wyznaczonych akcjach dywersyjnych i zbrojnych. Współorganizował i prowadził nauczanie w Tajnej Szkole Podchorążych w Miejscu Piastowym. Równocześnie był aktywnym działaczem w TON na Podkarpaciu (ps. "Wiąz"). Po wojnie otrzymał pracę na stanowisku kierownika bursy w Krośnie. 15 marca 1949 został powołany na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej w Krośnie i energicznie pracował nad podnoszeniem poziomu kształcenia oraz poszerzeniem bazy dydaktycznej szkoły. Prowadził również aktywną działalność społeczną. W latach pięćdziesiątych czynnie włączył się do walki z analfabetyzmem, był czołową postacią w walce o oświatę w powiecie krośnieńskim. Pełnił funkcję sekretarza Komitetu Powiatowego do Walki z Analfabetyzmem. W latach 60-tych był radnym WRN w Rzeszowie, PRN i miasta oraz członkiem Komisji Oświaty Miejskiej Rady Narodowej w Krośnie. Szczególnie dbał o poziom pracy szkół i inwestycje oświatowe, doprowadził do budowy Domu Nauczyciela oraz sali gimnastycznej przy LO w Krośnie. Troszczył się o nowe inwestycje dla oświaty, poprzez budownictwo nowych szkół i rozbudowę istniejącej bazy oświatowej. Z Jego inicjatywy odbyła się w LO w Krośnie Ogólnopolska Inauguracja Roku Kopernikowskiego, połączona z odsłonięciem pomnika patrona szkoły. Był działaczem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz współtwórcą Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, pełniąc funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Zarządu (1958-1967). Od początku pracy zawodowej należał do ZNP, w latach 1963-1972 był prezesem Zarządu Powiatowego ZNP w Krośnie. W latach 70-tych był przez jedną kadencję społecznym I sekretarzem KM PZPR w Krośnie.

09 9. Aforyzm z prezentowanego slajdu. Fot. M. M. Szafran Prelegent w swoim wystąpieniu wskazywał na ogrom dokonań dyrektora Józefa Kuczy. Mimo niezwykle trudnych czasów zawsze był człowiekiem odpowiedzialnym i oddanym młodzieży. W każdej sprawie starał się mieć przemyślane własne zdanie i bronić go na różnych gremiach. Z wielka atencją prelegent poświęcił bohaterowi referatu wybrany aforyzm J.A. Jewtuszenki: "Własne zdanie czasami drogo kosztuje, jednak bez naprawdę własnego zdania nie ma jednostki, a bez jednostki nie ma narodu. Odważnie wypowiedziane własne zdanie tworzy jednostkę i przestaje być całkowicie prywatnym zdaniem, staje się głosem wszystkich pozostałych. Oczywiście tylko w tym wypadku, jeśli własnym zdaniem nie próbuje się tłumić zdania innych ludzi".

Prezes Oddziału serdecznie podziękował panu mgr Adamowi Krzanowskiemu za przybycie na spotkanie z członkami Oddziału Krakowskiego SMZK i wygłoszenie interesującej prelekcji.

 

 
Autorem tego artykułu jest Maria Magdalena Szafran

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Galeria wycieczki autokarowej Klimkówka, Łosie, Bielanka, Szymbark - 6 lipca 2024
 2. Promocja książki Zdzisława Gila "Refleksje konserwatora zabytków" - 26 czerwca 2024
 3. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - prelekcja dr Tadeusza Łopatkiewicza - 4 czerwca 2024
 4. "Pamięci Żydów z Jedlicza oraz osób ratujących ich życie w czasie zagłady" - prelekcja st. ofic. ż.w. Bogdana Jaskółki - 7 maja 2024
 5. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 6. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 7. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 8. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 9. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 11. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 12. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 13. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 14. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 15. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 16. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 17. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 18. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 19. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 20. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 21. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 22. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 23. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 24. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 25. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 26. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 27. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 28. Archiwum newsletterów
 29. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar