Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zychowo i konkursowo… Relacja z IV Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha

Email Drukuj PDF
(3 głosów, średnia ocena: 5.00 na 5)

 

01 Początek jesieni - tradycyjnie już - zbiega się w Korczynie z całodniowymi przesłuchaniami młodych recytatorów, w ramach Konkursu recytatorskiego poezji Jana Zycha. W tym roku miała miejsce już czwarta edycja tej imprezy, prawdziwego święta poezji, organizowanego - jak i w poprzednich latach - przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Wójta Gminy Korczyna, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Tym razem, w związku z tzw. reformą szkolnictwa, zmianie uległa nieco formuła Konkursu, który od tego roku adresujemy do dwóch kategorii uczniów: z klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także, w drugiej kategorii - do recytatorów ze szkół średnich. Na początku września 2018 roku, zaproszenia do udziału w Konkursie rozesłaliśmy więc do niemal stu szkół z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego. Odpowiedziało na nie łącznie 21 placówek (Szkoła Podstawowa w Korczynie, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Szkoła Podstawowa w Zespole 02 Wojciech Tomkiewicz - Dyrektor GOK w Korczynie wita uczestników Konkursu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie, Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Orła Białego w Lubatówce, Szkoła Podstawowa w Piotrówce, Szkoła Podstawowa Dobieszynie, Miejski Zespół Szkół nr 4 Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Gałuszki w Przybówce, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie Gimnazjum Dwujęzyczne, Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie, Szkoła Podstawowa w Długiem, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, Szkoła Podstawowa im. A. Fredry w Odrzykoniu, Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego w Krośnie, ZSP nr 5 w Krośnie, ZSP nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie, ZSP nr 2 Krosno oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie), które nadesłały 64 zgłoszenia, odpowiednio dla 40. recytatorów występujących w kategorii pierwszej i 24. - w drugiej.

03 Jury Konkursu. Od lewej: Jan Kanty Lusznia, Anna Pelc i dr Mariusz Kalandyk - Przewodniczący Jury 04 Publiczność wypełniająca salę Prócz zwyczajowych celów, jakie przyświecają wszystkim przeglądom recytatorskim - a więc kształtowania wrażliwości na piękno mowy ojczystej, tworzenia okazji do pracy nad kulturą języka oraz trudną sztuką interpretacji, promocji osiągnięć recytatorskich uczniów, a także czynnego uczestnictwa w kulturze - organizatorzy korczyńskiego Konkursu za najważniejszy postulat uznali przywrócenie zbiorowej pamięci sylwetki Jana Zycha (1931-1995), wybitnego poety i tłumacza wywodzącego się z Korczyny, oraz przypomnienie jego wartościowej twórczości literackiej, pełnej lirycznych odniesień do naszej małej ojczyzny.

Tak jak w ubiegłych latach, gościny biorącym w Konkursie udzielił Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie - Dwór Szeptyckich, którego główną salę już przed godziną 9:00 wypełniła młodzież, jej opiekunowie i miłośnicy poezji. Tradycyjnie już sygnałem do rozpoczęcia przesłuchań konkursowych stała się pieśń 05 Publiczność w skupieniu słucha recytacji 04a Laureatka I miejsca - Anastazja Panasiuk w trakcie recytacji wiersza "Układ serdeczny" "Gdziekolwiek", skomponowana do słów wiersza Jana Zycha i wykonywana przez Marka Grechutę. Przesłuchania konkursowe otworzył Wojciech Tomkiewicz, dyrektor GOK w Korczynie, który przywitał i przedstawił kolejno członków trzyosobowego Jury konkursowego: Pana dra Mariusza Kalandyka z Rzeszowa - przewodniczącego Jury, Panią Annę Pelc oraz Pana Jana Kantego Lusznię z Krosna, następnie Panią Dorotę Pec - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie oraz dra Tadeusza Łopatkiewicza, Prezesa ZG SMZK, inicjatora Konkursu i współautora książki "Jan Zych (1931-1995). Przywracanie pamięci". Na koniec powitani zostali serdecznie wszyscy Uczestnicy Konkursu oraz ich Opiekunowie.

06 Dr Mariusz Kalandyk - Przewodniczący Jury podsumowuje pierwszą część prezentacji konkursowych Po tym nastąpiły przesłuchania konkursowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzone przez Panią Dorotę Pec. Każdy z uczestników, po swej prezentacji jednego lub dwóch wierszy 07 Laureaci Konkursu w kategorii recytatorów z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz gimnazjów Poety, otrzymał dyplom uczestnictwa w Konkursie. Tę część niemal dwugodzinnych przesłuchań zamknęły obrady Jury, a w trakcie przerwy - wszystkich biorących udział w imprezie Organizatorzy podjęli gorącą herbatą, kawą oraz drożdżówkami. Bezpośrednio po tym Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk przedstawił syntetyczną ocenę zaprezentowanych recytacji, dzieląc się z młodymi recytatorami wieloma cennymi uwagami. Jury, doceniając wysoki poziom wykonawczy występujących gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, postanowiło przyznać łącznie 6 nagród oraz 3 wyróżnienia.

Otrzymały je:

 • I nagroda - Anastazja Panasiuk z Gimnazjum Dwujęzycznego przy I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie
 • dwie II nagrody - Gabriela Chmielowiec ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie oraz Aleksandra Hanus ze Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej
 • trzy III nagrody - Izabela Siręga ze Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej, Julia Patla ze Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Lubatówce oraz Julia Kobiałka ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie.
 • Wśród trzech wyróżnionych przez jurorów recytatorów znaleźli się: Dagmara Urban ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Gałuszki w Przybówce, Alicja SajdakWiktoria Wójcik z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Wszystkim nagrodzonym upominki książkowe wręczali Jurorzy: dr Mariusz Kalandyk, Anna PelcJan Kanty Lusznia oraz Organizatorzy: Dorota Pec, Wojciech Tomkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz.

08 Przesłuchania recytatorów ze szkół średnich. W pierwszym rzędzie od lewej goście specjalni Konkursu (od prawej: Stanisław Zych i Bronisława Pitera - rodzeństwo Jana Zycha) 09 Miłosz Tomkiewicz - laureat I nagrody - prezentuje wiersz "Błękitna elegia" Po krótkiej przerwie, o godz. 12:00, rozpoczęła się druga część zmagań konkursowych. Przysłuchiwali się im szczególni Goście Konkursu - Pani Bronisława PiteraStanisław Zych - rodzeństwo Poety oraz Pani Halina Steliga i Państwo StanisławaZdzisław Łopatkiewiczowie. W tej części Konkursu wzięło udział 24. uczniów sześciu krośnieńskich szkół średnich. Recytacje przedstawione przez nich stanowiły z jednej strony prawdziwą ucztę duchową dla słuchaczy, z drugiej zaś - twardy orzech do zgryzienia dla konkursowego Jury. Na werdykt nie czekaliśmy jednak długo. Poprzedziło go wystąpienie Przewodniczącego, który na gorąco podzielił się ze słuchaczami refleksjami z tej części przesłuchań konkursowych. Dr Mariusz Kalandyk, jak i wcześniej, skupił się na tych elementach uczniowskich prezentacji, które świadczyć mogą o dobrym opanowaniu artystycznego warsztatu recytatora, wskazał również te z nich, które stwarzają występującym największe trudności, wymagając z racji tego szczególnej uwagi i staranności. Werdyktem Jury najwyżej ocenionych zostało aż jedenastu uczestników Konkursu, bowiem dla jego wysokiego poziomu zaproponowano przyznanie pięciu wyróżnień, w miejsce zwyczajowych trzech. I tak:

 • I nagrodę otrzymał Miłosz Tomkowicz z Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie
 • dwie II nagrody otrzymali: Michał Pietrzkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie oraz Marcelina Turek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
 • trzy III nagrody otrzymała Sara Sabat, Natalia Szelc oraz Weronika Marszałek - wszystkie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
 • pięcioma wyróżnieniami nagrodzono: Edytę Haręzgę z ZSP nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie, Grzegorza Filipowicza z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, Joannę GondelęWeronikę Błachaniec z ZSP nr 5 w Krośnie oraz Martynę Pałys z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie.

10 Laureaci Konkursu w kategorii szkół średnich Nagrody książkowe wszystkim nagrodzonym i tym razem wręczali przedstawiciele Organizatorów Konkursu oraz członkowie Jury. Tradycyjnie też wręczone zostały nagrody prywatne. Pan Jan Kanty Lusznia nagrodził Marcelinę Turek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie ufundowanym przez siebie egzemplarzem "Almanachu poetyckiego RCKP", zaś dr Tadeusz Łopatkiewicz - indywidualną, prywatną nagrodą w postaci tomiku Jana Zycha "Wybór wierszy" wyróżnił Miłosza Tomkowicza z Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie, laureata I miejsca.

11 Podziękowania Jurorom składa Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes ZG SMZK Skromne upominki książkowe stały się również podziękowaniem Organizatorów dla członków Jury, a egzemplarze ósmego tomu serii "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" wręczył Jurorom Prezes ZG SMZK.

Za nami IV Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha. Przygotowywaliśmy go bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych, uskrzydleni szerokim odzewem ze strony młodych recytatorów. Trudno jest formułować na gorąco opinie i refleksje, wydaje się jednak, iż Konkurs ten spełnił pokładane w nim cele i nadzieje. Twórczość Jana Zycha okazała się kapitalnym tworzywem dla młodych recytatorów, bowiem w poezji jego młodzi ludzie odnajdują z powodzeniem zrozumiałe dla siebie wątki i podzielane wrażenia. Świadczą o tym emocje wkładane w poszczególne prezentacje indywidualne, świadczy nakład pracy, jaki przygotowaniom do przesłuchań został poświęcony. Przewodniczący Jury - dr Mariusz Kalandyk nie pierwszy już raz nazwał relacjonowaną imprezę "świętem poezji Jana Zycha, świętem Jana Zycha". Słowa te świetnie oddają intencje Organizatorów Konkursu recytatorskiego, stanowiąc przy tym wysoką ocenę starań tych wszystkich, którym przeprowadzenie przesłuchań konkursowych zawdzięczamy.

Dziękujemy serdecznie Uczestnikom! Dziękujemy Opiekunom. Do spotkania za rok!

  

 
Autorem tego artykułu jest Tadeusz Łopatkiewicz

Zobacz inne artykuły tego autora >>

Komentarze  

 
Justyna Czekańska
+1 # Po Konkursie recytatorskimJustyna Czekańska 2018-10-25 10:29
Panie Tadeuszu!
Dziękuję za wspaniałe spotkanie. Ja i mój uczeń Wspaniały Miłosz jesteśmy debiutantami w tym konkursie. Tym bardziej dziękujemy za docenienie naszej interpretacji "Błękitnej elegii". Kultywuje Pan wspaniałe tradycje swojego taty. Tu odrobina prywaty: moja ciocia była uczennicą Pana Łopatkiewicza w LO w Jedliczu i bardzo się cieszył, ze została polonistką. Ja podtrzymuję tradycję, a mój podopieczny z Pana rąk otrzymuje nagrodę. To wspaniałe. Dziękujemy i pozdrawiam Justyna Czekańska
 
 
Tadeusz Łopatkiewicz
# W odpowiedzi...Tadeusz Łopatkiewicz 2018-10-25 10:32
Pani Justyno - mogę się tylko cieszyć, że Pani się cieszy. Miłosz jest niezwykle utalentowanym człowiekiem - znam jego Ojca, rzeźbiarza, wiem, że Miłosz gra na akordeonie, bo kiedyś go widziałem grającego, a dziś zachwycił mnie swą interpretacją wiersza. Na pewno jest uzdolniony plastycznie. On daleko zajdzie - jestem pewien… Do tego z takim pedagogiem :-)
Pozdrawiam i miło mi będzie gościć Panią i jej podopiecznych za rok :-)
 
 
Bożena Gunia
+1 # Po przesłuchaniach konkursowychBożena Gunia 2018-10-25 10:34
W imieniu swoim oraz uczennic bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w dzisiejszym konkursie. Gratuluję pomysłu popularyzacji pięknej poezji "naszego" poety. Przesyłam ukłony dla Organizatorów i jestem pod wrażeniem profesjonalnego jury (co nieczęsto się zdarza w szkolnych konkursach recytatorskich) . Uwagi przekazane przez P. Przewodnicząceg o będą cennymi wskazówkami w pracy z młodzieżą przy kolejnych konkursach. Dziękuję za przesłanie zdjęć, to bardzo miłe. Pozdrawiam. Bożena Gunia
 
 
Tadeusz Łopatkiewicz
# W odpowiedzi...Tadeusz Łopatkiewicz 2018-10-25 10:37
Pani Bożeno - bardzo dziękuję za miłe słowa pod adresem jurorów i organizatorów.
Bylejakości mamy wokół tyle, że staramy się, aby nie kojarzyła się ona z Zychowym konkursem. Poeta na to nie zasłużył przecież…
Pozdrawiam Panią i recytatorki. Mam nadzieję na udział Pań w konkursie za rok :-)
 

Aby dodawać komentarze musisz się uprzednio zalogować!

Lista artykułów

Nowości

 1. "Z zagadnień najstarszej ikonografii niezachowanych kościołów drewnianych Małopolski Południowej" - wykład dra t. Łopatkiewicza - 15 maja 2024
 2. "Ks. płk. Józef Panaś - duchowny, społecznik, żołnierz, patriota" - prelekcja dr inż. Stanisława Szafrana - 9 kwietnia 2024
 3. "Protokół dyplomatyczny na co dzień" - prelekcja płk Marka Kołacza - 5 marca 2024
 4. Galeria fotograficzna uroczystości 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - 22 stycznia 2024
 5. Tradycyjne "Spotkanie Opłatkowe" 2024 Oddziału Krakowskiego SMZK - 9 stycznia 2024
 6. Relacja z promocji albumu Zbigniewa Więcka
 7. Galeria fotograficzna promocji albumu Zbigniewa Więcka (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 8. Relacja ze Spaceru pamięci - 30 października 2023
 9. Galeria fotograficzna Spaceru pamięci - 30 października 2023 (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 10. Jubileusz 50-lecia działalności Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej - 3 października 2023
 11. Program działalności Oddziału krakowskiego SMZK w sezonie 2023/2024
 12. Wywiad Doroty Suwalskiej z Tadeuszem Łopatkiewiczem o SMZK - 14 lipca 2023
 13. Relacja z wykładu z okazji 65-lecia SMZK - 14 czerwca 2023
 14. Galeria fotograficzna wykładu „65 lat działalności SMZK” w obiektywie Joanny Łach
 15. Książka Tadeusza Łopatkiewicza dotycząca dziewiętnastowiecznych relacji konserwatorskich o zabytkach Krosna i powiatu
 16. Galeria Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK (tylko dla zalogowanych użytkowników)
 17. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Krakowskiego SMZK za kadencję 2017-2020
 18. Relacja filmowa z uroczystej LXIII Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 19. Relacja filmowa z referatu dr Tadeusza Łopatkiewicza - Prezesa ZG SMZK na uroczystej Sesji Rady Miasta Krosna z okazji Jubileuszu 60-lecia SMZK
 20. Relacja z Jubileuszu 45-lecia oddziału krakowskiego SMZK - 2 października 2018
 21. Relacja z 45. Spotkania "Na rodzinnej ziemi - Zamek Kamieniec 2018" - 23 września 2018
 22. Uroczysta LXIII Sesja Rady Miasta inaugurująca uroczystości jubileuszu 60-lecia SMZK - 22 września 2018
 23. Promocja VIII tomu Studiów krośnieńskich - 22 września 2018
 24. Wernisaż wystawy "Publikacje książkowe członków SMZK" - 22 września 2018
 25. Władze Stowarzyszenia w XVIII kadencji (2022-2025)
 26. Archiwum newsletterów
 27. Archiwum Aktualności SMZK
Galeria fotograficzna Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SMZK - 23 września 2017

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski
kliknij mapę

Prognoza na najbliższe 10 dni >>

Uwaga

Uprzejmie proszę, by wszelkie uwagi dot.
- zawartości witryny,
- zauważonych braków
- pomysłów itp.,
nadsyłać do mnie za pośrednictwem
menu KONTAKT lub na adres
tadeusz@smzk.org

Dziękuję! :-) Administrator witryny


sideBar