Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jan Buczyński (1932-2008)

Email Drukuj PDF
(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

Adam Krzanowski

 

Jan Buczyński (1932-2008) - wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej SMZK

Jan Buczyński urodził się 15 maja 1932 roku, zmarł 26 lipca 2008 roku w Krośnie. Posiadał wykształcenie magisterskie w zakresie prawa administracyjnego. Pracował w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Krośnie a następnie od 1975 r. w Komendzie Wojewódzkiej MO. Zajmował się problemami społeczno-oświatowymi oraz profilaktyką uzależnień od środków odurzających i alkoholu. Przez wiele lat prowadził zajęcia edukacyjne z zakresu prawa, historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Korespondencyjnym w Krośnie i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Po przejściu na emeryturę włączył się w nurt pracy społecznej zarówno w Związku Zawodowym Policjantów, Policyjnym Klubie Seniorów i Polskim Związku Działkowców.

Na szczególnie pokreślenie zasługuje działalność Jana Buczyńskiego w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 1981-2008. Przez osiem kolejnych kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, począwszy od V (29.03.1981 r. do XII (1.10.2005 r.). W ciągu 24 lat wzorowo współpracował, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, z Prezesami Stowarzyszenia: Franciszkiem Krausem (1967-1984), Janem Krzanowskim (02.1984-12.1984), Adolfem Marczakiem (1987-1997), Marianem Terleckim (1984-1987 i 1999-2011). Godnym podkreślenia jest fakt, iż jako przewodniczący, potrafił w sposób profesjonalny dokonywać oceny funkcjonowania prezesów i Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Formułowane, a zarazem wyważone wnioski oraz zalecenia ujęte w sprawozdaniach KR, powodowały integrację członków Zarządu i stymulowały ich do efektywniejszej pracy. Jego wnioski o udzielenie absolutorium dla ustępujących Zarządów były przedmiotem pogłębionej analizy i dyskusji. Przyjmowane były z dużą aprobatą Walnego Zebrania Członków.

W okresie XIII kadencji (1.10.2005-28.09.2008 r.) był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków nadało mu 21.09. 1996 r. tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. był prelegentem Zarządu Powiatowego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, wygłaszając wiele prelekcji na terenie klubokawiarni, świetlic wiejskich i zakładowych w powiecie krośnieńskim.

W latach siedemdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX w. był członkiem Rodzinnego Ogrodu Działkowców "Panorama" w Krośnie przy ul. Okrzei 152, pełniąc funkcję członka i przewodniczącego Zarządu. Posiadał legitymację członków społeczności działkowców do uczestniczenia w licznych spotkaniach i dyskusjach, na różnych forach dyskusyjnych na szczeblu wojewódzkim czy krajowym, na temat statusu członków Stowarzyszenia Działkowców. Przygotowywał i pisał opinie, formułował urzędowe pisma i wyrażał swoje stanowisko na tych spotkaniach dyskusyjnych w sprawie niezależności funkcjonowania Stowarzyszenia Działkowców od władz i posiadania przez ich członków odpowiedniego areału ziemi. Bronił interesów działkowców przed próbami zawłaszczenia ziemi Stowarzyszenia Działkowców, na rzecz samorządów lokalnych.

J. Buczyński na posiadanej działce uprawiał warzywa i piękne kwiaty. Był organizatorem corocznych uroczystości dożynkowych dla działkowiczów i ich rodzin oraz innych okazjonalnych imprez, które integrowały to grono, czym zaskarbił sobie szacunek wśród działkowiczów.

Jan Buczyński zmarł 26 lipca 2008 roku i pochowany został na cmentarzu komunalnym w Krośnie. Ceremonia pogrzebowa przeprowadzona w obrządku świeckim była bardzo wzruszającym momentem. Ceremoniarz uroczystości, w swojej retoryce, przypomniał bardzo sugestywnie i barwnie lata pracy i działalność zmarłego. Niezwykle ciepło i serdecznie pożegnał Jana Buczyńskiego, dostarczając zebranym uroczystości pogrzebowej, wielu wzruszających momentów.


Krosno, listopad 2018 roku


Źródła:
A. Kosiek, M. Terlecki, T. Łopatkiewicz, Władze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w półwieczu
A. Kosiek, T. Łopatkiewicz, Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Notatki, rozmowy osobiste i konsultacje społeczne autora, jako radnego Rady Miasta Krosna, z Janem Buczyńskim w latach 1992-2008.

 


 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. Nowe książki Adama Krzanowskiego - 4 kwietnia 2020
 2. Relacja z wykładu mgra inż. Piotra Korpantego w Oddziale krakowskim SMZK - 3 marca 2020
 3. Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową
 4. Relacja z wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 5. Galeria fotograficzna wykładu dra Piotra Łopatkiewicza o drewnianej architekturze kościelnej - 13 lutego 2020
 6. Biogram Profesora Artura Bębna
 7. Plan pracy SMZK w roku 2020
 8. Sprawozdanie z działalności SMZK w roku 2019
 9. Relacja ze Spotkania Noworocznego - 10 stycznia 2020
 10. Tradycyjny "Opłatek" 2020 Oddziału Krakowskiego SMZK - 7 stycznia 2020
 11. Informacja o spotkaniu członków Oddziału wrocławskiego SMZK
 12. "Z Poetą pod rękę..." - relacja z V Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha - 23 października 2019
 13. Relacja ze Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Rymanów 2019" - 21 września 2019
 14. Plan pracy Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2019/2020
 15. 10 lat witryny internetowej SMZK - 19 lutego 2019
 16. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 17. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 18. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 19. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 20. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 21. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 22. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 23. Władze Stowarzyszenia w XVII kadencji (2017-2020)
 24. Archiwum newsletterów
 25. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Pogoda

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar