Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spotkanie z Nowym Rokiem 2019 w tle

Email Drukuj PDF
(4 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

     

W piątek 8 lutego 2019 roku odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Tak jak ostatnio, zorganizowaliśmy je w stołówce internatu Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 20. Tegoroczne spotkanie zgromadziło 75 osób, które zajęły miejsca przy ładnie przybranych stołach, ustawionych w podkowę.

01 Spotkanie otworzył Tadeusz Łopatkiewicz - prezes ZG SMZK, który powitał zaproszonych gości, a wśród nich: Piotra Przytockiego - Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniewa Kubita - Przewodniczącego Rady Miasta Krosna, Bronisław Barana oraz Tomasza Solińskiego - Wiceprezydentów Miasta Krosna, Jana Zycha - Wójta Gminy Korczyna, Bogusławę Bęben - Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, Teresę Basamanię - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (gospodarza obiektu) oraz Józefa Kaczora - Prezesa Oddziału lubelskiego SMZK.

02 Następnie - w krótkim wystąpieniu Tadeusz Łopatkiewicz przedstawił syntetyczne sprawozdanie z efektów prac stowarzyszeniowych w roku 2018, wśród których wspomniał o 10. zorganizowanych wykładach popularno-naukowych i naukowych, których autorami byli w większości członkowie SMZK, dwóch konferencjach (Międzynarodowej konferencji naukowej - Robert Wojciech Portius de Lanxeth - krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator oraz Konferencji naukowej Mieszkańcy Krosna i regionu w walce o niepodległość (1914-1918), których Stowarzyszenie było współorganizatorem, a także trzech wystawach (Firmy Królewskiego Wolnego Miasta Krosna 03 1873-1945 - ze zbiorów Zbigniewa Więcka, wystawie fotograficznej Zdzisława Gila Kadry z przeszłości SMZK oraz Legiony Polskie 1914-1918 - wystawie ze zbiorów kart pocztowych Mariana H. Terleckiego i Janusza Kubita). Ponadto wymienił kolejne tematy, na których koncentrowały się wysiłki Stowarzyszenia: pracach redakcyjnych i przygotowaniu do druku VIII tomu Studiów krośnieńskich, organizacji IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha oraz dwóch spotkań integracyjnych - Spotkania Noworocznego oraz 45. Spotkania przedstawicieli Oddziałów SMZK "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018". Kontynuując swe sprawozdanie prezes wspomniał również cztery 04 odbyte wycieczki krajoznawcze (kulig w Pstrągowej, wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę WYSPIAŃSKI oraz do Galerii Malarstwa w Sukiennicach, wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Hrendówka" w Rymanowie, połączoną ze zwiedzaniem Zakładu Uzdatniania Wody "Wisłok" w Sieniawie oraz wyprawę do Magurskiego Parku Narodowego oraz czerech cerkwi drewnianych z Łemkowszczyzny Środkowej).

05 Najpoważniejszym jednak przedsięwzięciem w roku ubiegłym była organizacja obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności SMZK (22 września), na który złożyły się: Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta Krosna w auli PWSZ, prezentacja i promocja VIII tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu", wernisaż wystawy "Publikacje książkowe autorstwa członków SMZK", na której pokazaliśmy 123 książki 20. autorów oraz wieczorny koncert uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.

06 Kończąc tę część wypowiedzi prezes przypomniał też świętowany w październiku 2018 Jubileusz 45-lecia Oddziału krakowskiego SMZK, w którym wzięła udział liczna delegacja regionalistów z Krosna, całoroczną aktualizację witryny internetowej Stowarzyszenia oraz jego profilu na Facebooku, wspomniał o aktywności społeczno-kulturalnej wielu członków SMZK poza własną organizacją (wydawane książki, spotkania autorskie, wygłaszane wykłady, prelekcje, udziały w plenerach malarskich i rzeźbiarskich, wystawy urządzane ze zbiorów własnych) oraz wymienił instytucje oraz organizacje, z którymi SMZK współpracuje na bieżąco (władze samorządowe Krosna i gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, Krośnieńska Biblioteka Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka w Korczynie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Od-dział w Krośnie, a także oddziały terenowe SMZK - w Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i Warszawie).

07 Tradycyjnie już w trakcie Spotkania Noworocznego nastąpiła publiczna prezentacja planu działalności Stowarzyszenia. Zagadnienia te prezes przedstawił hasłowo, ograniczając się do wymienia w ramach działalności statutowej planowanych: sześciu wykładów popularnonaukowych (jeden z nich z nowego cyklu "Poznajmy się"), pięciu wycieczek krajoznawczych (kulig w Pstrągowej, Muzeum Narodowe w Krakowie, okolice Lutczy i Niebylca, Biecza i Binarowej, oraz szlakiem winnic na Pogórzu) oraz dwóch spotkań integracyjnych - w tym 46. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019". W roku bieżącym zorganizujemy też kiermasz wydawnictw SMZK podczas Dni Krosna, obchody 120. rocznicy urodzin Jana Winiarskiego - pasjonata astronomii amatorskiej, V Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha, połączony z warsztatami recytatorskimi, powrócimy też do zwyczaju zapalania zniczy na grobach powstańców listopadowych i styczniowych oraz członków SMZK - bezpośrednio przed świętem zmarłych. Nadal rozwijać zamierzamy witrynę internetową SMZK oraz profil Stowarzyszenia na Facebooku, drogą elektroniczną rozsyłać chcemy kolejne numery newslettera "Wiadomości SMZK", dokumentować fotograficznie imprezy SMZK, pełnić dyżury w CWOP w Krośnie, przy ul. Grodzkiej 10, ponadto zajmować się sprzedażą i obsługą zamówień na wydawnictwa własne.

08 Ważne miejsce w naszej aktywności zajmować będzie współpraca z władzami samorządowymi Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w środowisku, a także współpraca z Oddziałami Stowarzyszenia w Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Następnie głos zabrał Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna, który wysoko ocenił przedstawiony dorobek Stowarzyszenia, jego rolę kulturotwórczą i popularyzatorską w środowisku, odniósł się też do naszego zeszłorocznego jubileuszu, w tym wydanego siłami Stowarzyszenia - VIII tomu Studiów krośnieńskich. Na koniec Prezydent złożył wszystkim członkom i sympatykom SMZK życzenia noworoczne, do których dołączył się również prezes ZG, który przedstawił też długą listę tych osób i instytucji, które nadesłały życzenia świąteczne i noworoczne na adres naszej organizacji.

Po tej oficjalnej części spotkania przyszedł czas na życzenia przy kieliszku szampana, następnie - świetnie przyrządzoną i podaną kolację oraz tańce przy muzyce serwowanej przez Roberta Czelnego. Czas do godziny 22:00 wypełniły nam wszystkim rozmowy, wspomnienia i tańce, a wszystko to w ciepłej, rodzinnej wręcz atmosferze bliskich sobie ludzi. Miło też było bezpośrednim organizatorom Spotkania słuchać na gorąco formułowanych wysokich ocen tej imprezy oraz podziękowań od tych wszystkich, którzy brali w niej udział. Zatem - do spotkania za rok!

Fotografował: Krzysztof Urbanek

 
Zobacz fotograficzną galerię Spotkania >> (tylko dla zalogowanych)
 

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 2. Sprawozdanie z działalności Oddziału krakowskiego SMZK w roku 2019 - 30 czerwca 2020
 3. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 4. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 5. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 7. Biogram Profesora Artura Bębna
 8. Plan pracy SMZK w roku 2020
 9. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 10. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 11. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 12. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 13. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 14. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 15. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 16. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 17. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 20. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 21. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 22. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 23. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 24. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 25. Archiwum newsletterów
 26. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar